• Nombre de visites :
  • 2146
  • 15/12/2009
  • Date :

Kul Hakkı

kul hakkı

Hadislerde Kul Hakkı

  1.İmam Sadık (a.s) aziz ve celil olan Allah’ın, “Şüphesiz Rabbin pusudadır” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Ayette geçen “Mirsad” kelimesi sırat üzerinde bir köprünün adıdır. Üzerinde kul hakkı olan hiç kimse o köprüden geçemez.” [1]

  2.İmam Ali (a.s): “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah İsa b. Meryem’e (a.s) şöyle vahyetti: “İsrailoğulları’nın önde gelenlerine şöyle de: “Ben sizlerden birinin ve boynunda kul hakkı olan hiç kimsenin duasına icabet etmem.” [2]

  3.İmam Sadık (a.s): “Her kim kardeşinin malından bir şeyi zulüm ve haksızlıkla yer ve onu kendisine geri döndürmezse kıyamet günü ateşten bir kıvılcım yer.” [3]

  4.Resulullah (s.a.a):

“Gıybet etmek zinadan daha kötüdür.” Kendisine, “Nasıl olur?” diye sorulunca şöyle buyurmuştur: “İnsan zina eder sonunda tövbe eder, Allah da tövbesini kabul eder. Ama gıybet eden kimse gıybet ettiği kimse kendisini bağışlamadıkça asla bağışlanmaz.” [4]

  5.Veheb bin Abdurrabbeh Nehe’ büyüklerinden birinden naklen: İmam Muhammed Baqır’a (a.s), “Ben Haccac’ın zamanından şimdiye kadar valiyim. Tövbem kabul olur mu?” diye sordum ama İmam sustu, cevap vermedi. Sözümü tekrarlayınca da İmam Baqır (a.s) şöyle buyurdu: “Hayır, her hak sahibine hakkını eda edinceye kadar (tövben) kabul olmaz.” [5]

  6.Resulullah (s.a.a): “Bir Müslümanın malını haksız yere gasbeden kimseden, tövbe etmedikçe ve aldığı malı sahibine geri çevirmedikçe Allah sürekli olarak yüz çevirir, yaptığı her iyilikte ona karşı gazaplanır ve onu iyiliklerinden saymaz.” [6]

kul hakkı

  7.İmam Sadık (a.s): “Allah yolunda ölmek, borç dışında her günahın kefaretidir. Borcun kefareti; onu eda etmek  veya kendi malından onu ödemek veya hak sahibinin kendi  hakkından geçmesidir ancak.” [7]

  8.İmam Sadık (a.s):

“Hırsız kendisi gelip kendini tanıtır, Allah’a tövbe eder ve hırsızlık ettiği malı sahibine geri verirse eli kesilmez.” [8]

  9.İmam Ali (a.s): “Bilin ki zulüm üç kısımdır: Bağışlanmayan zulüm, (cezası) terk edilmeyen zulüm ve bir de bağışlanan ve sorulmayan zulüm. Bağışlanmayan zulüm, Allah’a şirk koşmaktır… Bağışlanan zulüm, bazı küçük günahlarla kulun kendisine yaptığı zülümdür. Terk edilmeyip cezalandırılan zulüm ise, kulların birbirine zulmüdür.” [9]

  10.İmam Sadık (a.s): “Her kim kardeşinin malından bir şeyi zulüm ve haksızlıkla yer ve onu kendisine geri döndürmezse kıyamet günü ateşten bir kıvılcım yer.” [10]

  11.Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Benim şefaatim şirk ve zulüm dışında büyük günah işleyen kimseler hakkındadır.” [11]

  12.İmam Sadık (a.s): “Dindaşlarının (senden) hoşnutsuzluğu dışında her günah bağışlanır.”[12]

  13.İmam Sadık (a.s): “Ey Abdullah! Müminlere zulüm dışında diğer bütün günahlar bağışlanır. Gösteriş için yapılan amellerin dşında diğer bütün hayır ameller kabul olur.”[13]


1- Sevab’ul A’mal, 321/2

2-el-Hisal, 337/40

3- a.g.e, 322/8

4- et-Terğib ve’t-Terhib, 3/511/24

5- el-Kafi, 2/331/3

6- Mustedrek’ul-Vesail, 17/89/20823

7- Kafi,c.5 s.94)

8- Tehzib’ul-Ahkam, 10/122/489

9- Nehc’ul Belağa, 176. hutbe

10- a.g.e, 322/8

11- a. g. e. 355/36

12- Tuhef’ul-Ukul, 303

13- Tuhaf’ul-Ukul

Hadis Nakletmenin Önemi

İnciler Dizisi (5)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)