İMAN'DAN ÇIKMA
Mü’min olan bir kimse, birbirine benzeyen beş şey sebebiyle imandan çıkar: Küfür, şirk, dalalet, fasıklık ve büyük günahlar.
Tuheful Ukul
Mü'minin mü'mine bakışı
Mü'minin, mü'min kardeşinin yüzüne sevgi ve muhabbetle bakışı ibadettir.
Tuheful Ukul
Halkın en zengini
Allah'ın verdiğine kanaat eden, halkın en zenginlerindendir.
Tuheful Ukul
Nimet sahibi
Nimet sahibi olan kimse, ailesine rahat bir geçim sağlamalıdır.
TUHEF UL UKÛL
Cihadın En Üstünü
Cihatlardan en üstünü iki tarafının arasında yer alan nefsiyle cihat eden kimsenin cihadıdır.
Vesail'u-ş Şia, c.11, s.124.
Ra’d, 11
Allah, hiçbir milletin durumunu, onlar kendi durumlarını değiştirmedikçe değiştirmez
Kur'an Kerim
Musafaha edin!
Birbirinizle karşılaştığınızda, selam verin ve musafaha edin, ayrıldığınızda ise birbirinize mağfiret dileyerek ayrılın.
Mizan'ul- Hikme, c. 5, s. 354.
Güzel Koku
Benim lezzetim kadın ve güzel kokudadır; güzümün ışığı ise namaz ve oruçtadır
Bihar'ul- Envar, c. 16, s. 248-249.
Salavat
Şüphe yok ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât (rahmet) ederler. Ey inananlar, siz de ona salât edin ve tam teslimiyetle ona selâm verin.
Ahzap / 56
Akıl
Herkesin dostu onun aklıdır; düşmanı ise cehaletidir
Tuheful Ukul