• Hz. Fatıma"nın Yüksek Ahlâkı
  • Fatıma, "yüksek bir ahlâka, onurlu bir karaktere, üstün bir nefse, ulu bir duyarlılığa, çabuk kavrayan bir anlayışa, keskin bir zihne...
  • Tarihte Çok Ağlayanlar
  • Tarihte beş kimse herkesten daha çok ağlamıştır: Hz. Adem, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Fatıma ve Hz. Ali b. Hüseyin (a.s)....
  • HAKKI BATILDAN AYIRAN İLAHİ HUTBE
  • Bu Hutbeyi, Muaviye ile Sulh Yaptıktan Sonra Muaviye'nin, 'Bizim Faziletlerimizi Anlat' Demesi Üzerine İrad Etmiştir. Allah'a hamd-u sena, Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beyt...
  • İMAM HASAN (a.s) ve ŞAMLI ADAM
  • Muaviye, Rum kayserinin kendisine yönelttiği soruları Hazret-i Ali aleyhi's-selam'dan öğrenmek için, değişik kıyafetli bir adamı Kufe'ye gönderdi. Adam Kufe'ye girip...
  • İmam Hasan (a.s)'dan Hikmet ve Öğüt,
  • İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb. Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının Sorularına Verdiği Cevaplar İmam Hasan aleyhi's-selâm'a Zühd nedir?...
  • MASUMLARDA EDEBE RİAYET
  • Bir gün İmam Hasan'la İmam Hüseyin (a.s) henüz küçük yaşta iken yazı yazıyorlardı. İmam Hasan (a.s) kardeşi Hüseyin (a.s)'a: Benim yazım senin yazından...
  • Hayvanları Himaye
  • Nahbih’ul- Kassab şöyle diyor: Hasan bin Ali’nin yemek yediğini gördüm; önünde de bir köpek vardı, bir lokma yediğinde, o kadar da köpeğe atıyordu....
  • İMAM HASAN (as)IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı: Hasan Künyesi : Ebu Muhammed Lakabı : Muctaba Baba adı : Ali (a.s) Anne adı: Fatıma (s.a) Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 15 ...
  • Muharrem ayı ile ilgili sorular
  • 1- Ramazan'da bazı Şii ve Alevi arkadaşlarımın oruç tutmadıklarını görüyorum; benim sorum şudur: Alevilik'de ve Şiilik'de ne zaman ve kaç gün oruç tutulur? 2- 12 İmam Orucu ne zamandan beri tutuluyor?...
  • İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri
  • Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim; Hüseyin'i seveni Allah sevsin. [1] Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin'in elinden...
  • HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN (AS)
  • Hz.İmâm Zeynel Âbidin, Hicret’in 38. yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Künyeleri “Ebû Muhammed”, ....
  • İmam Seccad'ın (a.s) İmamet Dönemi
  • İmam Seccad (as)'ın imamet dönemi, İmam Hüseyin'in (a.s) 61 hicri yılında şehit edilmesi ve İmam Ali b. Hüseyin'in (a.s) imametiyle başlar. Ehlibeyt İmamları bu dönemde...
  • İMAM BÂKIR (Aleyhisselam)
  • Muhammed b. Munkedir şöyle diyor: Ali b. Hüseyin'den (a.s.) daha üstün birini görmedim, hatta bir gün onun oğlu Muhammed'i (a.s.) görüp nasihat etmek isterken o bana nasihat etti....
  • İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı: Muhammed Künyesi : Ebu Cafer Lakabı : Bakır Baba adı : Ali ibn Hüseyin Anne adı: Fatıma bint Hasan Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 1 Recep...
  • İmam Sadık (a.s)ın Toplumsal Mevkisi
  • İmam Sadık (a.s)ın yaşamış olduğu dönemde yaşayan önemli şahsiyetlerin hiçbirisi onun sahip olduğu yüce makama sahip değildi. İmam Sadık (a.s), kendi döneminde ..
  • İmam Sadık (a.s)’ın İlmî Mevkisi
  • İmam Sadık (a.s)ın dönemi; İslâmî düşünce, medeniyet ve kültür ile diğer milletlere ait medeniyet, kültür ve inançlar arasında geçen ilmî etkileşim...
  • İMAM KÂZIM'IN (a.s.) ŞEHADETİ
  •                          Harun bir yıl hacca giderdi, diğer yıl ise savaşa. Bu yüzden 179 H.K. yılında hacca gitme sırası geldiğinde
  • İMAM RIZA (a.s.) VE İRAN
  • Şia İmamlarından sadece İmam Rıza (a.s.) İran İslam devletinde defnedilmiştir. İmam Rıza (a.s.), bu topraklara ayağını bastığı ilk günden beri beraberinde hayır, iyilik ve bereket getirmiştir bu topraklara...
  • İMAM CEVAD'IN (a.s.) HAYATI
  • İmam Cevad'ın (a.s.) yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emanda olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar....
  • İMAM CEVAD (A.S) VE GAYB MESELESİ
  • İmam Cevad (a.s) ın dönemi Gaybı İnkar Etmeyle Onu Mutlak Olarak Kabul Etme Arasında Orta Yol Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamam...
  • İMAM MUHAMMED TAKİ (as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :Muhammed Künyesi:Ebu Cafer Lakabı:Taki Baba adı : Ali Anne adı: Hayzeran Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 10 Recep 195 hk. Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :Z.kede ayının sonu 220 hk.
  • İMAM HADİ (AS)
  • Hz. Ali b. Muhammed (a.s.), Şiaların onuncu İmamı ve lakabı da Hâdi'dir. Sikat'ül İslam Küleyni, Şeyh Müfid, Şey Tusi ve de İbn-i Esir'in rivayetine göre İmam Hâdi (a.s.) ....
  • İMAM ALİ NAKİ (as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :ALİ Künyesi:Ebu`l Hasan Lakabı :Hadi Baba adı : Muhammed Anne adı: Semane Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 15 Z.Kade 212 hk. Peygamber'e
  • İMAM HASAN ASKERİ (as)
  • Şiaların on birinci imamı olan İmam Hasan b. Ali Askeri (a.s.), Merhum Küleyni'nin nakline göre hicri 232 yılının Ramazan veya Rabi'üs Sani ayında dünyaya gelmiş ve 28 yıl yaşamıştır...
  • İMAM HASAN ASKERİ (as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :Hasan Künyesi:Ebu Muhammed Lakabı:Askeri Baba adı : Ali (as) Anne adı: Susen (Hudeyse) Doğum yeri: Samirra Doğum tarihi: 8 R.Evvel 232 hk. Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu...
  • İMAM MEHDİ (as)IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :Peygamberin (saa) adı Künyesi:Ebul Kasım Lakabı :Mehdi Baba adı : Hasan Anne adı: Nergis Doğum yeri: Samirra (Irak) Doğum tarihi: 15 Şaban 255...
  • Ebu Talib'in Vefatı
  • Kureyşin uygulamış olduğu iktisâdi ambargo, onlardan iyi düşünceli bir grubun plânı sayesinde kırılmıştı.
  • Zeyneb (a.s)
  • Hüseyinin (a.s) ehlibeyti kolları bağlı olarak Yezidin tertiplediği meclise götürüldü.
  • Hz. Zeynep (sa)’nın Mübarek Veladeti
  •                     Bir çokları günümüz dünyasında kadınların toplum içinde kendi insani konumlarını elde ederek, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdikle