• Nombre de visites :
  • 998
  • 27/10/2009
  • Date :

Tevhid İnançında Birleşmek 1

 

Hak dinin temelini oluşturan tevhid inancı nedir?

Tevhid inancını doğru kavramak, neden büyük önem taşımaktadır?

Tevhid inancına sahip olmanın insana kazandırdığı üstünlük nedir?

Hak dinin özünü ve temelini ifade eden kavram, tevhid yani Yüce Allah’ın "Bir"liğidir. Bu, Yüce Allah’ı tek İlah olarak kabul etmek ve O’ndan başka hiçbir varlığa kulluk etmemek anlamına gelir. Ancak bazı insanlar Allah’a inandıklarını söyleseler de kendilerine Yüce Allah’tan başka ilahlar edinerek şirk koşarlar. Bu insanları yanılgıya düşüren ise tevhid inancını doğru kavramamalarıdır. Dolayısıyla Allah'ın tek İlah olduğuna iman etmek çok önemlidir. Çünkü Yüce Rabbimiz, Kuran’da şöyle buyurmuştur:

    "Sizin İlahınız tek bir İlahtır; O’ndan başka İlah yoktur; O, Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyendir)." (Bakara Suresi, 163)

Kuran’da Bildirilen "La İlahe İllAllah" Hükmü

Kuran'ın temel hükümlerinden biri, Allah'tan başka İlah olmadığıdır. Bu, Kuran'da "La İlahe İllAllah" hükmü ile haber verilir ve Kuran'da pek çok kere tekrarlanarak imanın önemli bir şartı olarak bildirilir. Örneğin İhlas Suresi'nde Yüce Allah'ın bir olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmadığı, doğurmadığı ve doğurulmadığı, O'nun hiçbir denginin bulunmadığı çok açık bir biçimde haber verilir. Kafirun Suresi'nde de ibadetin ancak Allah'a yapılacağı, Hz. Peygamber (sav)'in, kafirlerin yaptıkları gibi Allah’ın dışında birden fazla ilaha asla tapmayacağı birkaç kez tekrarlanmıştır. Kuran’da Allah'ın birliğinin, eşi ve benzerinin bulunmadığının bildirildiği ayetlerden biri şöyledir:

    "Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte hiçbir İlah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını götürürdü ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendiregeldiklerinden yücedir." (Mü'minun Suresi, 91)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)