• Aşura: Ebedi Kıyam-9
  • Hz. İmam Hüseyin (as)’ın yaranlarından on kişi ‘ Zuheyr bin Keynin ‘ liderliğinde Şimr ile savaştılar. Bu hamlede düşmanın ölülerinin ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-8
  • Teke tek savaşta öldürülen düşman sayısı fazlaydı. Emir bin Haccac askerlerine seslenerek şöyle söyledi: ‘ Aptallar, kiminle ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-7
  • Hazreti İmam Hüseyin (as)’ın bazı yaranlarının şehadetinden sonra ok yağmurunun sabahında, amansız savaş, en iyi ensar ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-6
  • Çünkü Aşura gecesi söylenen ahid akıllarında iyice yerleşmişti: ‘Biz ahid ve sözümüze ölene kadar sadık ve vefadar ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-5
  • İmam (as)’ın yaranlarının meydan okumalarında teke tek dövüş için fırsat bulan şehidlerin ortak noktaları...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-4
  • Toz bulutunun dağılmasından sonra Abdullah’ın yere düştüğü belli oldu. Eşi yanına gitti ve toz toprağı yüzünden sildi ve şöyle ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-3
  • Şehidlerin sayısını ise 50 kişiden fazla yazmışlardır. Hz. Eba Abdullah (as)’ın yaranlarının yüzlerinde bu kadar şehidden sonra hiçbir korku ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-2
  • Yani bir tarafta kendine tapınma ve kendini beğenmişlik diğer tarafta ise Allah aşkıyla kendinden geçmişlik vardı. Sadece ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-1
  • İlk oku İmam (as)’ın ordugahına doğru atan Ömer Saad’ın emriyle yaklaşık onbin kişiye varan ordunun okçuları İmam (as)’ın ...
  • İslam ve Putperestlik-5
  • Kâbenin duvarı, insan boyu kadar yükselmiş, Hacerül- Esvedi yerine koyma sırası yetişmişti. Fakat kim Hacerül- Esvedi ...
  • İslam ve Putperestlik-4
  • Kureyşlilerin yıkılışlarının baş nedenlerinden biride Hz. Muhammed ( s.a.v. )ın Onun Emin ve güvenir olmasından ...
  • İslam ve Putperestlik-3
  • Kureyş bayramlarından birinde ilginç bir olay kendisini gösterdi. Bu olay, dakik insanların nazrında putperestlerin egemenliğinin ...
  • İslam ve Putperestlik-2
  • Çünkü dünya devletleşme şekillerinin yeni yeni yüz yıllara dayandığınında altını çizmemizin lazım geleceğinin ...
  • İslam ve Putperestlik-1
  • Hz. Muhammed ( s.a.v. )ın hayatta iken veya onun vefatlarından sonraları ecnebi güçlerin araştırmacıları ve yazarları ...
  • Uhud Savaşı-2
  • Kuyreşlilerin sancağını Abduddar kabilesinden Talha b. Ebu Tal-ha Abdi taşıyordu. Onu Hz. Ali öldürdü. Bunun üzerine sanacağı ...
  • Mekkenin Fethi -3
  • Ertesi sabah Ebu Süfyan, Hz. Peygamberin (s.a.a) karşısına gelip dikilince, Peygamberimiz ona: Yazıklar olsun sana, Allahtan başka ...
  • Mekkenin Fethi -2
  • Anlaşılan Hz. Peygamber (s.a.a) ilâhî destekli zaferin hızlı bir şekilde, bir damla bile kan dökülmeden gerçekleşmesini arzu...
  • Mekkenin Fethi -1
  • Mute Savaşından sonra bölgedeki güçlerin tepkileri farklı oldu. Bizanslılar Müslümanların geri çekilmelerine, Şama girememelerine ...
  • Mute Savaşı
  • Hz. Peygamber (s.a.a) güveni Arap Yarımadasının kuzeyine yaymaya, o yörenin halkını İslâma çağırmaya ve oradan Şama doğru ...
  • Huneyn Savaşı -3
  • Vahşet ve karışıklık sebebiyle firara kalkışan Müslümanların hali Peygamber’i oldukça üzdü. Zira o, bir an bile geç kalacak ...
  • Huneyn Savaşı- 2
  • Dureyd b. Samme” tecrübeli ve savaşçı bir ihtiyar idi. Çocukların ağlama seslerini ve tadınlarının feryatlarını duyunca...
  • Kıble Değişikliği
  • Hz. Peygamber’in (saa) Medine’ye hicretinden henüz birkaç ay geçmişti ki, Yahudiler tarafından muhalefet sesleri ...
  • Huneyn Savaşı -1
  • Peygamber’in bir bölgeyi fethettiğinde orada kaldığı süre zarfında mıntıkasının siyasi işlerinin ve halkın...
  • Uhud Savaşı-1
  • Kureyşliler Bedir Savaşından döndüklerinde birçok ölü ve esir vermişlerdi. Yetmiş kişileri ölmüş ve yetmiş ...
  • Ramazan Bayramı -2011
  • Fıtır bayramı Allah-u Tealanın diğer günler içerisinden seçtiği bir gündür. Bu günü kullarına özel hediyeler ve büyük...
  • ?ehid Mustafa Camran-3
  • Mustafa baz? konularda hassast?. Bana kar?? çok büyük sayg? g?sterir ve benim hiçbir konuda zorluk...
  • ?ehid Mustafa Camran-2
  • Dü?ün haz?rl?klar? yapt???m?z s?rayd?. Benim ailem, “damad?n gelip geline hediye getirmesi gerekir...
  • ?ehid Mustafa Camran-1
  • Babam Cin ile Afrika aras?nda ticaret yapard?. Maddi durumumuz çok iyiydi ve ben de can?m istedi?im ...
  • Büyük Bedir Savaşı-4
  • Resulullah (s.a.a) ayağa kalkarak Müslümanların saflarını düzenleyerek savaşta nasıl dizileceklerini...
  • Büyük Bedir Savaşı-3
  • Resulullah (s.a.a) müşrik esirlerle ilgili özel bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre on tane Müslüman ...
  • Büyük Bedir Savaşı-2
  • Muhacirlerden biri ayağa kalktı ve düşmanla karşılaşmaktan çekinmeyi ve korkmayı ifade eden bir ...
  • Büyük Bedir Savaşı-1
  • Savaşmaya ilişkin ilâhî emrin inmesi ile İslâm risaletinin şirk ve sapıklık güçleri arasındaki çatışma ...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-7
  • İnsanlara hükmeden, onlar üzerinde üstünlük kuran faktör, güçtür. Hz. Peygamber (s.a.a) ve Müslümanlar bu ortamda Medinede meydana gelen nispî istikrardan sonra Arap...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-6
  • Medine şehri bu yeni dönemde güvenli ve istikrarlı bir hayata kavuştu. Bu durum başlangıçta Hz. Peygamberin (s.a.a) çağrısını reddeden, bu çağrıda kendi inançlarını...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-5
  • Müslümanlar ile Yahudiler arasında barış ve işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre merkezinde Hz. Peygamberin (s.a.a) yer alacağı ve bünyesinde yaşayan herkesin...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-4
  • Ticarî hareketi canlandırmanın yanı sıra tarımsal gelişmeyi geliştirmek. Bu amaçla muhacirler ile ensarın faaliyetlerini ve düşüncelerini kaynaştırmak, şehirde var olan bütün...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-3
  • Bir İslâm devleti kurmanın önündeki başlıca engellerden biri, Arap Yarımadası toplumunda öteden beri egemen olan ve toplumlar arası bağları sağlamlaştıran kabile...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-2
  • Mağaraya sığınmasının üzerinden üç gün geçtikten sonra Kureyşlilerin kendisini aramayı durduklarını öğrenince, hiçbir sıkıntıya aldırış etmeksizin, Allahın yardımına sığınarak...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-1
  • Risalet hareketinin kemale ermesi ve peygamberlik misyonunun özlenen ilâhî hedeflerini gerçekleştirebilmesi için risaletin inanç sistemine kesin bir inançla bağlanmış, varlığını...
  • VEDA HACCI-2
  • Ashâbın hepsi birden evet ey Tanrı elçisi dedi. Bunun üzerine sağ elinin şehadet parmağını göğe kaldırıp üç kere, Allahım şâhid ol, Allahım şâhid ol, Allahım...
  • VEDA HACCI-1
  • Hz. Muhammed, hicretin onuncu yılında hacca niyyet etti. Bu hac, Hz. Peygamberin son haccı olduğu için Vidâ Haccı anlamına Haccül-Vidâ diye...