• HACC
  • Kişi hacca giderken kendi kendine hacc ne demektir diye sormalı ve haccın Allaha doğru,...
  • ORUÇ - KIRK HADİS
  • - İmam Ali (a.s): "Ramazan Allah'ın ayı, Şaban Resulullah'ın ayı, Recep benim ayımdır." Resulullah (s.a.a): "İnsan, ramazan ayının faziletini bilseydi....
  • Şiâ Secde
  • Şiâ Secde İçin Niçin Mühür Kullanıyor? Şiî Müslümanlar, secdeyi mühür denen basılmış bir toprak parçasının üstünde ifa...
  • Mirasla ilgili genel açıklama
  • "Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder..." ifadesiyle başlayıp "Allah, bilendir, halimdir" ifadesiyle son bulan iki ayet...
  • VASİYET HÜKÜMLERİ
  • Vasiyet; insanın, ölümünden sonra kendisi için bazı işlerin yapılmasını istemesine veya ölümünden sonra malvarlığının bir kısmını başkasının...
  • Kur’an’da Namaz
  • Namaz kılın, zekât verin. Kendiniz için; Önceden ne hayırda bulunursanız onu, Allah katında bulursunuz. Şüphe yok ki Allah, yaptıklarınızı görür....
  • Rüku ederken zekat verenler
  • Sizin dostunuz, sahibiniz, ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rüku ederken zekat verenlerdir....
  • Zikir nedir?
  • Ra'd Sûresi 28. ayette, “Kalpler ancak Allahın zikriyle tatmin olur.” buyrulmaktadır. Bu ayeti biraz açıklar mısınız? Ayrıca zikirden kastedilen nedir?...
  • Abdest Ayeti
  • "Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman..." Ayetin orijinalinde geçen "kumtum" fiilinin mastarı olan "kıyâm" kelimesi...
  • TEYEMMÜM
  • Teyemmümü Gerektiren Haller: Abdest veya gusül için yeterli miktarda su olmaması. Tehlike veya başka bir engel yüzünden suya ulaşılmaması...
  • Takiyye Nedir?
  • Takiyye ve takva aynı kökten olup Arapça itteka ve veka kökünden alınmışlardır ve korunmak ve sakınmak anlamınadırlar....
  • Şia’da Cuma namazı yok mu?
  • Selamun aleyküm!Hocam, Şia, Caferilik, Ehl-i Beyt, Alevilik, hepsi aynı anlama mı geliyor? Gelmiyorsa biz ne oluyoruz? Bir de Şia'lıkta ...
  • YEMİN ETME HÜKÜMLERİ
  • Herhangi bir işi yapmaya veya terk etmeye, örneğin oruç tutmaya veya sigara içmemeye yemin eder, daha sonra bilerek bu yeminini...
  • FAİZ HÜKÜMLERİ
  • Faizli borç nedir? Bankaya para yatıran mevduat sahiplerinin kâr olarak bankadan aldıkları yüzdelik, faiz sayılır mı?...
  • NEZİR (ADAK) HÜKÜMLERİ
  • Nezir; insanın Allah rızası için hayır bir işi yapmayı ya da yapılmaması daha iyi olan bir işi Allah rızası için terk etmeyi iltizam etmesi demektir....
  • MUZİK ve EĞLENCE
  • Soru 1: Helâl müziği haram müzikten ayıran şey nedir? Acaba klasik müzik helâl midir? Bu konuda bize bir ölçü verebilir misiniz?...
  • BALİĞ OLMA ALÂMETLERİ
  • Soru 1: Bir kızı ve bir de velâyetinde bulûğ çağına ermiş sefih bir oğlu olan bir babanın ölümünden sonra kız kardeşinin, sefih kardeşine velâyeten....
  • NAMAZI BOZAN ŞEYLER
  • * On iki şey namazı bozar ve onlara "mübtilat" [=namazı bozan şeyler] denir: 1) Namazda, namazın şartlarından bir...
  • NAMAZDA BEDENİ ÖRTMEK
  • Erkek namazda, kimse görmese bile avret yerini örtmelidir. Hatta göbekten dizlerine kadar örtmesi, daha iyidir...
  • Genel Kadın Hükümleri
  • Soru: Bir kadın birkaç günü hayız sanıp ibadet etmez ve sonra hayız olmadığını anlarsa ne yapmalıdır?...
  • Cenabet Guslü
  • Cenabet guslü kendisi göz önünde bulundurularak ele alınırsa, müstehap niteliğini taşır ve farz namazlar ve benzeri şeyler için farz olur....
  • Necaseti Tespit Etme Yolu
  • * Bir şeyin necis olduğu üç yolla anlaşılır: 1) İnsanın kendisinin yâkin etmesiyle. Eğer bir şeyin necis olduğuna dair zannı olursa...
  • ZEKÂTIN VERİLECEĞİ YERLER
  • * Zekât şu sekiz yerden birinde kullanılmalıdır: 1) Fakirler: Kendisinin ve ailesinin bir yıllık ihtiyacına sahip olmayan kimseye...
  • Pak Şeyler Nasıl Necis Olur?
  • * Pak şey necis bir şeye değer ve onlardan biri veya her ikisi rutubeti birbirine geçecek şekilde ıslak olursa, pak olan şey necis olur....
  • Abdestin Şartları
  • Abdestin sahih olmasının on üç şartı vardır: 1) Abdestin suyu, temiz olmalıdır. 2) Su, mutlak olmalıdır....
  • ZEKÂT HÜKÜMLERİ
  • Dokuz şeyde zekât vermek farzdır: 1) Buğday 2) Arpa 3) Hurma 4) Kuru üzüm 5) Altın 6) Gümüş 7) Deve 8) Sığır 9) Koyun ....
  • Hac - Bâki Mezarlığı
  • 1- İmam Hasan (a.s), kardeşi İmam Hüseyn'e (as) yapmış olduğu vasiyet gereğince ceddi Resulullah'ın (s.a.a) yanı başında defnedilmesine müsaade edilmediği takdirde Baki'de babaannesi Fatıma bint-i....
  • FARZ NAMAZLAR
  • Ehl-i Beyt mektebine göre farz namazlar sırasıyla şöyledir: 1- Yevmiye namazı denen günlük beş vakit namazlar. 2- Ayet namazı denen güneş, ay tutulması, zelzele olması ve insanların gelinin...
  • Hacc ve Ümmet Zirvesi
  • Bugün İslâm dünyası çeşitli sıkıntılarla karşı karşıyadır. Özellikle son dönemlerde yaşanan gelişmeler Müslümanları daha zor ve sıkıntılı bir dönemin içine sokmuştur...
  • Hac - Mescid-i Nebi
  • Mescid-i Nebi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak açısından şu bilgileri sunuyoruz....
  • Ey İbrahim, insanları hacca çağır!
  • Hz. İbrahim Babil'den hicret edip Şam'a gider. O ana kadar hanımı Sara'dan çocuğu olmamıştı. Sonra Mısır hükümdarı tarafından Sara'nın hizmetine Hacer isminde
  • Ehlibeyt Mektebi
  • Soru: Değerli hocam, benim bir kaç sorum var ... Malumu âliniz, Ehlibeyt hakkındaki ihtilaflar ve çıkarılan fitneler üzerine: 1- Vahhabiler Ehlibeyt taraftarlarına neden bu .....
  • HACCIN ADAP VE MÜSTEHAPLARI 2
  • Meş'ar'de Vakfe Yapmanın Müstehapları Bu geceyi mümkün olduğu kadar ibadetle geçirmek, itaatle meşgul olmak ve şu duayı okumak ....
  • ORUCUN KEFFARETİ
  • Ramazan orucunun keffareti üzerine farz olan kimse, bir köle azat etmeli veya bir sonraki hükümde....