• Nombre de visites :
  • 3134
  • 4/11/2009
  • Date :

Sakal Kesme

sakal kesme

  Soru:  Tüylerinin tıraş edilmemesi farz olan alt çeneden maksat nedir? Ve acaba yüzün iki yanı da bunun içine girer mi?

  Cevap: Ölçü, örfen sakal bırakmış olmaktır.

  Soru: Uzunluk ve kısalık bakımından sakalın sınırı nedir?

  Cevap: Bunun belli bir sınırı yoktur; bunda ölçü, örfen sakal denilmesidir ve bir el tutumundan fazla olması ise mekruhtur.

  Soru: Bazıları sadece çenelerinde tüy bırakarak sakallarını tıraş etmekteler, bunun hükmü nedir?

  Cevap: Sakalın bir bölümünü tıraş etmek, sakalın tamamını tıraş etmek hükmündedir.

  Soru: Acaba sakalı tıraş etmek fısk sayılır mı?

  Cevap: Farz ihtiyat gereği sakalı kesmek haramdır ve farz ihtiyat gereği sakalı kesmeye fıskın sonuç ve hükümleri yüklenir.

  Soru: Bıyığı tıraş etmenin hükmü nedir? Ve acaba bıyığı aşırı miktarda uzatmak câiz midir?

  Cevap: Bıyığı tıraş etmenin, bıyık bırakmanın ve uzatmanın özü itibariyle bir sakıncası yoktur. Ancak bıyığı, yemek yerken ve su içerken yemeğe ve suya deyecek miktarda uzatmak mekruhtur.

  Soru: Bir sanatçının, mesleği gereği sakalını jiletle veya sakal tıraş makinesiyle kesmesinin hükmü nedir?

  Cevap: Eğer “tıraş edildi” söylenecek nitelikte olursa farz ihtiyat gereği haramdır. Fakat eğer sanat işi İslam toplumunun ihtiyaç duyduğu zaruri işlerden sayılırsa sakalı zaruret miktarınca tıraş etmenin sakıncası yoktur.

  Soru: Şirketlerden birinin halkla ilişkiler sorumlusu olmam itibariyle misafirlerimizin sakallarını tıraş etmede kullanmaları için tıraş malzemeleri satın alıp onlara sunmamız gerekiyor; bu konuda benim vazifem nedir?

  Cevap: Farz ihtiyat gereği tıraş malzemeleri satın alarak başkalarına vermek zaruret durumu dışında câiz değildir.

  Soru: Sakal bırakmak insanın aşağılanmasına sebep olursa, sakalı tıraş etmenin hükmü nedir?

  Cevap: Sakal bırakmak dinine önem veren Müslüman bir kişinin aşağılanması sebebi olamaz ve farz ihtiyat gereği sakalını tıraş etmesi câiz değildir. Ancak sakal bırakmak insanı zarar ve sıkıntıya sokarsa kesmenin sakıncası yoktur.

  Soru: Eğer sakal bırakmak insanın meşru amaçlarına ulaşmasına engel olursa, sakalı tıraş etmek câiz olur mu?

  Cevap: Mükellefin kayda değer zarar ve meşakkat durumları dışında Allah Teala’nın emrini uygulaması farzdır.

  Soru: Aslında sakal tıraşında kullanılan fakat bazen başka yerlerde de kullanılan tıraş kreminin üretimi ve alım-satımı câiz midir?

  Cevap: Mezkur kremin sakal tıraşından başka helal menfaatleri de varsa, onu bu amaçla üretmenin ve satmanın sakıncası yoktur.

sakal kesme

  Soru: Acaba sakalı tıraş etmenin haram oluşundan maksat, tüylerin yüzden tam olarak çıktıktan sonra tıraş edilmesi midir, yoksa yüzde çıkan az miktardaki tüyü tıraş etmeyi de kapsar mı?

  Cevap: Genel olarak, yüzdeki tüyleri sakal tıraşı denilecek miktarda tıraş etmek ihtiyat gereği haramdır. Ancak sakalı tıraş denilmeyecek miktarda yüzdeki tüyleri kesmenin sakıncası yoktur.

  Soru: Acaba berberin sakal tıraşı karşılığında aldığı ücret haram mıdır? Eğer haramsa, bu para helâl mala karışırsa humus vermek istediğinde iki defa mı humus vermesi gerekir?

  Cevap: Sakal tıraş etmek karşısında ücret almak farz ihtiyat gereği haramdır. Harama karışmış helâl mala gelince, eğer haram malın miktarını bilir ve sahibini tanırsa onu sahibine geri vermesi veya onun rızasını alması farzdır. Ama eğer belli kişilerden birisi olarak bile sahibini tanımazsa, bu durumda onu sahibinin hayrına fakirlere sadaka vermelidir ve eğer sahibini tanır da miktarını bilmezse, uygun bir yolla onun rızasını elde etmesi farzdır. Eğer ne miktarını bilir ve ne de sahibini tanırsa, bu durumda malının haramdan temizlenmesi için humusunu vermelidir. Humusu verdikten sonra geriye kalan mal eğer yıllık giderinden fazlaysa, bu durumda kazancının humusu olarak onun da humusunu vermelidir.

  Soru: Bazen bazı kuaförler tıraş makinelerini tamir etmem için bana müracaat ediyorlar; sakalı tıraş etmenin şer’an haram olduğu dikkate alındığında, onların makinelerini tamir etmem câiz midir?

  Cevap: Mezkur aletin sakal tıraşından başka yerlerde de kullanılabileceğinden, sakal tıraşında kullanılması amacıyla olmazsa onu tamir etmek ve karşılığında ücret almak sakıncasızdır.

  Soru: Acaba yanak yumrusundaki kılları iple veya cımbızla almak haram mıdır?

  Cevap: Yanak yuvarlağı sakaldan sayılmadığı için oradaki kılları hatta tıraş ederek de almanın sakıncası yoktur.


Marufu Emretmek Ve Münkerden Sakındırmak

MUZİK ve EĞLENCE

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)