• Nombre de visites :
  • 4333
  • 24/11/2009
  • Date :

Eminullah Ziyareti

ziyaret

  Eminullah ziyareti en muteber ziyaretlerden olup bütün ziyaret kitaplarında nakledilmiştir. Allame Meclisi bu ziyaretin senet ve içerik bakımından en iyi ziyaret olduğunu ve bütün türbelerde okunmasını önemle vurgulamıştır.

Cabir, İmam Muhammed Bâkır (as)’dan, İmam Zeynelabidin (as)’ın, Hz. Ali (as)’ın mezarının baş ucunda durarak ağladığını ve şöyle dediğini nakleder:

“Selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki emini ve kullarına hücceti! Selam olsun sana ey Emirul-Müminin!

  Şehadet ederim ki sen (Allah yolunda) hakkıyla cihad ettin, O’nun kitabıyla amel ettin, onun peygamberinin —Allah’ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun—  sünnetini izledin; nihayet Allah seni kendi yanına çağırdı ve kendi iradesiyle kendisine doğru senin ruhunu aldı ve sende bütün mahlukatı için yeterli  hüccet varken  senin düşmanlarına hücceti gerekli kıldı.

  Allah’ım! Beni  senin kaderine emin, kazana razı, zikrine hırslı kıl; seçkin evliyanı seven, yerinde ve göğünde sevilen, belanın inmesine sabreden, artan aşikar nimetlerine şükreden, gizli nimetlerini anan, seni mülakat etmenin sevincine iştiyakı olan, kıyamet günü için takva azık edinen, evliyanın gidişatlarını kendine gidişat edinen, düşmanlarının ahlakından ayrılan, dünyadan —koparak— sana hamd ve senayla meşgul olan bir kişi eyle.

ziyaret

  Allah’ım! Gerçekten huşu edenlerin kalbi sana aşklarından dolayı şaşkındır, sana rağbet edenlerin yolları sana açıktır, seni isteyenlerin nişaneleri açıktır, ariflerin gönülleri korku içindedir, dua edenlerin sesleri  yükselmektedir, onların dualarına icabet kapıları açılmıştır, seninle münacat edenlerin duası kabuldur, sana dönenin tövbesi kabuldür, senin korkundan ağlayanın göz yaşına merhamet edilmiştir, senden medet isteyene yardımın hazırdır, senden yardım isteyene yardımın bahşedilmiştir, kullarına vaadların gerçekleşmiştir, sana yönelenin sürçmeleri bağışlanır, amel edenlerin amelleri senin yanında mahfuzdur, yaratıklarına kendi yanından rızıkların inmektedir, onlara artan bağışların ulaşmaktadır, bağışlanma dileyenlerin günahları bağışlanır, yaratıklarının hacetleri senin yanında yerine getirilir, isteyenlere kendi yanından bağışların boldur, bol ihsanın süreklidir, sofraların senden ihsan isteyenlere hazırdır ve lütuf kaynaklarının susuzlara suyu boldur.

Allah’ım! Duamı icabet et, övgümü kabul et, benimle evliyanı bir arada topla; Muhammed’in, Ali’nin, Fatıma’nın, Hasan’ın ve Hüseyn’in hürmetine duamı kabul et; sen dünya ve ahirette nimetlerimin velisisin, arzularımın amacısın, ümitlerimin nihayetisin.”

Kamil-uz Ziyaret kitabında daha sonra şunlar ilave edilmiştir:

“Sen benim ilahımsın, efendimsin, mevlamsın. Dostlarımızı bağışla, düşmanlarımızı bizden defet, onların bize eziyet etmesini önle, hak sözü açığa çıkar ve onu yükselt, batıl sözün kökünü kazı ve onu sözlerin en aşağısı kıl; doğrusu senin her şeye gücün yeter.”

Bu Ziyareti Okumanın Sevabı:

  Daha sonra İmam Muhammed Bâkır (as) şöyle buyurdu:

  “Kim, bu ziyareti Emirul-Müminin Ali (as)’ın veya Ehl-i Beyt imamlaının birinin mezarının yanı başında bu ziyareti okursa Allah Teala onun bu dua ve ziyaretini nurdan bir mektupla yükseltir ve ona Hz. Muhammed’in -Allah’ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun- mührüyle mühürler ve İmam Mehdi’ye (a.f) teslim edilinceye kadar onu korur ve bunu okuyan kişi müjdelenir, selamlanır ve ona lütfedilir; inşallah.

  Not: Bu ziyaret her yerde ve her zaman okunması müstehap olduğu gibi Gadir-i Hum bayramı ve  bütün Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) türbelerinde okunması özellikle istenmiştir.


Hz. Zeyneb’in (as) Ziyareti

Ehl-İ Beyt İmamlarının Ziyareti (5)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)