Hacca Gitmeden Ölmek
Kim (gücü olduktan sonra) hacca gitmeyi geciktirerek hacca gitmeden ölürse Allah-u Teala onu, kıyamet günü Yahudi veya Hıristiyan olarak haşr eder.”
Bihar’ul- Envar, c. 77, s. 58
Allah'a En Yakın Olduğu An!
“Kadının Rabbine en yakın olduğu an, evinin içinde olduğu andır.”
Bihar-ül Envar, c.43,s.92.
Kıskanılmayan Nimet
'' Tevazu, (alçak gönüllülük) kıskanılmayan bir nimettir.”
Tuhaf’ul-Ukul, s. 1051
Doğru Yolu Gizleyen Kimse
Senin isteğine uyup da doğru yolu senden gizleyen kimse, sana zulüm yapmıştır."
Bihar'ul-Envar, c. 78, s. 364
İlmin Kapısı
“Ben ilmin şehri, Ali de onun kapısıdır; ilim isteyen o kapıya gelmelidir.”
Cami’us- Sağir, s. 1, s. 415
İhlaslı Amelin Neticesi
Kim Allah için kırk gün ihlasla amel ederse, hikmet çeşmeleri kalbinden diline dökülür.”
Cami’us- Seadat, s. 2, s. 202
Gerçek Mutlu
Gerçek mutlu, Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra seven kimsedir.”
Yenabi’ul- Mevedde, s.213. Menakıb-i Harezmi, s.47. Zehair’ul- Ukba, s.92. Nehc’ul- Hayat, s.48.
Dünya
Dünya bir pazardır, bazıları kazanç elde eder, bazıları ise zarar görür.”
Tuhaf’ul-Ukul, s. 1033
Bel Büken Musibetlerden Biri
Bel büken musibetlerden biri de, gördüğü iyiliği gizleyen ve kötülüğü açığa vuran komşudur.”
Bihar, c. 78, s. 372
Kötü Adam
Kötü adamla dost ve arkadaş olmaktan kaçın; çünkü o, görünüşü güzel, ama etkisi kötü olan kılıca benzer."
Bihar'ul-Envar, c. 78, s. 364