Halis İbadet
Kim, Allah katına halis ibadetini yüceltirse, Allah da halis hayırlarını ona indirir.”
Avalim, c.11,s.623. Nehc’ul- Hayat, s.25.
Kalp Allah'ın haremidir
Kalp Allah'ın haremidir, Allah'ın hareminde Allah'tan başkasına yer vermeyin.
(Biharu'l-Envar, c.70, s.25)
Imam Ali
Benden önce sadece Resulullah (s.a.a) namaz kılmıştır.
Nehcü'l-Belâğa, Feyzü'l-İslâm, 397, Hutbe: 131
Kasas, 50
Allah'tan kaynaklanan bir yol gösterme olmaksızın keyfî arzusuna uyandan daha sapık kim olabilir? Kasas, 50
Kasas, 50
Tathir Ayeti
Allah ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü günahı uzak tutmak ve sizi tertemiz kılmak ister."
(Ahzâb / 33)
Mümine Eziyet
Bir mümine eziyet eden şüphesiz ki bana eziyet etmiştir.
(Biharu'l-Envar, c.67, s.72)
Tövbe ve Salih Amel
Nice insan (tövbe ve salih) amel etmeyi bugün ve yarına erteler de, ansızın ölüm kendilerini yakalar.
(Gureru'l-Hikem, s.240)
Namaz
Gerçekten namaz, kötü ve iğrenç şeylerden men eder.
(Ankebut Suresi, 45)
Dua Edin!
Dua etmekten gaflet etmeyin; zira hiçbir şey dua gibi sizi Allah'a yakın kılmaz.
(el-Kâfi, c.2, s.467)
Kur'ân Allah'ın okuludur!
Kur'ân Allah'ın okuludur, Allah'ın okulundan gücünüz yettiğince ilim öğrenin.
(Biharu'l-Envar, c.92, s.19)