• Kuran-ı Kerimde Ali (as)-3
  • Bu ayet de Emirulmüminin Ali aleyhisselamın velayeti hakkında nazil olmuştur. Tefsir kitaplarından çoğu bu ayetin...
  • Kuran-ı Kerimde Ali (as)-2
  • Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihin şairi Hessan b. Sabit-i Ensari o hazretten izin aldıktan sonra bu tarihi ...
  • Kuran-ı Kerimde Ali (as)-1
  • Ehlibeyt aleyhisselam hakkındaki ayetlere, Emirulmüminin Ali aleyhisselam hakkındaki, o hazretin faziletlerini, mevkisini...
  • İmam Sadık (as)’dan Bir Keramet
  • İmam Sadık (a.s)’ın huzurunda idim, aniden bir kadın gelerek şöyle dedi: “Ey Resulullah’ın oğlu! Çocuğum öldü! Onun üzerine bir örtü çekerek ...
  • Can AHMED’im Canlar Feda Yoluna
  • Gök kubbenin kapıları açıldı Nurdan üstümüze rahmet saçıldı On sekiz bin âlem için seçildi Can Ahmed’im canlar feda yoluna...
  • İmam Cafer b. Muhammed (a.s)
  • Altıncı imamın imameti devrinde, İslam ülkelerinde çeşitli kıyamlar özellikle Ümeyye oğullarının hükümetini yıkma amacıyla düzenlenen ...
  • Gül Muhammed’im
  • Birgün indi rahmet pınarından bir gül, Gülden yoksun olan insanlığa…Ahlaktan, terbiyeden nasibini almamış putperest bir toğluluğa.O gülle açıldı göğün rahmet kapıları,O gülle canlandı insanlığın nurlu yanı…
  • İmam Hasan Askeri (a.s)
  • On birinci imam, değerli babası şehit olduktan sonra, Allahın emri ve önceki imamların tayiniyle imamet makamına ulaştı. Yedi yıl imamet ettiği ...
  • İmam Hasan Askeri (as)-2
  • O sureyi okumaya başlayınca, anne karnındaki çocuğun da benimle bu sureyi okuduğunu duydum. Sonra bana selam verdi. Ben çok korktum. İmam (a.s)...
  • İmam Hasan Askeri (as)-1
  • Hala, bu gece gitme! Bu gece değerli bir çocuk dünyaya gelecek, Allah Teala yeryüzünü, küfür ve dalaletin yaygınlaşmasıyla öldükten sonra...
  • Son Peygamberin Mirası-2
  • İslâm tarihi ile ilgili incelemeler, bize son peygamber Hz. Muhammedin gönderilişinin getirdiği önemli sonuçları açıkça gösteriyor. Bu ilâhî görevlendirmenin...
  • Son Peygamberin Mirası-1
  • İslâm tarihi ile ilgili incelemeler, bize son peygamber Hz. Muhammedin gönderilişinin getirdiği önemli sonuçları açıkça gösteriyor. Bu ilâhî görevlendirmenin...
  • İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-2
  • Memun kendi sarayına azamet, kudret ve ilmi değer vermek, diğer taraftan da Ali evladı taraftarlarının rahatsızlıklarını azaltmak ve geçmiş zulümlerini telafi etmek için...
  • Hz.Peygamberin (s.a.a) Vefatı-2
  • Ebu Talip oğlu Ali (a.s) ile onun ailesine gelince; onlar, Resulullahın (s.a.a) cenaze hazırlığı ve toprağa verilmesi ile meşgul oldular. Hz. Ali, Hz. Peygamberin bedenini...
  • Hz. Muhammed (saa)in Vefatı-3
  • İslam peygamberi ince bir ruh ve eşsiz bir metanete sahipti. Şüphesiz ince ruha sahip olanlar uygunsuz ve hakikat sınırları dışındaki davranışlardan incirler. Bu yüzden Kuranı...
  • HASEN-ÜL MÜCTEBÂ
  • Cihan ki mâye-i îcâdı derd u mihnettir Cihân-ı hicr u elem, âlem-i musîbettir Şuâ-ı mihr-i hakıykatte nîze-i mâtem Ziyâ-yi talat-ı mâhı zalâm-ı firkattir...
  • İmam Hasan (as)’ın Şehadeti-2
  • Bu topluma hayret etmek gerekir. Zira ne hâyâ ederler, ne de dinleri vardır. Ben işi Muaviye’ye bıraktım. Allah’a andolsun, size öyle işkence edecekler ki, rahat bir nefes...
  • Hz. Muhammed (saa)in Vefatı-2
  • Günümüzde Hz. Muhammed (sav)in vefatından 1400 yıl geçmesine rağmen, birçok müslümanın kalbi, bu yüce ve eşsiz şahsiyetin anısı ile çarpıyor. Dünyanın dört bir...
  • Hz.Peygamberin (s.a.a) Vefatı-1
  • Hz. Peygamberin (s.a.a) son anlarında yanında sadece Hz. Ali, Haşimoğulları ve onun eşleri vardı. İnsanlar, sevdiklerinin ayrılmasının üzüntüsü ile Allah Resulünün evinden...
  • İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-1
  • İmam Rıza (as)’ın şehadeti münasebetiyle İmam Rıza (a.s)’ın hayatıyla ilgili sorular ve cevapları yayınlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Hamd, âlemlerin Rabbi...
  • Hz.Resul (saa)’ın Rıhleti-3
  • İslam Peygamberi (sav) düşmanların kin ve düşmanlıkları yüzünden kurak çöllerde uzun yollar kat etmek zorunda kaldı ve bir çok sahabesi işkenceler gördü.
  • Hz. Rıza (a.s) ve Memun
  • Memun’a bir adamın hırsızlık yaptığını bildirdiler. Memun o adamın getirilmesini emretti. Hazır olduğunda Memun, alnındaki secde izinden dolayı onu zahitler...
  • İmam Hasanın (as) Özellikleri
  • İmam Hasan Mücteba (a,s.) insanlık yolunu yürümek isteyenlere bireysel ve toplumsal çehresiyle eşsiz bir kılavuz olabilecek beşeriyet sembollerinden biridir. Bu hususda...
  • İknci İmam (as) ve Düşmanları -2
  • Bu durum İmam Hüseyini, amaçladığı hedefe götürecek yolda çok rahat bir şekilde, mektebin geleceğinden yana endişe duymadan, büyük bir özgüven ve kararlılıkla...
  • Hz. Muhammed (saa)in Vefatı-1
  • Hicri-i Kameri 28 Sefer (24 Şubat Salı) insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Resulullah (sav) in vefat yıl dönümü dolayısıyla tüm müslümanlara ve insanlığa taziyette...
  • İmam Hasan Mücteba (as)’ın Şehadeti
  • Hz.İmâm Hasan, Muâviye ile barış yaptıktan sonra “Ehl-i Beyt’i” ile Medine’ye geri döndüğü zaman, düşmanlık yapanlar fitnenin tahrik edileceği zannına düşerek...
  • Hz.Resul (saa)’ın Rıhleti-2
  • Allah resulünün (sav) insan şanı ve makamına ilgisi öylesine büyüktü ki o hazret sürekli en yoksul insanların en zengin insanlarla insani hak açısından bir birinden hiç farkı...
  • İMAM HÜSEYİN (A.S)
  • İniniz, Allah’a andolsun ki, burası bizim süvarilerin yatağıdır. Allah’a andolsun burada kanlarımız dökülecek, burada haremime saygısızlık yapılacak, burada erkeklerimiz...
  • Hz.Resul (saa)’ın Rıhleti-1
  • Hicretin 11. yılıydı. İslam Peygamberinin (sav) mübarek ömrünün son anlarıydı. Mukaddes Medine kenti, dünyayı aydınlatan bu güneşin batış esnasında neredeyse...
  • İmam Musa Kazım (a.s)’ın Ahlakı-5
  • Allah’ım, kaçarsam beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. O halde senin huzurunda zelil, boynu bükük ve hakir olarak durmuş bulunuyorum. Eğer cezalandırırsan...
  • İkinci İmam (as) ve Düşmanları -1
  • İmam Hasanın düşmanı Muaviye, İmam Hüseyinin düşmanı da Yezid idi... Baba ile oğul arasındaki fark tarihte, ğul; ahmak ve bön, baba ise zeki ve uyanık olarak...