• Akıl ve Kıyamet
  •   Naklî delillerimizin olmadığını ve hiçbir peygamberin gelmemiş olduğunu varsaysak bile akıl, bu âlemin hareketinin ve her varlığın ilk yaratılışının sonuçsuz ve gayesiz olmayacağına hüküm verir. Her akıl sahibi, etrafına baktığı zaman
  • Kabir Azabı
  • Kabir azabı, kabrin insanı sıkmasıdır. Burası o kadar çetin ve zor bir geçittir ki, onu tasavvur etmek dünyayı insana daraltıyor. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ...
  • ÖLÜM VE MEÂD
  • Meâd, lügatte geri dönüş demektir. Ruh, bedene geri döndürüleceğinden, ahiret inancına bu ad verilmiştir. Meâd inancı, mukaddes İslâm dininin temel esaslarındandır. Herkesin ölümden sonra ...
  • Mucizeler ve Gayb İlmi
  • Peygamberlerin seçkin birer kul olmaları, onların, Allahın izniyle geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ait bazı gaybî olaylardan haberdar olmalarına asla....
  • BERZAH
  •               Ahiret menzillerden biri de berzah âlemidir. Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: "Onların önlerinde, diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir berzah (ara dö
  • Gayb İlmi
  •        Gayb, Şuhud'un karşıtı bir kelimedir. Perde arkası ve gizlilik anlamına gelir. Genel ve özel olmak üzere iki anlama gelir. Gayb genel anlamı itibariyle insanın zahiri his ve görüşünden gizli kalan hakikat
  • İslam Dininde Mead İnancı
  • İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam dininde hiçbir şeye mead ve kıyamete inanmak meselesi kadar önem verilmemiştir. Hemen hemen Kuran-ı Kerimin ...
  • AHİRET
  • İnsanın ölümle yok olmayıp; başka bir yaşam alanına taşındığı ve yapmış olduğu işlerin karşılığını orada gördüğü inancı,bütün semavi dinlerin beyan ettikleri bir inançtır...
  • Ölüm; Vakti Belirlenmiş An
  • Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekandan bağımsız olan Allahın...
  • KAZA VE KADER
  • İşlerimiz, bir bakıma bizim işlediğimiz işlerdir; bunları işlemeye gücümüz, ihtiyarımız vardır. Fakat bir başka bakımdan da bu işler, Allahın takdirine bağlıdır, kudretine dahildir..
  • İLAHİ İMTİHANIN MAHİYETİ
  • Hiç şüphesiz Kuran-ı Kerim, hidayeti yüce Allaha mahsus sayar. Yalnız Kurandaki hidayet, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştıran ihtiyarî
  • MEAD(Ölümden korkma nedenleri)
  • Ölüm, bazıları için dehşet verici ve korkunç bir olaydır. Ama bütün ilahi dinlerde olduğu gibi, İslami dünya görüşünde de ölüm, farklı bir şekilde değerlendirilmektedir...