Güzel söz
Güzel söz malı çoğaltır, rızkı arttırır, ölümü erteler, insanı ailesi nezdinde sevimli kılar ve cennete koyar.
(el-Hisal, s.317)
Ahlak
Başkalarına karşı, kendine nasıl davranılmasını seviyorsan öyle davran.
(Biharu'l-Envar, c.78, s.116)
Siyaset
Siyasetin başı, yumuşaklık ve uyum içinde olmaktır.
(Gureru'l-Hikem, s.182)
Şükretmek
Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 13)
Güzel ahlâk
Güzel ahlâk şu üç şeydedir: Haramlardan sakınmak, helal rızk talep etmek ve ailesini darlığa sokmamak.
(Biharu'l-Envar, c.71, s.394)
İyi geçinmek
İnsanlarla; öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 10)
Islah
Sizden kim kardeşini severse sevgisini ona bildirsin; bu, onların arasını ıslah etmek için daha uygundur.
(Müstedrekü'l-Vesail, s.8, s.355)
Allah'tan sakınmak
Ümmetimi en çok cennete koyan şey, Allah'tan sakınmak ve güzel ahlâktır.
(el-Kâfi, c.2, s.100)
Güzel ahlâk
Şüphesiz ki kul güzel ahlâkı ile gündüzleri oruç tutan ve geceleri ibadet eden kimsenin makamına erişir.
(Biharu'l-Envar, c.71, s.373)
Adalet
Adalet susuz kişinin suya ulaşmasından daha tatlıdır; adalet her ne kadar az da olsa ona ulaşmak güzeldir.
(el-Kâfi, s.2, s.146)