• Nombre de visites :
  • 1729
  • 13/12/2009
  • Date :

Karımı İstemiyorum

başanma

  Eşinin kendisine uygun olmadığını düşünen ve hatta onunla boşanmayı dahi göze alan bir erkek için islamın tavsiyesi şudur:

“Siz erkekler, her şeyin hikmetini bilemezsiniz.Gelecekten haberiniz yoktur.Kadınlardan yana gördükleriniz ancak onların cisimleri ve birtakım özellikleridir.Oysaki Allah, şu an için sizin beğenmediğiniz bir kadında henüz bilmediğiniz birçok hayır ve bereketi takdir etmiş olabilir.Bunları ancak yeri ve zamanı geldiğinde ya da öldükten sonra bileceksiniz.Düşünmeden hüküm vermeyin ve hakime tek taraflı müracaat etmeyin.Size göre kötü olan kimseye kötü demeyin.Muhakkak ki Allah, sizden daha iyi bilir.Sabredin, zira sabır başarının anahtarıdır.”

  İslamın sözüne iman eden erkekler, onu dinler ve sabrederler. Allah’ın bu vaadinde şüphe eden ve henüz evliliklerinin baharında anlaşamayan erkekler, sabrı seçerek aile ortamını zamanla düzene koyan ve böylece mutlu bir yuva elde eden çiftlerin yaşamlarından örnek almalıdırlar.

  Bazı erkekler vardır; boşamak için, eşlerini mahkemenin eşiğine kadar bile götürmüş, sonra küçük bir olayın ya da küçük bir düşünmenin ardından boşanmaktan vazgeçmiş, yeniden evliliklerini sürdürmüş, çocuklarını evlendirmiş ve sevgi dolu mutlu bir yaşam sürmüşlerdir.

  Eşleriyle boşanmayı göze alan kimseler, bu tür evliliklere bakıp ibret almalı.İslami esaslara kulak asmalı, gereksiz yere kendilerini karalamamalı, böylece huzur dolu yaşamlarını cehenneme çevirmemelidirler.

  Ben, kadınların kocalarına karşı haksızlık etmelerini teşvik etmek amacında değilim.Aksine erkeklere, “Eğer Allah bazı sebeplerden dolayı boşanma yetkisini size vermişse , bunun yanında böyle tavsiye ve yönlendirmelerde de bulunmuştur, en azından onlara riayet edin” diyorum.

  Kadınlara da diyorum ki

:” Rabbinize şükredin ve bu lütuf ve merhametini suistimal etmeyin; evliliğinize ve kocanıza ilgi duyun, ilahi tavsiyeleri can kulağıyla dinleyin.”

Delil:

  1-”Onlardan hoşlanmadığınız takdirde, olabilir ki sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah, birçok hayırlar takdir etmiştir.”[1]

başanma

  2-Resul-i Ekrem (saa):

” Kadınların en hayırlısı, öfkelendiğinde ya da kocası ona kızdığında kocasına “sen benden razı oluncaya kadar elimi elinden çekmeyecek ve geceleri uyumayacağım diyendir.” [2]

  3-Resul-i Ekrem (saa): “Allah , kocasına diliyle eziyet eden kadının, gündüzleri oruç tutup geceleri ibadet etse bile kocası ondan razı oluncaya kadar ne tövbesini ne kefaretini ne de diğer amellerini kabul etmez.[3]

4-Resul-i Ekrem (saa): “Allah, karısının kötü ahlakına sabreden erkeğe belalara karşı sabreden Davud’un mükafatı, kocasının kötü ahlakına sabreden kadına da Asiye’nin [4] mükafatı kadar sevap yazar. [5]

  5-İmam Cafer Sadık (as

):” Ümmü Seleme, Resul-i Ekrem’e (saa) “Kocasına hizmet eden kadının sevabı nedir” diye sorduğunda Allah resulü şöyle buyurdular: “Kocasının evindeki bir eşyayı iyi niyetle yerinden kaldırıp başka bir yere koyan kadına Allah nazar eder.Ve Allah kime nazar ederse ona azap etmez.”[6]

1-Nisa suresi 19. ayet

2-Biharu’l-Envar, c.103, s.239

3-Biharu’l-Envar, c.103, s.224

4-Firavun’un iffet sahibi eşinin adıdır.

5-Biharu’l-Envar, c.103, s.247

6-Biharu’l-Envar, c.103, s.251

“Evimiz Cennetimiz” kitabından alıntıdır.

38. Ders;Karımı İstemiyorum  Sf:160

Yazar:ÜSTAD DR. SEYYİD CEVAD MUSTAFAVÎ


Balayı ve ilk hatalar

Aile içi sorunlar ve çözüm yolları (2)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)