Allah rahmet etsin
Allah, hakkı ihya edip batılı öldürene; zulmü reddedip adaleti ikame edene rahmet etsin.
(Gureru'l-Hikem, s.181)
En faziletli ibadet
En faziletli ibadet, alışkanlığı yenmektir.
(Gureru'l-Hikem, 176)
Affet!
Düşmanına galip geldiğinde, bu galibiyetin şükrü olarak onu affet.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 11)
İki kişinin arasını bulmanın sevabı
İki kişinin arasını bulmanın sevabı, bir kimsenin bütün ömrü boyunca kıldığı namaz ve tuttuğu orucun sevabından daha üstündür.
(Biharu'l-Envar, c.76, s.43)
İyilikte öncülük
Bir kimse diğerlerine iyilik yapma hususunda öncülük (örnek teşkil) ederse, o iyiliği kendisi yapmış gibidir.
(Biharu'l-Envar, c.96, s.119)
Hayırlı zan
Bir kimsenin sana karşı olan hayırlı zannını doğrula/boşa çıkarma.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 248)
Hak ve Batıl
Hak ağır ama hoş; batıl ise, hafif ama öldürücüdür.
(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 376)
Günahların en kötüsü
Günahların en kötüsü şu üç günahtır: Haksız yere (insan) öldürmek, kadının mihrine el koymak ve işçinin ücretini vermemek.
(Biharu'l-Envar, c.64, s.268)
Mihriye
Kadınların mihrini yüksek tutmayın; zira bu düşmanlığa sebep olur.
(Vesailü'ş-Şia, c.21, s.253)
Bereketli Nikah
Şüphesiz ki giderleri en az olan nikah, bereketi en büyük nikahtır.
(Kenzü'l-Ummal, c.16, s.299)