• HAC AYI (2)
  • TEMETTÜ HACCININ AMELLERİ 1- İhram 2- Arafatta vakfe 3- Meşar-ül Haramda (Müzdelife) vakfe
  • HAC AYI (1)
  • Bu üç ameli orada yaptıktan sonra ya gece ikamet için Minada kalır veya Mina sonrası amelleri yapmak için Mekkeye gider.
  • Resulullah'ın (s.a.a) Duası
  • Merhum Kefhemi Misbah kitabında Resul-ü Ekremden şöyle rivayet etmiştir: Kim ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa Allah onun günahlarını bağışlar.
  • Ramazan Ayı
  • Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve ramazan hilalinin gözlerden kaybolup gökyüzünden silinmesiyle günahlarımızı da sil; günlerinin sıyrılmasıyla...
  • Münacat-ı Şabaniye
  • Allahım! Muhammed ve Ehlibeytine rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir; seni nida ettiğimde, nidamı duy; sana yalvarıp yakardığımda bana (lütuf gözüyle) bak...
  • Dua
  • Ancak, Allah, yarattığı Kâinatdaki Arz üzerinde yer verdiği beşere, Adem öncesi insan nesline bir örnek insan göndererek onlarda ahlâkî bilinci uyandırmayı...
  • Okunması Tavsiye Edilen Dualar
  • Her halde yani yürüdüğünde, oturduğunda ve kalktığında sürekli şu zikri söyle:La ilahe illellah, subhanellahi vel- hamdulillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber.
  • İmam Zeynelabidin (a.s)dan Duâlar
  • Allahım, senin yolunda çekmiş olduğu zahmetler karşısında Onu cennetinin en yüce derecesine yükselt. Öyle ki, derece bakımından kimse onunla eşit...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 30
  • Allahım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve Resulün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlas olan...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 29
  • Allahım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 26
  • Allahım! Bu günde çabamı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!
  • Ramazan duaları ve tercümesi 25
  • Allahım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafanın (s.a.a)- sünnetine uyan...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 28
  • Allahım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 27
  • Allahım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 23
  • Allahım! Bu günde beni günah ve kusurlardan yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkarların sürçmelerini...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 22
  • Allahım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 21
  • Allahım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytanı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 20
  • Allahım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kurân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 19
  • Allahım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 18
  • Allahım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 17
  • Allahım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey alemdekilerin...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 16
  • Allahım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 15
  • Allahım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 14
  • Allahım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 13
  • Allahım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl.
  • Ramazan duaları ve tercümesi 12
  • Allahım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 11
  • Allahım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 10
  • Allahım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 9
  • Allahım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 8
  • Allahım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 7
  • Allahım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 6
  • Allahım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 5
  • Allahım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 4
  • Allahım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 3
  • Allahım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 2
  • Allahım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına...
  • Ramazan duaları ve tercümesi 1
  • Allahım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır...
  • Kurânda Dua Ayetleri
  • Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[
  • SÜNNETİN KAYNAĞI KUR′ANDIR
  • Hiç kimse "Bize Allah'ın kitabı yeter!" diyerek Kur'an hakikatlerini açıklaması ve tefsiriyle nasıh ve mensuh ayetlerini, genel ve özel nitelikli hitaplarını ve yine dinin usul.....
  • KUR′AN VE SEMÂVÎ KİTAPLAR
  • Semâvî Kitapların İniş Felsefesi Biz inanıyoruz ki: İnsanoğlunun hidayeti bulup doğru yola yönelmesi için Allah Teâla nice mushaf ve kitaplar göndermiş; bu cümleden olmak.....
  • Kur′an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır
  • Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı.....
  • KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI
  • Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki....
  • Kur′an hayatımızın neresinde?
  • Bir kişinin Müslüman olması, Kur’an’ı hayatına müdahil kılmasını gerektirir. Kur’an’ın hayata müdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla.....
  • BİR KUR′AN GERÇEĞİ ÜZERİNE
  • İnsanların hayattaki ayrıcalıkları elde etmedeki yetenek ve mizaç farklılıkları, tekvinî=varoluşsal olan doğal temellere dayanır. Bu tekvinî temellerin hayatın .....