İzzetli bir şekilde ölmek
"İzzetli bir şekilde ölmek, zilletle yaşamaktan daha iyidir."
Bihar'ul-Envar, c.44, s.192
Hüseyin bendendir
Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim; Hüseyin'i seveni Allah sevsin.
Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 324.
Kim cennet gençlerinin efendisi
Kim cennet gençlerinin efendisine bakmak istiyorsa, Hüseyin b. Ali'ye baksın.
Bihar'ul-Envar, c. 43, s. 298
Müminin İzzeti
"Müminin izzeti, halka muhtaç olmamasındadır."
Bihar'ul-Envar, c. 78, s. 365
İhlaslı Amelin Neticesi
“Kim Allah için kırk gün ihlasla amel ederse, hikmet çeşmeleri kalbinden diline dökülür.”
Cami’us- Seadat, s. 2, s. 202
Güler Yüzlülük
Mümine karşı güler yüzlü olmak insana cenneti kazandırır, zalim sapıklara karşı güler yüzlü olmak ise insanı cehennem ateşine sürükler.”
Bihar-ül Envar, c.75,s.401. Avalim, c.11,s.628. Nehc’ul- Hayat, s.26.
Mâide, 55
"Sizin veliniz ancak Allah, Resulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde zekât veren müminlerdir."
Kur'an Kerim
Ey Ali, seni ancak mümin sever
Ey Ali, seni ancak mümin sever ve ancak sana münafık buğzeder
(Sünen-i Nisai c.8, s.117 / Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1, s.95)
Ali Kur'an’ladır, Kur'an da Ali'yledir
Ali Kur'an’ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi havuz başına varana dek birbirinden ayrılmazlar
(el-Hakim'in Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.124)
Ali müminlerin Veli'sidir
Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm müminlerin Veli'sidir
(el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.2, s.607