• Kerbelada kadınların konumu 2
  • Hak yolda ilerleyip, hak öndere itaat etmeli, batılın karşısında olup fasıt hükümetleri eleştirebilmelidir. Müslüman’ım diyen herkesin vazifesi ...
  • Alemdar Abbas
  • -Ey Abbas! Eğer seni de kaybedersek belim bükülür, dayanağım kalmaz, askerlerim viran olur!...
  • Kerbelada kadınların konumu 1
  • İmam Hüseyin (a.s) öldürüleceğini bildiği halde, niçin ailesini de yanında götürdü? Ayrıca Kerbela kıyamında kadınların konumu ve rolleri neydi?...
  • Muharrem
  • Seyyid İmam Ruhullah Musevi (ra.)nin Konuşma ve Mesajlarından...Kanlı Şehadete Giriş....
  • Aşura Kıyamını Anmak
  • Mazlumların Seyyidi, özgürlükçülerin önderini anma meclisleri, akıl ordusunun cehaleti, adaletin zulmü, emanetin hıyaneti...
  • Kerbelayı Anmak
  • Bugünlerde kulaklarımız bir kez daha Hüseyn ve Zeynep adıyla, Kerbelâ ve Âşurâ yâdıyla çınlıyor. Bir kez daha hüzünleniyor kalplerimiz...
  • Mâh-ı Muharrem
  • Yine geldi savaşın yasaklandığı, barışın yeşerdiği barış aylarından Muharrem...Bu ay; Haram aylardan biri!;...
  • Muharrem Ayının Amelleri 2
  • Bugün şehitler serveri İmam Hüseyinin (a.s) şehadet günü olup Ehl-i Beyt İmamlarıyla (a.s) Şiilerinin hüzün ve yas günüdür...
  • Muharrem Ayının Amelleri
  • Muharrem, Ehl-i Beyt (a.s) Şiileri ve taraftarlarının keder ve üzüntü ayıdır. İmam Rızadan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir...
  • Kerbeladan gelen mektup
  • Ben Sakineyim... Bugün Âşurâ günü, burası da Kerbelâ... Öğle vaktinden bir saat geçmiş olmalı... Bilemiyorum... Fakat bize bir ömür kadar ...
  • Gadir-i Hum Bayramı
  • Tarihî Gadir Hadisi, Ali (a.s) Hz. Peygamberin Kardeşidir , Gadir Hum İle İlgili Ayetler , Gadir, İmametin Sesi …
  • Gadir-i Hum Bayramı Amelleri
  • Zilhicce Ayının On Sekizinci Gecesinin Amelleri Gadir-i Hum bayramının gecesi olup çok mübarek bir gecedir. Seyyid İbn Tavus...
  • Gadîr-i Hûm Hadisi 2
  • Ehlibeyt mektebi, diğer bir çok aklî ve naklî delilin yanı sıra, Gadîr Hadisi diye meşhur olan bu hadisi de Hz. Emirul-Muminin Ali (a.s)’ın Resulullahtan sonra ...
  • Gadîr-i Hûm Hadisi 1
  • Bilindiği gibi Ehlibeyt mektebinin imamet konusunda ileri sürdüğü en önemli delillerden ve naslardan birisi Gadîr-i Hûm hadisidir...
  • Gadir Gününün Fazileti
  • İmam Ali er-Rıza (a.s.) şöyle buyurmuştur:Gelinin düğün günü özel odasına götürüldüğü gibi, Kıyamet günü geldiğinde dört gün, Allah’a götürülür...
  • Gadir-i Humda Mevla
  • Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Gadir-i Hum da 120 bini aşkın sahabenin önünde: “Ben mü’minlere kendi nefislerinden daha evla değil miyim?” buyurdu...
  • İKMAL AYETİ
  • İkmal ayeti de Alinin (a.s) velâyetine ve imametine delalet eden ayetlerden bir diğeridir. Allah (c.c) buyuruyorki:...
  • Zahiri ve Batıni Oruç
  • Değerli canlar, bizler İslam’ı ve İslami hükümleri öğrenip yaşamımızda eyleme dönüştürürken öğrenmemiz ...
  • Kadir Gecesi
  • Kur’ân-ı Kerim’de onun iniş zamanıyla ilgili olarak şöyle buyurulmuştur: "Andolsun her şeyi açıklayan Kur’ân’a. Şüphe yok ki biz onu kutlu bir gecede indirdik."
  • Dua Ayı Ramazan
  • Dua her zaman mü`minin dayanıp güveneceği bir esastır. Hayatının her safhasında duaya sarılıp İlahi rahmete...
  • RAMAZAN YAĞMURU
  • Ramazan ayı… Şehrullah… Oruç günleri… Mü’minler için ne anlam ifade ediyor?
  • Oruç ve Nefsi tezkiye
  • Oruç özel şart ve adabıyla ve kutlu İslam şarisinin[1] isteğine uygun yapıldığı takdirde kendini...
  • Orucun Fazileti
  • Nefsi tezkiye edip yetiştirmekte önemli bir rolü olan çok büyük ibadetlerden biri de oruçtur. Orucun fazileti hakkında bir çok hadis vardır. İşte bir kaç örnek:..
  • Ramazan ayının amelleri 2
  • 1- İftar etmek; Şiddetli halsizlik ve iftar için kendisini bekleyen birileri olmadığı takdirde akşam namazının ardından sonra iftar etmek müstehaptır...
  • Ramazan ve ¬Şaban
  • Ramazan ayı, nübüvvet ve peygamberlik ayıdır; şaban ayı ise imamet ve velâyet ayıdır...
  • Ramazan Ayının Münasebetleri
  • Hz. Resulullah (s.a.a)’in büyük hamisi ve aziz amcası Hz. Ebu Talib’in vefat günü. Bi’setin 10. yılında. Bir rivayete göre de bu olay şevval ayının 15. gününde, diğer bir rivayete göre ise zilkade ayında vuku bulmuştur...
  • RAHMET AYI RAMAZAN
  • Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed sav. Şöyle buyurmuşlardır: Ramazan başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur...
  • Oruç ve Sabır
  • Sabır, İslâm’da önemle vurgulanan ahlâkî erdemlerden birisidir. İnsan bireysel veya toplumsal yaşantısında...
  • Oruç ve Allah’a Şükretmek
  • Oruç, indirdiği kitap vasıtasıyla hak ile batılı birbirinden ayıran Rabbe şükür ifadesidir. Nitekim yüce Allah oruçla ilgili üç...
  • Şaban Ayının Amelleri
  • Kim şabanın son üç gününü oruç tutup, ramazan ayına birleştirirse, Allah-u Teâlâ onun için iki ay ardarda tutulan orucun...
  • İmam Ali (asın Doğum Günü
  • Hz Ali (as)'ın Kısaca Hayatı, Adı Ebu Talib Oğlu Ali, Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi, İslam'da Mükemmel İnsanı Tanımanın Yolları….
  • Recep Ayında Dua
  • Receb ayı, duâların makbul olduğu bir aydır. Receb ayında hatalar bağışlanır.
  • Recep Ayının Faziletleri
  • “Gerçek manâsı ile; Allah'a (CC) göre, yeri ve semaları yarattığı günden bu yana Allah'ın (CC) kitabında aylar on ikidir. Bu aylardan dört tanesi (onlarda vuruşulmaması), saygı gösterilmesi gereken aylardır