• Nombre de visites :
  • 2088
  • 6/1/2010
  • Date :

Vahdet; Neden ve Nasıl? 7

vahdet

  Bir kimsenin veya grubun kabul ettiği ve savunduğu bir görüş üzerinden hareketle onu eleştirmenin mantığını anlamak mümkün de ısrarla reddettiği ve kabul etmiyorum dediği bir görüşü zorla ona yamamak ve bunun üzerinden ona olur olmaz ithamları reva görmek hangi akıl, insaf ve izana sığar?!

  Kaldı ki Kur’an’ın tahrifini bir grup ve mezhebe yamamakla o mezhebe zarar vereceklerini sanan zavallılar, aslında İslam düşmanlarının eline verdikleri kozla farkında olmadan en büyük darbeyi güya savundukları Aziz kitabımıza vurmaktadırlar! Ayrıca eğer bu tür rivayetler bir mezhebin hanesine eksi puan olarak yazılacaksa, bu her iki taraf için de geçerli olur. Çünkü benzer rivayetler her iki tarafta da mevcuttur!! Rabbim hepimize insaf ve basiret versin inşallah.

  16- Özellikle günümüz şartlarında, bütün farklılıklarına rağmen küfür cephesinin saflarını sımsıkı birleştirdiği ve dinimize ve değerlerimize karşı en alçak ve gaddarca saldırdıkları bir dönemde anlattıklarımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin, ümmetimizin genel maslahat ve menfaatlerini ön palana çıkarıp, hiçbir şeyi buna tercih etmememiz gerektiğinin önemi her zamankinden daha çok ortaya çıkmamış mıdır? Bunun en son acı ve felaket dolu örneğini mazlum Gazze’de yaşamadık mı? Daha öncesinde Çeçenistan, Afganistan, Lübnan, Bosna, Kosova ve diğer birçok yerde yaşamadık mı? Bizim gafletlerden uyanabilmemiz, saflarımızı birleştirebilmemiz için daha kaç tane Gazze musibeti yaşamamız gerekir? Yetmedi mi artık?!

   17 –Değerli kardeşlerim, yukarıda da hatırlattığım üzere şu anda Server-i Kâinat, Habib-i Kibriya Hz. Muhammed-i Mustafa Efendimiz’in (s.a.a) mübarek doğum günleri olan kutlu doğum haftasını idrak etmiş bulunuyoruz. Bu hafta bazı İslam âlimleri tarafından VAHDET HAFTASI olarak ilan edilmiştir. Resulullah’ın kutlu doğumu, Ehl-i Sünnet nakillerine göre, Rebiülevvel aynının 12. gününde, Ehlibeyt kaynaklarındaki nakillerine göre ise Rebiülevvel ayının 17. gününde vuku bulmuştur. Bu İslam âlimleri, zahirde farklılık arz eden bu durumu güzel bir tedbir ve düşünceyle ümmetin birlik ve beraberlik vesilesine dönüştürme amacıyla, bu iki tarih arasını vahdet haftası olarak tavsiye ve ilan etmişlerdir. Ne kadar güzel bir düşence ve öneri! Allah hepsinden razı olsun. Aslında iyi niyet ve samimiyet olursa, insan böyle ayrılık vesilesi olabilecek şeyleri bile vahdet vesilesine dönüştürebilir. Ama Allah korusun art niyet, taassup vs. olursa, en masum düşünce ve görüşler bile yanlış yorum ve telakkilerle bir ayrılık ve niza bahanesine dönüştürülebilir. Rabbim hepimizi hatalardan, kör taassuplardan ve nefsanî eğilimlerden muhafaza buyursun.

vahdet

  Ya Rabbi niyetimizin ne olduğunu sen herkesten daha iyi biliyorsun. Habib’in hürmetine sana yalvarıyoruz; kalplerimizi hakka yönlendir. Bizi nefsanî ve Şeytanî olan bütün düşünce ve davranışlardan koru. Hakkı olduğu gibi bize göster ve ona ittiba etme samimiyet ve cesaretini hepimize inayet buyur. Kalplerimizi birbirine ısındır, İslam düşmanlarının bizi bizden ayıracak, bizi bizden koparacak, kalplerimize düşmanlık ve kin tohumları ektirecek bütün şeytani ve alçakça plan ve entrikalarından, fitnelerinden koru. Aziz kitabında buyurduğun gibi Resulü’nün ümmeti olarak kâfirlere karşı sert ve katı, kendi aramızda birbirimize karşı muhabbetli, şefkatli ve merhametli olmayı nasip buyur. Âmin!

  Son olarak meşhur Şia âlimlerinden Üstad Subhani’nin VAHDET konulu bir şiirinin tercümesiyle sözlerimi noktalarken vahdet haftamızın mübarek ve hayırlara, ümmetimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Mevla’mızdan temenni ediyorum.

Kur’an merci iken tefrika neden?!

Odur gönülleri hep birleştiren

Peygamber Muhammed; ayrılık neden?!

Parçalanmalardan nehyeder iken?

Vahdet Peygamber’in parlak yoludur

Neden kalpler bugün  kinle doludur?!

Vahdet müslümanın izzet binası

Tefrika müslimin zillet libası

Sapıklar hep tutar tefrika yolu

Dışı güzel içi entrika dolu

Din Allah’ın dini, hevanın değil

Bu yolda birleşip Allah’a eğil

Ey tefrika ile safları bozan!

Bela yağsın sana, her zaman, her an


Vahdet; Neden ve Nasıl? 6

Vahdet; Neden ve Nasıl? 5

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)