Mümin üç şeve muhtaçtır
Mümin üç şeve muhtaçtır: Allah'tan olan başarıya, nefsinden olan öğütçüye, nasihat edenin nasihatini kabul etmeye."
Bihar'ul-Envar, c. 78, s. 358
Halkın En Kötüleri
Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, şerlerinden korkulduğundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Bilin ki, şerrinden korkarak halkın saygı gösterdiği kimse benden değildir.”
Tuhaf’ul- Ukul, s107
Biz Ehl-i Beyt!
Biz Resulullah’ın Ehl-i Beyt’i, Allah’ın yaratıkları arasındaki vesilesi, seçkin kulları, kutsal odakları, açık delilleri ve göndermiş olduğu Peygamberlerin varisleriyiz.”
Şerh-i Nehc’ul- Belağa, c.16,s.211. Nehc’ul- Hayat, s.36.
Beş Şey Ganimettir
Ya Ebazer! Beş şeyi beş şeyden önce ganimet bil:İhtiyarlıktan önce gençliğini, hastalıktan önce sıhhatini, fakirlikten önce zenginliğini, işin çıkmadan önce boşluğunu ve ölümden önce hayatını.”
Bihar’ul- Envar c. 77, s. 75
Cennet Gençlerinin Efendileri
Hasan ve Hüseyin Cennet Gençlerinin efendileridirler. Babaları ise onlardan daha üstündür.
Bihar'ul Envar c.43 s.263
Hüseyn-i Kerbelâ
İns u cinne Hakk'ın âb-ı hazrete ehl-i inâd Bu ne vicdandır Hüseyn-i Kerbelâ'ya kıydılar
Kemterî
Sabrın mesajların ile yâ Zeynep!
Sabrın mesajların ile yâ Zeynep! Yaşayacak ilelebed bu mektep
Musa Aydın
Hüseyin’e yerler ağlar, gökler ağlar
Hüseyin’e yerler ağlar, gökler ağlar Betül-ü Murtaza, Peygamber ağlar.
Şiir
Ehl-i Beyt'
Ehl-i Beyt'in rûhuna bî had salât ile selâm Lâ'net olsun düşmen-i Âl'e ilâ yevm-il- kıyâm
Kemterî
Bir aşk idi yazılan, anlamadı Yezitler
Bir aşk idi yazılan, anlamadı Yezitler Bir aşkla Kerbelâ'da coşmuştur İmam Hüseyn
Âşık Esirî