• ALLAH VE SIFATLARI
  • Allah'ın ilmi gizemlerle örtülü sırları yırtar, anlaşılmaz esrarlı düşünceleri...
  • Yoktan Var Eden Neden
  • Allah Teala’nın, yarattığı varlıklar için neden olması ise genel anlamda değildir. Burada nedensellik daha özel bir anlamtaşır.....
  • Sünnet-i İlâhî
  • Felsefe terminolojisinde (terim biliminde) “evren düzeni” ve sebepler (nedenler) kanunu” adını alan kavram; din dilinde “sünnet-i ilâhî”....
  • Tevhidin Getirdikleri
  • Allah'ın birliğine, her şeye güç yetirdiğine ve her şeyden haberdar olduğuna iman eden ve bütün varlıkları Allah'ın eseri bilen bir insan asla...
  • EŞSİZ KUDRET
  • Akıl gözü, varlıkların yaratılışında bir nebze yoğunlaşacak olsa, yaratanın eşsiz gücünü görecektir....
  • SADECE ALLAH'A KULLUK
  • İnsan yeryüzüne ayak bastığı günden beri varlıkların varoluş neden ve kaynağını anlamaya çalışmıştır. İnsanın tertemiz yaratılış ve fıtratı...
  • EZELÎ VE EBEDÎ İLİM
  • Yol yapımında ve birtakım önemli işlerde kullanılan büyük ve güçlü buldozerler, onları üreten mühendisin, mekanik kurallar....
  • MÜSTAĞNİ ALLAH
  • Allah, yaşam için gerekli olan her şeyin ve tüm varlıkların yaratıcısı olduğundan dolayı onların hiçbirine muhtaç değildir. O hâlde Allah, kâmil bir hakikattir....
  • TEVHİD, BÜTÜN İSLAM EMİRLERİNİN RUHUDUR
  •              Allah'ı tanıma hususunda en önemli mesele tevhid meselesini anlamak ve O'nun pâk zâtının bir ve tek olduğunu bilebilmektir. Gerçekte tevhid sadece dinin esaslarından b
  • Tevhid - Allah Teala'nın Varlığı
  • Evet dış alemde, kendi nefsimizde, kısacası her şeyde O'nun varlığına, birliğine ve güzel sıfatlarına çeşitli yönlerden sayısız açık deliller olduğu halde, O'nun varlığından şüphe etmek olur mu?
  • ALLAH'I ZİKRETMEK
  • Allah'ı zikretmek manevî hareketin ve Allah'a yakınlığa doğru seyr ve sülûk etmenin başlangıç noktası sayılabilir. Sülûk eden bir insan zikir vasıtasıyla ...
  • İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR
  • Allah Teala'nın kötü iş yapmadığına ve zulmetmediğine inandığımıza göre, Allah Teala'nın kullarına en uygun olan şeyi takdir ettiğine de inanmalıyız. Çünkü bunun aksi de adalete aykırı olup, zulmetmektir...
  • ALLAH'IN İLİM, KUDRET VE HAYAT SIFATLARI
  • Yüce Allah her şeyden haberdardır. Hiçbir şey onun ilminden gizli ve kayıp değildir. Geçmişte olanları da bilir, gelecekte olacakları da, varlık aleminde ne varsa, küçükten büyüğe hepsi Allah için aşikardır...
  • ALLAH'TAN BAŞKASINA YEMİN ETMEK ŞİRK MİDİR?
  • Kur'ân, ebedî ayetleri arasında Peygamber'in hayatı,insanın ruhu, yazmanın mazharı kalem, güneş,ay, yıldız, gece ve gündüz, yer ve gök, zaman,dağlar ve deniz gibi yüce ve büyük yaratıklara yemin...
  • 2. TEVHİD
  • Allah'a iman etmeyen birisi onun yasaklarından ve büyük günahları işlemekten sakınmaz. Kendi arzusu, heva ve hevesi doğrultusunda her hoşuna giden fesat ...
  • 1. TEVHİD
  • De ki: O Allah tektir. Allah, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmamış ve doğmamıştır ve O'nun hiçbir eş ve benzeri yoktur...
  • ALLAH'IN SIFATLARINA İNANCIMIZ
  • Cemal ve kemal sıfatlarının, yani ilim, kudret, gına, irade, hayat gibi sübuti sıfatların tümünün, zatına muzaf sıfatlar olmayıp zatının aynı olduğuna inanmaktayız...
  • ALLAH-U TEÂLÂ'YA İNANCIMIZ
  • Allah-u Teâlâ'nın var ve bir olduğuna, hiç bir eşibenzeri bulunmadığına inanmaktayız. Kadim'dir, zevali yoktur, ona zeval erişemez....
  • TEVHİDE DAİR İNANCIMIZ
  • Her hususta Allah-u Tealayı bir bilmenin vücübuna inanmaktayız. Zatı itibariyle varlığına, birliğine, bunun vücübuna inanmamız nasıl gerekse aynı tarzda sıfatlarında tevhid de vacibdir ...
  • ALLAHI TANIMAK
  • Biz inanıyoruz ki: Yüce Allah bütün varlık aleminin yegâne yaratıcısıdır ve Onun azamet, ilim ve kudretinin izleri kâinattaki bütün mevcudatın alnının...
  • TEVHİD NEDEN İBARETTİR?
  • İslam’ın dünya görüşünün temelini oluşturan tevhid Allah’ı her türlü efsane, noksanlık ve güçsüzlükten münezzeh bilmektir...
  • İLAH MI İLAHLAR MI ?
  • Eğer Allah Tealanın vahdaniyetine inanmak gerekli olmasaydı, insanların iki veya daha fazla idare edici olduğunu hayal etmeleri mümkün olurdu. Böyle olunca da halk...