• İMAN VE ÇOCUK SEVGİSİ
  • Bir gün Peygamber efendimiz (s.a.a) cemaatle namaz kılıyordu ve İmam Hüseyin de (a.s) yakınında idi. Peygamberimiz (s.a.a) secdeye...
  • Hz. Ali'nin Allah Korkusu
  • İbn-i Babeveyh, Ürve b. Zübeyr'den şöyle rivayet eder: Bir gün ashaptan bir grupla Mescid-i Nebevî'de oturuyorduk, Bedir ve Rızvan biati ehlinin ibadet ve amellerini andık......
  • ALİ'NİN (a.s.) İMAN EDİŞİ
  • En güvenilir, en asil tarih ve hadis kaynaklarınca Peygamber'e iman eden ilk şahıs Emir-ül Müminin idi. Gerçi daha sonraları siyaset pençesi bu....
  • İMAM ALİ (Aleyh-is Selam)
  • Hasan Basri İmam Ali'nin (a.s.) vasfında şöyle demiş: "Onlara yolu gösterdi ve din saptırılmışken dini ihya etti".....
  • Adı Ebu Talib Oğlu Ali
  • Şiiliği diğer İslam okullarından ayıran en önemli özellik, temellerinin sevgiye dayalı olmasıdır. Resulullah'ın (s.a.a) hayatta olduğu yıllarda oluşan bu okul, sevgi ve samimiyetle yoğrulagelmiştir......
  • Ali (a.s) Hira Mağarası'nda
  • Hz. Muhammed (s.a.a) Allah tarafından peygamberliğe seçilmeden önce, her yıl bir ay boyunca Hira Mağarası'nda ibadetle meşgul olur......
  • Yabis (Kumsal çöl) Macerası
  • Vadisinin macerası ve Hicri 8. Yılda (o mekanda) İslam ordusunun kahramanlıklarıyla ilgili olay nedir? dediğimde İmam...
  • İmam Ali ve Hz. Resulullah
  • Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefsimizi.....
  • Hz.Ali, Peygamber (s.a.a)'in Hizmetinde
  • Bureydet'ul- Eslemî şöyle diyor;Resulullah (s.a.a) ile yolculuğa çıktığımızda, Hz. Ali (a.s) O Hazretin eşyasının sahibi idi; onu kendisinden ayırmazdı.
  • Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi
  • Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin Yaptığımıza karşılık insanlardan hiçbir şey beklemiyoruz, bize Allah'ın rızası yeter. buyurduğu söylenmekte, Resulullah'a (s.a.a)....
  • İmam Ali (a.s)’ın Adaleti
  • Ben zannederdim ki yöneticiler halka zulmederler. Şimdi halkın yöneticilere zulmettiğini görüyorum” [1] Hz. Ali (a.s). Bu sözde açıklanmaya ihtiyacı olan bir nokta var.....
  • Ali (a.s)'ın Ticareti 2
  • Yeter ki hak diri kalsın, Hz. Resulullah'ın (s.a.a) tebliğ ettiği yüce İslam güneşi daha doğmadan batmasın, insanlık seması bu muazzam nurdan ebediyen mahrum.....
  • Ali (a.s)'ın Ticareti 1
  • Hz. Ali'nin alışverişi sadece Allah Teala iledir. Bakara Suresi'nin 207. ayetinde "insanlar arasında öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanabilmek için kendi canını satar" buyrulur....
  • İmam Ali’nin (a.s) İlmi
  • Ali (a.s)’ın yüksek ilmî bir makama sahip oluşu ve Peygamber'in tüm ashabı içinde herkesten daha bilgin olduğu ispatlanması zor olan öylesine belirsiz bir konu....
  • Nükteler
  • 1- Neden İmam sabrı tercih etti? Tarihin de açıkça tanıklık ettiği üzere İslam düşmanları ve münafıklar Peygamber (s.a.a)’in vefatı için adeta gün sayıyorlardı. Onlardan....
  • ŞIKŞIKİYYE HUTBESİ
  • Bu hutbe tümüyle Peygamber (s.a.a)’den sonraki hilafet meselesi ile ilgilidir. Hz. Ali (a.s) halifeler döneminde vücuda gelen sorunları oldukça anlamlı, ateşli ...
  • Hz. Ali’nin Mazlumiyeti
  • 1. Bölüm (Hilafetle ilgili şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati konusunda) “Allah’a andolsun ki falan kimse (Ebi Kuhafe oğlu Ebubekir), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi üzer.
  • Hz. Fatıma (a.s), Cihadı
  • Hz. Fatıma (a.s), İslâm ile cahiliye arasındaki savaşın en şiddetli, en keskin zamanında dünyaya geldi.
  • Kur'ân Ayetlerinde Fatıma
  • Kurân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırma
  • Hz. Fatıma'nın vefatı
  • Peygamberimizin (s.a.v) hastalığı ağırlaşıp, acıları iyice artıp ölüm anı yaklaşınca, Emirü'l-Müminin.....
  • Hz. Fatıma"nın Yüksek Ahlâkı
  • Fatıma, "yüksek bir ahlâka, onurlu bir karaktere, üstün bir nefse, ulu bir duyarlılığa, çabuk kavrayan bir anlayışa, keskin bir zihne...
  • Tarihte Çok Ağlayanlar
  • Tarihte beş kimse herkesten daha çok ağlamıştır: Hz. Adem, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Fatıma ve Hz. Ali b. Hüseyin (a.s)....
  • HAKKI BATILDAN AYIRAN İLAHİ HUTBE
  • Bu Hutbeyi, Muaviye ile Sulh Yaptıktan Sonra Muaviye'nin, 'Bizim Faziletlerimizi Anlat' Demesi Üzerine İrad Etmiştir. Allah'a hamd-u sena, Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beyt...
  • İMAM HASAN (a.s) ve ŞAMLI ADAM
  • Muaviye, Rum kayserinin kendisine yönelttiği soruları Hazret-i Ali aleyhi's-selam'dan öğrenmek için, değişik kıyafetli bir adamı Kufe'ye gönderdi. Adam Kufe'ye girip...
  • İmam Hasan (a.s)'dan Hikmet ve Öğüt,
  • İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb. Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının Sorularına Verdiği Cevaplar İmam Hasan aleyhi's-selâm'a Zühd nedir?...
  • MASUMLARDA EDEBE RİAYET
  • Bir gün İmam Hasan'la İmam Hüseyin (a.s) henüz küçük yaşta iken yazı yazıyorlardı. İmam Hasan (a.s) kardeşi Hüseyin (a.s)'a: Benim yazım senin yazından...
  • Hayvanları Himaye
  • Nahbih’ul- Kassab şöyle diyor: Hasan bin Ali’nin yemek yediğini gördüm; önünde de bir köpek vardı, bir lokma yediğinde, o kadar da köpeğe atıyordu....
  • İMAM HASAN (as)IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı: Hasan Künyesi : Ebu Muhammed Lakabı : Muctaba Baba adı : Ali (a.s) Anne adı: Fatıma (s.a) Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 15 ...