• Nombre de visites :
  • 1208
  • 10/1/2010
  • Date :

Taş"a Yazarcasına 1

eğitim

  Küçük yaşta, çocuğunuzu çok daha rahat eğitebilirsiniz.

  Çocuklarımız, Allahın bize bahşettiği en güzel hediyedir. Yüce Allah, bu çocukların geleceklerini bizim elimize vererek onları birer değerli emanet olarak en güvenilir kişiler olarak bize emanet etmiştir.

Çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde yetiştirmek istiyorsak onun fiziki ve psikolojik ihtiyaçlarını çok iyi tanıyıp bu ihtiyaçları Allahın gösterdiği yol doğrultusunca karşılamalıyız.

  İslam’ın eğitim yöntemine baktığımızda sevgi ve saygıya dayalı, ihtiyat esaslı ve insanın fıtratına hitap eden mükemmel bir yöntem karşımıza çıkmaktadır.

  Cezalandırmak yöntemi İslam eğitim sisteminde son çare olarak gösterilmektedir. Ancak sevgi ve arkadaşlık yöntemleri sonuçsuz kalırsa bu yönteme başvurulabilir.

  Aşırıcılığın İslam eğitim sisteminde herhangi bir yeri yoktur. Ancak böyle bir sistem, tam anlamıyla bütün istekleri ve duyguları orantılanmış itidal bir hayat yaşayan insanlar yetiştirebilir.

Eğitim konusu, bir insanın fiziki ve psikolojik yönlerini içerdiği için ancak bu yönlerin değişik açılardan itidal’e ulaşmasıyla sağlıklı ve eğitimli bir insanı topluma kazandırdığımızı söyleyebiliriz. 

Eğitimin önemi

eğitim

  Eğitim, yetiştirmek anlamındadır diğer bir deyimle eğitilebilen bir şeyi aşırılıktan çıkarıp itidal’e sevk etmektir. Eğitim denilince akla gelen ilk anlam budur ama daha dikkatlice baktığımızda eğitim için böyle bir tanım söyleyebiliriz: Eğitim, insandaki potansiyel olumlu yönlerin açığa çıkarılması ve kemal yolundaki gerekli korumaların sağlanmasıdır.

  Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidirler.

  Bu hadis, insanoğlunun birçok olumlu potansiyele sahip olduğunu açıklıyor. İnsandaki bu olumlu potansiyellerin ortaya çıkarılması ve insanı daha mükemmel bir insan haline getirmek ise eğitim sistemine bağlıdır.

  İnsandaki bu potansiyel yönler açığa çıkarılmadığı takdirde ise insanı ancak boş ve anlamsız bir hayat bekliyor, böyle bir insan, inanç ve kültürden uzak olduğu için hiçbir gelişim kat edemediği gibi insanlık bakımından çok yoksun kalacaktır dolayısıyla eğitimden yoksun kalan bir insan, aslında insanlıktan yoksun kalmıştır.

Fizik eğitimi

  Fizik eğitimi insanın, fiziğini yetiştirmesidir. Yüzmek, okçuluk ve binicilik İslam’ın tavsiye ettiği beden eğitim yöntemleridir. Bu eğitimin amacı, vücudu olumsuzluklara karşı geliştirmek ve dirençli kılmaktır. İslam dini, insanların dünya nimetlerinden faydalanmalarını tavsiye ediyor ancak insanların, bu yönde aşırıya gitmelerini ve hadsiz hesapsız yiyip içmelerine de karşı çıkıyor.

Beyin eğitimi

  Akli terbiye veya diğer adıyla Beyin eğitimi İslam’ın özellikle üstünde durduğu bir eğitim yöntemidir.

İslam dini insanların fıtratına uygun bir dindir ve insandaki bütün güçlere saygı duyarak onların itidal’e varması için gerekli kılavuzluğu yapıyor.

 İslam’ın yön verdiği insandaki diğer bir güç ise akıl gücüdür. İslam, insanın bu yönünü, kullanarak dünyadaki imkanlardan daha iyi faydalanmasını ve bu imkanları insanlığın yücelmesi için bir araç olarak kullanmasını tavsiye ediyor.


Çocuk eğitiminde disiplin (2)

Çocuk Eğitimi ve Din

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)