• Akrabalık Bağı
  • Çeşitli sosyal bağlar arasında akrabalık bağının İslam'da özel bir saygınlığı ...
  • Dünyadan Ahirete Uzanan Yol.
  • Ey yaşlı Adam; Kendin için beğenip istediğin şeyi insanlar için de iste, kendine davranılmasını istediğin gibi insanlara davran.
  • Helal ve Haram
  • Şüphesiz insanın zahmetlerinin ürünü olan şey, ticaret ve meşru kazanç yoluyladır. Hak Teâlâ’nın emrettiği kazanç ve ticaretin ...
  • Takvalı Kadın ve Erkek
  • Takvalı erkek, evinin giderlerini temin etmek için sadece helal kazançlara yönelir. Helal mal dışında...
  • Namazda Gevşeklik...
  • Hz. Fatima (a.s): “Babam Resulullah (s.a.a)’den namazında gevşeklik yapan kadın ve erkekler hakkında soru sorduğumda şöyle buyurdular:...
  • Sabır
  • Sabır, yücelme ve fazilete ermenin en mühim, bir esası ve iradenin zaferidir. O olmadan,...
  • İslam’ın Büyüsü
  • Yeryüzündeki insanlık macerası, İslâm’la hedefine ulaşmış ve evrensel bir kurtuluş mesajı olarak...
  • Namazın Kapsamlılığı
  • Allah Tealâ hem yaratıkları yaratırken, hem de emir verirken, en mükemmeli yaratmış ve en yüce emirleri vermiştir. Örneğin anne sütünde, bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri bırakmıştır...
  • Başarının Sırrı
  • Başarının sırrına vâkıf olup mutluluk anahtarını elde edebilen bir kimse, sürekli hayatta kazançlı...
  • Rahmet Yoluna Giren Rahmet Bulur
  • Âlemlerin rabbi olan Allah’ımıza hamdolsun, salat ve selam önderlerimiz olan tüm peygamberlerimize ve onlara tabii olanlara olsun.
  • İSLÂMÎ İRFANIN ASÂLETİ
  • Kur’ân-ı Kerim’i, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve pak Ehl-i Beyti’nin (a.s) değerli sözlerini dikkatle mütalaa eden...
  • NAMAZA ÇAĞRI
  • Zerreciklerden galaksilere, tek hücrelilerden fillere, çiçeklerden görkemli ağaçlara kadar bütün varlıklar...
  • Cahil Kime Denir?
  • Lûgat, câhili; ilimden mahrum olan, bilgisiz diye tarif eder. Ben bu satırlarda bu kelimenin...
  • Ey iman edenler, iman ediniz!
  • Yalnızlığın çığlıkları yırtıyor kulakları. Bir yudum insan solumak istiyor zavallı yürekler. Çağın en büyük düşmanı...
  • Maarifin Vade ettikleri
  • Ülke saadetinin sağlam ve ümit verici olması, bugünkü nesillerin ciddiyetle ele alınmasına ve geleceğe...
  • Güzel Ahlakın Anlamı
  • İmam Ali (a.s): “Güzel ahlak üç şeydedir: Haramlardan sakınmada, helal rızık talep etmede ve ailesinin refahını sağlamada...
  • Affetmek
  • “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler...
  • Güzel Ahlâk
  • Güzel ahlâk, başkalarını muhabbet tuzağında esir eden bir kementtir. Güzel ahlak ve güzel bir diyalogdan...
  • Hayat Hicret'tir
  • Yokluk, hicretin sıfır noktasıydı. Her şey hicretle başladı. Varoluş bir hicret oldu. Yokluktan varlığa, “adem”den “bu dem”e hicret...
  • İslamda Özel Hayat
  • İnsan hayatı tabiatı gereği toplum, kabile, köy veya şehir gibi yerlerde yaşayan kimselerle birlikte genel bir hayat yaşanmasını gerektiriyor...
  • Ehlibeyt Ahlakı
  • Her şey ne kadar da büyük olsa kendisinden daha büyük olana oranla küçülür. Her zorluk kendisinden daha zor ve çetin olan bir şey karşısında...
  • Kuran ile Yaşamak
  • İnsanlık tarihinin en anlamlı hususlarından birisi de semavî bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'in olağanüstü tesiri, kelimelerinin hayret verici ve şaşılacak güzelliği
  • Din Hakkında Araştırma Yapmak
  • Hür düşünen her insan bu araştırmayı gerekli ve zarurî bilir. Bundan kaçınmayı ise kesinlikle doğru bilmez. İnsan, aklının hükmüne göre nübüvvet...
  • Nefsini hesaba çek!
  • Ahiret’e, hesaba, kitaba amellerin ceza ve mükafatına inanan ve bütün amellerinin kaydedildiğini, kıyamet günü çok ince bir hesaba çekileceğini...
  • Büyük Günahlar -Yalan Söylemek
  • En önemli büyük günahlardan birisi de, "yalan" söylemektir. Bu günah da maalesef çok büyük, tehlikeli ve önemli olmasına rağmen insanlar arasında...
  • Vuslat Yolları
  • Tefekkür Ve Burhan Allah'ın varlık ve birliğini ispatlamak için getirilen burhan ve deliller bu yolun ışık tutanları olabilirler. Hikmet, kelam ve irfan kitaplarında....
  • NAMAZIN FAZİLETLERİNDEN
  • 1. Namaz, amellerin en üstünü, çekirdek bir ibâdettir: Nasıl Fâtiha Kur’an’a fihristedir, namaz da ibâdetlere fihristedir. Mesela....
  • Tevbenin Şartları
  • Tevbenin iki temel şartı vardır. Ayrıca mükemmelliğinin şartı da ikidir ve biz bu bölümde mevlalar mevlasmın (Hz. Ali'nin) buyruğunu zikredeceğiz...
  • Tövbe ve Nefsi Arındırma
  • Önlem almak ve günahı terketmek nefsi arındırmanın en iyi yoludur. Hiç günaha bulaşmayan ve zatının o sefa ve paklığını koruyan bir nefs önce günaha bulaşıp sonra....
  • Salih Amel 4
  • İkinci vesle: NAFİLELER Daha önce dedik ki; namaz seyr ve sülukun, Allah'a yakınlığın ve O’nu zikretmenin en iyi yoludur. İnsanın özel yaratılışına...
  • Salih Amel 3
  • Kalp huzurunun farklı derece ve mertebeleri vardır. Bu mertebelerin her biri diğerinden daha mükemmel ve kamildir. Sâlik yüce kurb ve şuhud makamına...
  • Salih Amel 2
  • Salih Amellerden Bazıları İnsanı tekamüle eriştirip kurb makamına ulaştıracak olan tek yolun, vahye tabi olmak ve peygamberlerin....
  • Salih Amel 1
  • Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığı kadarıyla nefsin tekamüle erişmesi, Allah'a yaklaşmak, insaniyetin yüce derecelerine ve tertemiz Ahiret hayatına ulaşmak için imandan....