• Anneler Günü
  • Bir toplumun ayakta kalabilmesi ve hayatını sürdürebilmesi, o toplumu oluşturan ailenin sağlamlığına ve bütünlüğüne bağlıdır...
  • Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası
  • Kuran’daki Resulullah (s.a.a) ، Büyük Peygamber (s.a.a)"in Güzel Ahlak? ، Muhammed (s.a.a), Alemlere Rahmet ، Hz. Resulullah (s.a.a)"in Faziletleri ، ?slam Ummeti Birli?i ، Dünya Bir ?slam Birli?ine Muhtaç ، ?mam Humeyni ?mrünü ...
  • NEVRUZ GELENEKLERİ
  • Nevruz İran'ın geleneksel bahar bayramı olup tam olarak gündönümüne tekabül eder ve aynı zamanda İran takvimine göre yeni yılın gelişini simgeler.
  • İRAN'DA NEVRUZ
  • Diğer Ortadoğu topluluklarında olduğu gibi İranlılarda da oldukça erken dönemlerden itibaren yeni yıl kutlamaları görülmektedir....
  • Nevruz Bayramı
  • Mart-Nisan aylarında, özellikle 21 Martta kutlanan yeni yıl ve bahar festivallerinin Ortadoğu’nun çeşitli topluluklarınca kutlandığı....
  • Nevruz - Yeni Yıl
  • Kelimenin aslı eski Farsça'dan gelir: nava=yeni + rəzaŋh=gün/günışığı, anlamı "yeni gün/günışığı" dır ve günümüzün Farsçasında da hâlâ aynı anlamda....
  • İmam Humeyni
  • İran İslam Cumhuriyeti Lideri ve Kurucusu ، İmam Humeyni, Bağımsızlık, Hürriyet ve İslam Cumhuriyeti ، İslam Cumhuriyeti ، İRAN İSLAM İNKILÂBI ...
  • İslam Cumhuriyeti
  • Çeyrek asırdır hiç gündemden düşmeyen İran, tarihiyle de hep ilgi odağı olmuştur. Dünyanın medeniyet sahibi sayılı ülkeleri arasında...
  • İRAN İSLAM İNKILÂBI
  • İran’ın son ikiyüz yıllık tarihi özellikle 1919 yılından sonraki yılların incelenmesi bir çok yönden önem taşımaktadır....
  • İslam İnkılabı'nın Özellikleri
  • Tüm inkılaplar sosyal olgular olarak ortak özelliklere sahiptir. Buna karşın her inkılabın da, onu başka inkılaplardan ayıran kendine özgü özellikleri vardır. İran islam inkılabı da...
  • Ali Ekber'in Yiğitliği
  • İmam Hüseyin'in (a.s) vefalı ashabının mukaddes naaşları paramparça olmuş hâlde toprak üstünde yatmaktaydı...
  • Abdullah b. Afif'in Cesaret ve Şehadeti
  • İbn-i Ziyad minbere çıkıp Allah'a hamd-u sena ettikten sonra dedi: "Allah'a şükürler olsun ki hakkı aşikar kıldı, müminlerin emiri Yezid ve dostlarına yardım etti....
  • Ehlibeyt (a.s) Şam'da
  • Hüseyin'in (a.s) ehlibeyti kolları bağlı olarak Yezid'in tertiplediği meclise götürüldü. Kolları bağlı olarak Yezi-d'in karşısına çıkarılan Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu...
  • Rum Padişahının Elçisi
  • İmam Zeynelabidin'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: Hüseyin'in (a.s) kesik başı Yezid'e getirildiği günün sonrasından itibaren Yezid içki...
  • İmam Zeynelâbidin (a.s) Şam'da
  • İmam Zeynelâbidin'in (a.s) Şam'da Melun Yezid'in Önünde Okuduğu Hutbe: "Ey insanlar, bize altı şey ihsan edilmiş ve yedi şey sebebiyle de üstün kılınmışız....
  • İmam Hüseyin'n (a.s) Son Anları
  • Hilal b. Nafi şöyle rivayet eder: Ben Ömer b. Sa'd'ın ordusuyla durmuştum. Biri gelip şöyle dedi: "Ey emir, müjdeler olsun sana! Şimr, Hüseyin'i öldürdü!" ...
  • Mahşerde Hz. Fatıma (s.a)
  • İmam Cafer Sadık'ın (a.s) bildirdiğine göre Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü geldiğinde Fatıma (s.a) için nurdan bir kubbe yapılacak...
  • Kerbelâ'da Fedakârlık
  • Aliekber'le ben de diğerleri gibi nicedir susuzluktan kavrulmaktaydık. Göz açıp kapayıncaya kadar Ali'yi Fırat'a ulaştırdım...
  • Alemdar Abbas'ın Destan ve Şehadeti
  • İmam Hüseyin (a.s) çok susamıştı. Kardeşi Alemdar Abbas ile birlikte Fırat nehrinin yanına geldi. Ömer b. Sa'd'ın ordusu harekete geçerek onlara engel oldu...
  • Hürr b. Yezid
  • İmam Hüseyin'in (a.s) kafilesi, bu menzili de geride bırakarak yola koyuldu. Artık Kûfe'ye iki menzil kalmıştı ki, bin atlı askere komuta eden Hürr b. Yezid ortaya çıktı....
  • Aliasker'in Susuzluğu
  • "Kerbelâ'nın Sekkâ"sı, Hz. Ebu'l Fazl-il Abbas'tır. Evet, bu yüce makam ve büyük rütbe "Haşimoğullarının Dolunayı" olan Kamer-i Benî Haşim'e mahsustur ancak....
  • İmam Hüseyin'in (a.s) Irak'a Hareketi
  • İmam Hüseyin (a.s), hicrî 60 yılının zilhicce ayının üçünde (salı günü) ve bir görüşe göre de sekizinde (çarşamba günü) Müslim'in şehit edildiği haberi kendine...
  • İmam Hüseyin'in Mekke'deki Hutbesi
  • Hac mevsiminin yaklaşmasıyla Müslümanlar grup grup Mekke'ye geliyorlardı. Yezid bin Muaviye'nin emri üzere Amr bin As da zahirde "Hac Emiri" unvanı altında fakat...
  • Hüseyin Kerbela Yolunda
  • Hüseyin'in (a.s) Medine'den Hicreti Hadis bilginleri, İmam Hüseyin'in (a.s) Velid b. Utbe ve Mervan'la görüşmesini...
  • ŞEHADET BİLİNCİ
  • Hz. Hüseyin (a.s) Allah'a verdiği söze son nefesine kadar sadık kaldı. Şu bizim dikkatimizi çekiyor: İnsanı sadık kılan nedir? Ne ile ispatlayabiliriz?...
  • Kerbela Şehitlerine Neden Yas?
  • Diyorlar ki: "Eğer İmam Hüseyin (a.s) zafere ulaştıysa neden bunu kutlamıyoruz, neden ağlıyoruz, bu büyük zafer karşısında bu kadar ağlamak yakışır mı?"...
  • Ali'ye Biat
  • Peygamberimizin, Ali'ye Biat Edilmesini Sağlamaya Dönük Çalışmaları Resulullah (s.a.a), kendisinden sonra Müslümanların durumunun....
  • Tarihî Gadir Hadisi
  • Sevgili İslâm Peygamberi, hac farizesini yerine getirmek için Hicret'in onuncu yılında Mekke'ye doğru yola çıktı....
  • Ali (a.s) Hz. Peygamber'in Kardeşidir
  • İslâm kardeşliği, bu dinin toplumsal ilkelerindendir. İslâm Peygamberi, bu bağı sağlamlaştırmak doğrultusunda değişik şekillerde çaba sarf etmiştir....
  • Miraç
  • Gece karanlığı tüm ufku kaplamış ve sessizlik tüm dünyaya hâkim olmuştu. Belli bir müddet gözlerini tabiatın zahirine kapayıp, günlük çalışmalarını yürütecek...
  • İmam Humeyni`nin Ardından
  • 2500 yıllık bir saltanatı tarihin çöplüğüne atan devrimin mimarı ve lideri olarak dünyaya, İslam aliminin fonksiyonunun ne olması gerektiğini göstermesini Uluslararası...
  • İmam Humeyninin Vefatı
  • İmam Humeyni -ks- ülkü, ideal, hedef ve gayeleri belirlemiş, söylenmesi gerekenleri söylemiş, pratikte de bütün varlığını bu ülkü ve amaçların tahakkukuna...
  • Hz. Zeynebi Anarken
  • Hz. Fatımanın Medinede babasının Mescidinde yaptığı konuşmasını, Hz. Zeynebin Kufe şehri ve melun Yezidin sarayında yaptığı konuşmalarla kıyasladığımızda...
  • KURBAN BAYRAMI
  • Resulullah (s.a.a) Kurban bayramı namazında birinci rekatta yedi tekbir (Tekbiret-ül İhram, kunûtlar için beş tekbir ve rükûdan önce tekbir), ikinci rekatta beş tekbir...