Amellerin en üstünü
"Amellerin en üstünü, Allâh için sevmek ve Allâh için buğzetmektir."
El- Meheccet'ül-Beyza, C.3, S.139
Allah'tan Kork!
"Allah'tan onu görürcesine kork; sen onu görmüyorsan o seni mutlak görüyor."
Mizan-ül Hikme, C.1, s.825
Kıyamet Günü
"Kişi (Kıyâmet) gününde sevdiği ile beraber olacaktır."
El- Meheccet'ül-Beyza, C.3, S.139
Tevbekar Genç
"Allah tevbekar genci sever.''
Kenz-ül Ummal, Hadis: 10185
Yetmiş sıddık sevabı
"Dünya ve dünyanın boş şeylerini bırakıp da gençliğini Allah'a itaat etmekte geçiren gence Allah, yetmiş iki sıddıkın sevabını inayet eder."
Mekarim-ül Ahlak C: 2 S: 373
Dua
Duâ Mu'minin silahı, dinin direği ve göklerin ve yerin nûrudur."
Bihar-ul Envar
Söz verme!
Yerine getiremeyeceğin şeye dair söz verme.
(Gureru'l-Hikem, 801)
(Zümer, 17-18)
(Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele.
Kur'an Kerim
İman
İman gönülle tanımak, dille ikrâr etmek, âzâ ile de kullukta bulunmaktır.
Nehc'ul- Belağa
Alim
İlminden faydalanılan alim, yetmiş bin abidden daha üstündür.
Tuheful Ukul