İffetli olun!
Babalarınıza iyilik edin ki çocuklarınız da sizlere iyilik etsin. İnsanların eşlerine karşı iffetli olun ki, eşleriniz de iffetli kalsın.
(el-Kâfi, c.5, s.554)
Amellerin en faziletlisi
Amellerin en faziletlisi namazı vaktinde kılmak, anne ve babaya iyilik etmek ve Allah yolunda cihad etmektir.
(Biharu'l-Envar, c.74, s.85)
Anne ve Babanın rızası
Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da anne ve babanın gazabındadır.
(Müstedrek'ül-Vesail c.15, s.176)
Mümini sevindir!
Her kim bir mümini sevindirirse evvela Allah'ı, ikinci olarak Resulullah'ı, üçüncü olarak da bizi (Ehlibeyt'i) sevindirmiştir.
(Biharu'l-Envar, c.74, s.314)
Dünya ve Ahiret menfaati
Müslüman kardeşinin senin üzerindeki en çok farz olan haklarından biri de dünya ve ahiret menfaatinin olduğu bir şeyi kendisinden gizlememendir.
(Biharu'l-Envar, c.2, s.75)
Mümin hakkı
Allah Mümin insanın hakkını eda etmekten daha üstün bir şeyle ibadet edilmemiştir.
(el-Kâfi, c.2, s.170)
Peygamberlerin (a.s) ahlâkından
Şu dört şey Peygamberlerin (a.s) ahlâkındandır: İyilik, cömertlik, zorluklar karşısında sabır ve Müminin hakkını almak için kıyam etmek.
(Tuhefu'l-Ukul, s.277)
Halkı sev!
Dinin direği olan, İslâm cemaatini oluşturan, düşmanlara karşı duran, ümmetin çoğunluğu olan halkı sevmeli ve onlara meyletmelisin.
(Nehcü'l-Belâğa, 53. Mektup)
Mümine eziyet
Bir mümine eziyet eden şüphesiz ki bana eziyet etmiştir.
(Biharu'l-Envar, c.67, s.72)
İhanet
Hıyanetin/ihanetin en çirkini (Müslüman kişinin) sırrını ifşa etmektir.
(Müstedrek'ül-Vesail, c.12, s.305, 14155. Hadis)