• Ümmetin İki Guruba Ayrılışı
  • Muaviye, İmam (a.s)ın şehadetinden sonra hükümet tahtına kurularak yirmi yıllık mutlak ve rakipsiz hükümetini, ümmeti nefsanî istekleri doğrultusunda...
  • meshetmek
  • Ehl-i Sünnetin, fıkıh ve Arap edebiyatı hakkında görüş sahibi ve muhakkiklerinden bir grup Fahri Razinin itiraf ettiği gerçeği itiraf ederek...
  • AKIL VE DİN
  • Bu akli kuralları kabullenmek, diğer akli kuralları kabullenme zorunluluğu getirir. Bu kurallar arasında ayrım yapmak, yani sadece bir...
  • MATERLYALİST DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN TUTARSIZLIĞI
  • Materyalist Dünya Görüşünün Tutarsızlığı  1. İlke >Maddeci görüşe göre, varlık madde ve maddesel varlıklara eşittir. Başka bir ifadeyle bu görüşe göre, var olan bir şey mutlaka ü
  • İFK OLAYI
  • Muminlerin Annesi Ayşe Hakkın da Söylenen İftira) Pek çok önemli kaynak kitaplarında söz konusu edilen önemli olaylardan birisi ifk olayıdır. İfk olayı önemli tarih, tefsir ve hadis kitapların da yer almıştır...
  • KURANDA ERKEK VE KADININ KONUMU
  • Kuran-ı Kerimin insandaki aklıselimi güçlendirmesi; onu hevâ ve hevese, nefsin isteklerine uymaya, hissiyatın ve coşkun duyguların...
  • KABEYLE İLGİLİ TARİHSEL BAKIŞ
  • Kâbenin yönetimi, hicretten önce ikinci yüzyılda Peygamberimizin atalarından biri olan Kusay b. Kilabın eline geçince, onu yıkıp ye-niden...
  • İbadet, Huzur Kaynağıdır
  • Elbette zorba günahkârları, büyük sermaye sahiplerini, bilim, sanat ve teknoloji sahiplerini tanırsınız, fakat bunlar arasında huzurlu olan bir kişiyi...
  • Namazın Anlam ve Önemi
  • Namaz hakkında ne kadar söz söylense, ne kadar yazı yazılsa yine hakkıyla açıklanamaz; dinin direği, İslâmın sancağı, dinlerin...
  • Dilini bir binek bil!
  • Hani, Lokman Hekim, bir çırağıyla ava çıkmıştı, uzun yoldan evine döneceği sırada bir kabile reisi bu meşhur hekimi misafir etmek istedi.
  • Tohum ve söz
  • İlmin başı güzel dinlemedir. Sonra anlama, sonra hıfzetme, sonra onunla amel etme ve sonra da onu yayma gelir.
  • Kureyş Emini Hira Dağında
  • Hira Dağı, Mekkenin kuzeyinde yer alır. Yarım saatte onun tepesine çıkılabilir. Siyah kayalardan oluşmuş bir dağdır; en ufak bir hayat izine rastlanmaz...
  • Resulullah (s.a.a)'ın Ağlaması
  • Resulullah (s.a.a) Ümmi Seleme'nin evinde bulunduğu bir gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla (Allah'a yalvarıp yakarmakla...
  • KURAN’DAKI RESULULLAH (S.A.A)
  • Ahlak Sembolü : Ahlak, insanın gerçek kişiliğini oluşturur; hem bu dünyada, hem kabir aleminde, hem de ahirette insandan ayrılmayan...
  • İMAN VE ÇOCUK SEVGİSİ
  • Bir gün Peygamber efendimiz (s.a.a) cemaatle namaz kılıyordu ve İmam Hüseyin de (a.s) yakınında idi. Peygamberimiz (s.a.a) secdeye...
  • Hz. Ali'nin Allah Korkusu
  • İbn-i Babeveyh, Ürve b. Zübeyr'den şöyle rivayet eder: Bir gün ashaptan bir grupla Mescid-i Nebevî'de oturuyorduk, Bedir ve Rızvan biati ehlinin ibadet ve amellerini andık......
  • ALİ'NİN (a.s.) İMAN EDİŞİ
  • En güvenilir, en asil tarih ve hadis kaynaklarınca Peygamber'e iman eden ilk şahıs Emir-ül Müminin idi. Gerçi daha sonraları siyaset pençesi bu....
  • İMAM ALİ (Aleyh-is Selam)
  • Hasan Basri İmam Ali'nin (a.s.) vasfında şöyle demiş: "Onlara yolu gösterdi ve din saptırılmışken dini ihya etti".....
  • Adı Ebu Talib Oğlu Ali
  • Şiiliği diğer İslam okullarından ayıran en önemli özellik, temellerinin sevgiye dayalı olmasıdır. Resulullah'ın (s.a.a) hayatta olduğu yıllarda oluşan bu okul, sevgi ve samimiyetle yoğrulagelmiştir......
  • Ali (a.s) Hira Mağarası'nda
  • Hz. Muhammed (s.a.a) Allah tarafından peygamberliğe seçilmeden önce, her yıl bir ay boyunca Hira Mağarası'nda ibadetle meşgul olur......
  • Yabis (Kumsal çöl) Macerası
  • Vadisinin macerası ve Hicri 8. Yılda (o mekanda) İslam ordusunun kahramanlıklarıyla ilgili olay nedir? dediğimde İmam...
  • İmam Ali ve Hz. Resulullah
  • Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefsimizi.....
  • Hz.Ali, Peygamber (s.a.a)'in Hizmetinde
  • Bureydet'ul- Eslemî şöyle diyor;Resulullah (s.a.a) ile yolculuğa çıktığımızda, Hz. Ali (a.s) O Hazretin eşyasının sahibi idi; onu kendisinden ayırmazdı.
  • Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi
  • Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin Yaptığımıza karşılık insanlardan hiçbir şey beklemiyoruz, bize Allah'ın rızası yeter. buyurduğu söylenmekte, Resulullah'a (s.a.a)....
  • İmam Ali (a.s)’ın Adaleti
  • Ben zannederdim ki yöneticiler halka zulmederler. Şimdi halkın yöneticilere zulmettiğini görüyorum” [1] Hz. Ali (a.s). Bu sözde açıklanmaya ihtiyacı olan bir nokta var.....
  • Ali (a.s)'ın Ticareti 2
  • Yeter ki hak diri kalsın, Hz. Resulullah'ın (s.a.a) tebliğ ettiği yüce İslam güneşi daha doğmadan batmasın, insanlık seması bu muazzam nurdan ebediyen mahrum.....
  • Ali (a.s)'ın Ticareti 1
  • Hz. Ali'nin alışverişi sadece Allah Teala iledir. Bakara Suresi'nin 207. ayetinde "insanlar arasında öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanabilmek için kendi canını satar" buyrulur....
  • İmam Ali’nin (a.s) İlmi
  • Ali (a.s)’ın yüksek ilmî bir makama sahip oluşu ve Peygamber'in tüm ashabı içinde herkesten daha bilgin olduğu ispatlanması zor olan öylesine belirsiz bir konu....
  • Nükteler
  • 1- Neden İmam sabrı tercih etti? Tarihin de açıkça tanıklık ettiği üzere İslam düşmanları ve münafıklar Peygamber (s.a.a)’in vefatı için adeta gün sayıyorlardı. Onlardan....
  • ŞIKŞIKİYYE HUTBESİ
  • Bu hutbe tümüyle Peygamber (s.a.a)’den sonraki hilafet meselesi ile ilgilidir. Hz. Ali (a.s) halifeler döneminde vücuda gelen sorunları oldukça anlamlı, ateşli ...
  • Hz. Ali’nin Mazlumiyeti
  • 1. Bölüm (Hilafetle ilgili şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati konusunda) “Allah’a andolsun ki falan kimse (Ebi Kuhafe oğlu Ebubekir), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi üzer.
  • Hz. Fatıma (a.s), Cihadı
  • Hz. Fatıma (a.s), İslâm ile cahiliye arasındaki savaşın en şiddetli, en keskin zamanında dünyaya geldi.
  • Kur'ân Ayetlerinde Fatıma
  • Kurân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırma
  • Hz. Fatıma'nın vefatı
  • Peygamberimizin (s.a.v) hastalığı ağırlaşıp, acıları iyice artıp ölüm anı yaklaşınca, Emirü'l-Müminin.....