• Nombre de visites :
  • 2936
  • 18/1/2010
  • Date :

Çocuğa Güzel İsim Takma

çocuk

  Baba ve annenin en hassas ve önemli vazifelerinden biri de çocuğa güzel isim takmalarıdır.

Peygamber-i Ekrem şöyle buyuruyor:

“Çocuğuna güzel isim seçmek, her babanın vazifesidir.” [1]

Resulullah (s.a.a) yine buyuruyor ki:

“Çocuğun, babanın üzerinde üç hakkı vardır: Ona iyi isim seçmesi, ona okuma-yazma öğretmesi, erginlik çağına erdiğinde onu evlendirmesi” [2]

İmam Musa Kazım (a.s) da şöyle buyurmuştur:

“Babanın, evladına yapabileceği ilk iyilik, ona güzel bir isim seçmesidir.” [3]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor:

  “İyi isimler seçin; zira kıyamet günü size, o isimlerle hitap edilecek ve “Ey falanın oğlu falan! Kalk da hidayet bulduğun nura doğru git ve ey falanın oğlu falan! Seni hidayet edecek bir nurun olmadığı halde kalk, denecek.” [4]

çocuk

  Bir adam İmam Sadık (a.s)’a; “Biz kendimiz için sizin ve babalarınızın isimlerini seçiyoruz. Acaba bu amelin bize bir faydası var mıdır?” diye arz etmesi üzerine İmam (a.s); “Allah’a and olsun ki evet. Acaba din iyilere dostluk ve kötülere düşmanlıktan başka bir şey midir?” buyurdu.[5]

Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki:

“Dört oğlu olup da onlarda birine benim ismimi bırakmayan kimse, bana zulüm etmiştir.”[6]

İmam Bakır (a.s) buyuruyor ki:

“En iyi ve üstün isimler, peygamberlerin isimleridir.”[7]

  Resulullah (s.a.a) isim bırakma konusuna o kadar önem veriyordu ki, eğer ashabından veya şehirlerden birisinin ismini beğenmeseydi hemen onu değiştirirdi. Nitekim Abduşşems (güneşin kulu) ismini Abdulvehhab’a çevirdi.  Ve Abduluzza’yı (Uzza putunun kulu) Abdullah’a çevirdi. Abdulharis’i (Harisin kulu) ‘Abdurrahman’a ve Abdulkabe’yi (Kâbe’nin kulu) Abdullah’a çevirdi.[8]


[1] – Müstedrek’ul-Vesail, c. 2, s. 618.

[2] – Bihar’ul-Envar, c. 104, s. 92.

[3] – Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 122.

[4] – a.g.e, c. 15, s. 123.

[5] – Müstedrek’ul-Vesail, c. 2, s. 618.

[6] – Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 126.

[7] – Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 124.

[8] – Müstedrek’ul-Vesail, Kitab’un- Nikah, Ebvab’ul-Evlad.


Çocuklara Güzel Örnek Olmalıyız

Çocuklara İsim Koyma

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)