• HEPİMİZİN BABASI BİRDİR
  • Bir mecliste, her biri bir milletten olan üç Müslüman oturmuştu: İranlı Selman, Rumlu Süheyb ve Habeşistanlı Bilal! Bu sırada içeriye Kays girdi. Bu üç seçkin müminin...
  • KULLUK YARATILIŞIN HEDEFİ
  • Biz, akıllı ve vicdan sahibiyiz, hakkı tanırız ve teşekkür etmesini biliriz, kuluz ve ihtiyaç sahibiyiz. Ve eğer yüce yaratıcımız olan yüce Allahın huzurunda alnımızı toprağa...
  • Kalp Huzuru, Namazın Ruhudur
  • Namazda kalbî huzurun manası; insanın Allaha kalben yönelerek Ondan gaflet etmemesi, namazı idrak etmesi, ayrıca insanın ne istiyor, hareket ve fiillerinin manası nedir, kime yönelmiş, kıblesi ...
  • DOĞRULUK
  • Mümin veya münafık, cennetlik veya cehennemlik olan insanlar, bununla birbirinden ayırt edilir. Din binasının temeli olan sıdk, insanlar arasında peygamberlik...
  • İnsan Muhtar Bir Varlıktır
  • İnsanın muhtar bir varlık olduğu ve bütün eylem ve işlerini kendi irade ve ihtiyari ile yaptığı en kesin konulardan biridir. Her insan bütün ruhsal özellik ve duygularını kendi içinde idrak...
  • Resulullah (saa) ve İmamlardan Cennet Vaadi
  • Hadis kaynaklarında Resulullahın (s.a.a) veya Ehlibeyt İmamlarının (a.s) bazı kişilere bazı taahhütlere karşılık cennet vaat etmeleriyle ilgili birçok örnek zikredilmiştir ki biz bunlardan birkaç...
  • ALLAH YOLUNDA CİHAT ETMEK
  • Cihat her ne şekilde; kalemle, dille veya silahla olursa olsun ibadettir. Ve kesinlikle halis bir niyetle yani Allah rızası için ve Onun koyduğu kanunlara uygun...
  • Hadislerde Şefaat
  • Şefaat konusu, tartışma konusu olan diğer inançsal meselelerden farklıdır. Çünkü şefaat konusu Kurân-ı Kerimde açık ve net tabirlerle kaydedildiği gibi Resulullah (s.a.a) ve...
  • Yüce Allahın Şefâati
  • Kurân-ı Kerimde yüce Allahın velâyetine (emir sahibi olduğuna) dair birçok ayet var. Bunlardan bazıları şöyledirNULLçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allahındır; diriltir ve...
  • Şefaatin Şartı
  • Şefaat, ilâhî mağfiret rahmetinin tecellisi ile özdeştir, ondan bağımsız değildir. Bu rahmetin ,bu hayrın sahibi de Allahtır. Allah, hayır ve rahmetleriyle gerçek...
  • Şefaat nedir?
  • Dayanışma ve toplumsal hayattan edindiğimiz anlayışla bildiğimiz anlamıyla şefaat kısaca, maksatlarımıza ulaşmak, hayatımızdaki ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla...
  • Fıtrat ve İbadet
  • Fıtratın alışkanlıktan ayrıcalığı, onda zaman ve mekânın, cins ve ırkın, yaş ve başın etkisiz olması ve her insanın insan olması hasebiyle ona sahip olmasıdır.
  • Allah Temizlenenleri Sever
  • İman edenler, Yüce Rabbimizin Kuran-ı Kerimdeki emir ve tavsiyelerine uyma konusunda son derece kararlı ve titizdirler. Yüce Allahın beğendiği davranışları sergilemeye...
  • YOKSULLARIN VE YETİMLERİN KORUNMASI
  • Günümüzde yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmıştır. Köprü altında yatan, çöp karıştırarak yaşamını sürdüren, çok az bir...
  • TEVEKKÜL EDENLER
  • Tevkil, vekil etme demektir, Kurân lisanında tevekkül ise; Allahı vekil etme, Allaha dayanıp güvenme anlamında kullanılmaktadır. Tevekkül yani Allahı vekil etme...
  • KİN VE KİNCİLİK
  • İnsanoğlu fıtrat ve yaratılış gereği bir takım dürtüleri içerisinde taşımaktadır. Öyle ki bu dürtülerin etkisiyle bazı yanlış hislerin insanda oluşmasına yol açar. İnsan eğer nefsini...
  • İnsanlık Şahikası
  • Bir insanın bütün sevdikleri gözlerinin önünde birer birer doğranır, kundaktaki bebesi kollarında oklanır, eşinin, ablasının ve kızlarının bu çakallar sürüsüne...
  • GÜZEL AHLAK: ADALET
  • Kavram olarak adalet, ‘davranış ve hükümde doğru olmak, ölçülü hareket etmek, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak, hakkı layık olana vermek...
  • İslâm Kültüründe Tekbir
  • Hendek Savaşında, Müslümanlar hendek kazarken sert bir taşla karşılaşınca kazma kırılmasına rağmen taş kırılmadı. Resulullah (s.a.a) bir vuruşta taşı kırınca...
  • AHLAKA OLAN İHTİYAÇ VE ONUN ÖNEMİ
  • Güzel ahlak olmaksızın kıyamet ve dünya işlerinden hiç biri bir düzene giremez ve hayatta bir huzur sağlanamaz. O halde; ahlakını düzeltip güzel temeller üzerine...
  • Kuran-ı Kerimde mümin
  • İman ile İslâm, mümin ile Müslüman bir bakıma birbirinin aynısıdır. Şu kadar ki, iman edilmesi gereken esaslara inanan ve bunların doğruluğunu ikrar eder insan mümindir.
  • Tefekkür
  • Kuşkusuz bunun tek bir cevabı vardır: Allah tohumu ağaç yapabilecek yetenekle yaratmış, bu işlem için gerekli bilgilere sahip olacak şekilde programlamıştır.
  • SELÂMIN ANLAMI
  • Ama eğer sen değişik toplumlar düzeyinde yaygın olan değişik selâmlaşma çeşitleri üzerinde düşünürsen, bunların bir tür boyun eğişe, alçalışa, küçülüşe...
  • MERHAMET
  • Ancak Hz. İbrahimin babası gibi, kimi zaman böylesine güzel bir üslup ve saygılı bir tavırla yapılan çağrıya icabet etmeyen kimseler de olabilir. Mümin buna...
  • Güçlünün Değil Haklının Sözü
  • Yüce Allahın ‘Adil sıfatı tüm yaşamımızın, insan haklarının ve İslam ahlakının en önde gelen kurallarındandır. Bundan dolayı her hangi bir durumda ve insan...
  • Babanın Bedduası
  • Ben babamla birlikte karanlık bir gecede Kabeyi tavaf ediyorduk. Kabenin etrafı sakinleşmişti, ziyaretçiler uykuya dalmışlardı. Aniden yürek yakan bir ses...
  • İNSAN-I KAMİLİN TANIMI
  • Hamd, bütün varlıkları yaratan, alemlerin Rabbı Allaha mahsustur. Salat ve selam Allahın kulu, Resulü, habibi, seçkin kıldığı, Onun sırrını koruyan, elçiliğini tebliğ...
  • Sen Çocuk Ol, Ben Büyük
  • İmam Humeynînin çocuklarla ve torunu Ali ile ilişkisi arkadaşça idi. Ali küçüktü. Bazen İmama rahatsızlık verecek derecede yaramazlık yapardı. Ama İmam güler...
  • BİR ANNENİN KIZINA ÖĞÜTLERİ
  •    Emâme, Avf b. Muhallem Şeybanî'nin eşidir. O, zamanının hatip kadınlarından sayılıyordu. Onun Emayas isminde bir kızı vardı. Kabilesinin reisi, kızına talip olup onunla evlendiği zaman, kızını kocasının evine uğurlad
  • Zinaya yaklaşmayın
  • İncil’de “Zina etmeyeceksin!” yerine, Kur’ân-ı Kerim’de “!” emri üstü örtülü olarak bu zorluğu ima eder. Bozuk bir çevrede her an göze takılabilecek bir cinsel imge, gencin...
  • DÜNYA EHLİ VE AHİRET EHLİ
  • Ey Cabir! Bil ki, takva ehli olan kimseler, gerçek zenginlerdir; dünya malından az bir miktar onları ihtiyaçsız kılar; masrafları azdır; hayrı unuttuğunda hatırlatırlar; hayır iş...
  • HATALAR TÖVBE İLE DÜZELİR
  • Allah Resulü (s.a.a) Medine yakınlarında yaşayan Yahudilerden bir guruba ait olan Beni Kurayza kalesini muhasara altına aldı. Çünkü onlar sık sık Allah Resulüne...
  • KİBİRİN KISIMLARI
  • tekebbür ve büyüklük taslayarak Allaha dua edip Ondan hacet dilemeye dahi tenezzül etmemek, hatta bunu hurafe ve akılsızlık olarak nitelemek, Allaha karşı...
  • RİYA VEYA GİZLİ ŞİRK
  • Yani bir kısım şirkler vardır ki açıktır ve onların şirk olduğunu herkes anlar; mesela putlara tapmak, başka bir varlığın, mesela bir insanın karşısında secdeye...
  • AZGINLIĞIN BAŞI :KİBİR
  • Kibirin kendini beğenmişlik ve gururla farkı şudur ki kendini beğenmek sadece insanın kendisi ile alakalı olan bir şeydir. Başka birisi söz konusu olmasa dahi...
  • ŞEYTANIN VESVESELERİ
  • Bir gün Şeytan kendi avenesini yanına çağırarak şöyle dedi: İçinizden kim bu adamı aldatabilir? Birisi Sen bu işi bana bırak. dedi . Şeytan sordu: Onu nasıl aldatmayı...
  • ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİTSİZ OLMAYIN
  • Tefsir-i Safide nakledildiğine göre bir gün Resulullahın ashabından olan Muaz b. Cebel ağlar bir şekilde Resulullahın yanına geldi. Allah Resulüne selam verdi.
  • Şarabın haram kılınışı
  • Şarabın haramlığını ilan eden ayet nazil olduktan sonra, Allah Resulünün (s.a.a) münadisi bunu herkese ilan etti ve artık kimsenin şarap içmemesi gerektiğini...
  • GÜNAHIN ÇEŞİTLERİ
  • Evet bütün bu hadislerden de anlaşıldığı gibi takva ve günahlardan kaçınmak bu kadar önemlidir. Günah insanlar için bir azap vesilesi olmakla birlikte...
  • ŞEYTANIN İTİRAFLARI
  • Allahın İblise (Şeytana) yaptığından ibret alın. Zira onun uzun amelini ve şiddeti çabasını (Allaha itaatini) yok etti. Şeytan Allaha altı bin yıl ibadet...
  • TAKVA VE BÜYÜK GÜNAHLAR
  • Kuran-ı Kerimin ayetlerinden, Resul-i Ekremin (s.a.a) ve Ehl-i Beytinin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey takvadır.
  • İnsanın miracı, namaz
  • Onlar bana ibadet etmek için gece vaktinin gelmesini bekler, yüzlerini büyük bir tevazü ile toprağa sürer ve ibadete başlarlar ve onlara sunduğum nimetler...
  • GIYBET
  • Bir kişinin arkasından, onda olan ve halkın bildiği bir kusuru söylerse, gıybet olmaz; ama onda olup da halkın bilmediği kusuru açıklarsa, onun gıybetini...
  • ALLAH SEVGİSİ
  • Resulullahın zamanında ona itaat etmek, Allah sevgisinin alameti ise, Resulullahtan sonra da onun gerçek halifeleri olan Ehl-i Beytine uymak ve onlara...