• Nombre de visites :
  • 1682
  • 14/12/2009
  • Date :

Allah (C.C.) Hakkında 1

allah

Acaba Allah Teala Gözle Görülebilir Mi ve Cisim Midir?

  Allah Teala, Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:

"Gözler onu görmez."1 "Hiç bir şey O'na benzemez." 2 Ve Musa (a.s.) Allah'ı görmek isteyince Allah Teala şöyle buyurdu: "Beni asla göremezsin." 3

    Bu durumda Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de nakledilen; "Allah kullarına görünecek. Tıpkı on dördüncü gecesinde ayı gördükleri gibi onu görecekler. 4 Allah her gece dünyanın semasına iner.5 Ayağını cehenneme koymasıyla cehennem dolacak. 6 Müminler tanısın diye ayağını onlara gösterecek.? Veya Allah güler, şaşırır. Allah'ın iki eli, iki ayağı ve beş parmağı vardır; birinci parmağına gökleri, ikinci parmağına yerleri ve üçüncü parmağına ağaçları, dördüncü parmağına su ile toprağı ve beşinci parmağına ise eğer varlıkları koymuştur.7 Allah'ın içinde yaşadığı bir evi var ve Hz. Muhammed (s.a.a.) onun evine girmek için üç kez izin alır."8 gibi Allah'ın çeşitli hallere giren bir cisim olduğunu ifade eden rivayetler nasıl kabul edilebilir. Oysa Allah bu gibi benzetmelerden münezzehtir. Ey izzet ve celalin sahibi Allah! Sen münezzeh ve mukaddessin ve biz bu gibi nitelendirmeden sana sığınmaz.

   Oysa hidayet İmamları ve karanlıklardaki meşaleler olan Ehl-i Beyt İmamları bu konuya şu yanıtı vermişlerdir: Allah her türlü benzetmeden, şekil ve cismi olmaktan, sınırlandırmadan münezzeh ve uzaktır.

İmam Ali (a.s.) bu konuda şöyle buyurmaktadır.

"Hamd Allah'a ki, övenler, onu layıkıyla övemezler; nimetlerini sayıp dökenler, onları sayıp bitiremezler; çalışıp çabalayanlar, hakkını ödeyemezler. Öyle bir mabuddur ki, yüce himmetler, O'na ulaşamaz; derin düşünceler, O'nun zatının künhüne eremez. O'nun sıfatının belirlenmiş bir sınırı, var olmuş bir niteliği, sayılı bir vakti ve sonu gelen bir zamanı yoktur...


1- En'am Suresi / 103.

2- Şura Suresi / 11.

3- A'raf Suresi / 143.

4- Sahih-i Buhari, c. 8, s. 147: Sahih-i Müslim, c. 1, s. 167, h. 183.

5- Sahih-i Buhari, c. 2, s. 66; Sahih-i Müslim, c. 1, s. 521, h. 758.

6- Sahih-i Buharİ, c. 6, s. 173; Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 390, h. 3272.

- Sahih-i Buhari, c. 9, s. 159; Sahah-i Müslim, c. 1, s. 168, h.183.

7- Sahih-i Buhari, c. 6, s. 157-158 ve c. 9, s. 181.

8- Sahih-i Buhari, c. 9, s. 161; Sahah-i Müslim, c. 1, s. 181, h.322.


ALLAH SEVGİSİ

Tevhid ve Velileri Vesile Kılma -Tevessül

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)