• Nombre de visites :
  • 1653
  • 15/11/2009
  • Date :

İmam Muhammed Taki(as) Hakkında Soru ve Cevaplar 2

imam taki

  S. 13- İmam Cevad (a.s) ölümden korkan hasta öğrencisine nasıl bir örnek vermiştir?

  C. 13- İmam Cevad (a.s) şöyle buyurdular: “Ey Allah’ın kulu! Sen ölümün ne olduğunu bilmediğin için ondan korkuyorsun, sana bir örnek veriyorum: Eğer bedenin kirli ve necis olur da onda yaraların çıkmasına sebep olursa ve bundan dolayı da çok rahatsız olsan ve hamama gidip yıkanmakla bütün bu kir, necis ve yaraların temizleneceğini bilmiş olsan o zaman hamama gitmek ister misin, istemez misin?”

Hasta adam; “Elbette çok çabuk hamama gitmeği ve bu pisliklerden temizlenmeyi isterim.” dedi.

  İmam Cevad (a.s) onun bu sözü üzerine şöyle buyurdular:

“Ölüm, mümin bir kimse için hamam gibidir, bütün günahların temizlenmesinin en son aşamasıdır. Binaenaleyh ölüme doğru gitmiş olursan, gerçekte bütün üzüntü ve gamlardan kurtulup sevinç ve mutluluğa yönelmiş olursun; öyleyse hiç rahatsız olma.”

  İmam Cevad (a.s)’ın bu sıcak ve şefkatli konuşması, o hastaya yeni bir ruh verdi ve böylece üzüntüleri sevinç ve neşeye dönüşmüş oldu.

  S. 14- İmam Cevad (a.s) kaç yaşında, kimin emriyle zehirletildi ve onu zehirleyen kimdi?

  C. 14- İmam Cevad (a.s), yirmi beş yaşında Abbasi halifesi Mu’tesim’in emri doğrultusunda Me’mun’un kızı olan eşi Ümmü Fazl’ın vesilesiyle zehirlenerek şehit edildi.

  S. 15- İmam Cevad (a.s) ne zaman ve nerede şehit oldu?

  C. 15- Hicret’in 220. Yılının Zilkade ayının sonunda Bağdat’ta şehit oldu.

  S. 16- İmam’ın eşi “Ümmü Fazl” niçin İmama kin besleyerek O’nu şehit etti?

  C. 16- Sebebi şu idi: İmam Cevad (a.s)’ın eşi Ümmü Fazl’ın çocuğu olmuyordu, İmam (a.s), İmam Hadi (a.s)’ın annesi olan “Semane” isminde bir cariyeyle evlendi, ondan çocuğu oldu. Bu yüzden “Ümmü Fazl” İmam Cevad (a.s)’a karşı kalbinde kin besledi ve nihayet onu zehirleyerek şehit etti.

imam taki

  S. 17- İmam Cevad (a.s)’ın katili kimdi ve ne ile Hazreti şehit etti?

  C. 17-İmam (a.s)’ın katili, Me’mun’un kızı ve İmamın hanımı olan “Ümmü Fazl”dır; zehirli üzümle İmamı zehirleyerek şehit etmiştir.

  S. 18- İmam Cevad (a.s)’ın katili nasıl ölmüştür?

  C. 18- İmam Cevad (a.s) şahadet yatağına düştüklerinde, Ümmü Fazl yaptığı işten pişman olup ağlıyordu. İmam Cevad (a.s) şöyle buyurdular:

“Neden Ağlıyorsun? Allah’a andolsun ki yakında kurtuluş yolu bulamayacağın bir dert ve fakirliğe duçar olacaksın”

  Çok geçmeden “Ümmü Fazl” hasta oldu elinde ne varsa hepsini tedavisi için harcadı, ama iyileşemedi, dilenecek duruma düştü, yol üzerinde durup dilencilik yapıyordu, bu şekilde de dünyadan gitti.

  S. 19- İmam Cevad (a.s)’ın kabri nerededir?

  C. 19- Bağdat’ın yakınındaki Kazimeyn şehrindedir.


İmam Muhammed Taki(as) Hakkında Soru ve Cevaplar 1

İMAM CEVAD'IN (a.s.) HAYATI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)