دکتر الهام :

متهم نمودن دولت دکتر احمدی‌نژاد و شخص رئیس جمهور به قانون گریزی، برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. اگرچه این بیان کلی و بدون ذکر مصداق، مرتب از سوی این افراد و برخی حامیانشان تکرار می‌شود، ولی چه بسا بتوان عمده ترین و بارزترین مصداق این انتقادات را در موضوع انحلال شوراها بخصوص شورای پول و اعتبار مشاهده کرد، چنانکه حتی برخی رجال قضایی کشور هم ـ بنا به نقل رسانه‌ها ـ این اقدام را خلاف شرع خوانده اند. مناسب دیدم از نگاه ناظری که اندکی با مفاهیم قانون و حقوق آشناست، برخی اقدامات دکتر احمدی‌نژاد را در محک قانون اساسی ارزیابی کنم.
می‌دانیم بالاترین قوانین در کشور قانون اساسی است. این یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی در دوره‌ای قبل از این دولت با شعار و جنجال ختم شد، اینک بی‌جنجال برخی اصول فراموش شده آن احیا شده‌است. به برخی از این امور اشاره می کنم:
1- توزیع عادلانه منابع در استانها
اصل چهل و هشتم قانون اساسی تاکید می کند: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، بطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
آنچه در سفرهای استانی تحقق یافت اجرای این اصل بود. چه در توزیع منابع و ثروت‌های ملی و چه در عرصه تمرکز زدایی از فعالیت های اقتصادی با توزیع عادلانه منابع بانکی که سپرده‌های خود ملت است، کامل شد.
چه دولتی برای اجرای این اصل در کمتر از یک دوره 60 بار به استانهای کشور با همه اعضای دولت خود سفر کرده است؟ و در مراکز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشکیل داده است؟ هزاران نفر ساعت ، در مورد مسائل مختلف استان بررسی کارشناسی انجام داده است؟ کدام دولت با نخبگان، صاحبان صنایع، کشاورزان، کارگران، ورزشکاران، دانشجویان، روحانیون، کسبه و ... گفت و شنود مستقیم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقای ظرفیت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟
2.مسکن
تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اولین بند اصل چهل و سوم قانون اساسی است.
طرح گسترده مسکن مهر که با برنامه ریزی و بسیج امکانات مختلف وزارتخانه‌های متعدد و نظام بانکی دنبال می‌شود، جدی‌ترین اقدام دولت در جهت تامین مسکن مردم است. این طرح با رویکرد اصلاح مالکیت زمین، آغاز انقلاب بزرگی در امر مسکن بود. بعلاوه مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی، حوزه این اقدام را کامل کرد.
3.حمایت از تشکیل خانواده
تاسیس صندوق مهر که با مقاومت‌های فراوانی در آغاز کار مواجه شد، گامی جهت تسهیل امر تشکیل خانواده در حوزه سایر اقدامات بود.
4.فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی
اصلاح ساعات کار ادارات که با مخالفت های متعددی روبرو شد هم، اقدامی کاربردی در اجرای بند 3 اصل (43) بود که مقرر می دارد:«تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»
5.اشتغال
بنگاه های زود بازده و توزیع منابع بانکی، موثرترین و کاربردی‌ترین اقدام جهت اجرای بند (2) اصل چهل و سوم بوده است. در این بند تصریح شده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.»
با این وصف به نظر می رسد با این بنگاه های کوچک و متوسط و پرداخت وامهای بانکی و هدایت یارانه های دولتی به این سمت، می‌توان با تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص مقابله کرد و از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق جلوگیری نمود. متاسفانه از آغاز کار دولت و اتخاذ این روش جهت مردمی کردن اقتصاد کشور و تبدیل اقتصاد مطلق دولتی به یک اقتصاد خصوصی و نه اختصاصی، دولت با مخالفت‌های مختلف گروه هایی مواجه شد که مردمی شدن و فراگیر شدن قدرت اقتصادی عموم مردم را تاب نیاوردند و اختصاص حداکثر 9 درصد منابع بانکی را برای شکل گیری این اقدام که در فاصله کوتاه از آغاز بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد، برنتابیدند و هم اکنون نیز گویی همه مشکلات اقتصادی را اختصاص 9 درصد منابع برای عموم مردم و ایجاد اشتغال تلقی می‌کنند و هیچ نگرانی نسبت به 90 درصد منابع که به دیگران بدون هیچ دخالت و نظارتی از سوی دولت اعطا شده است و بخش موثری از آن به مسیر ناسالم ایجاد التهاب در بازار و دلالی خصوصاً در مقوله مسکن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتی آن را موثر در حجم نقدینگی و تورم نمی شناسند.
6.تربیت بدنی
اصل سوم قانون اساسی در خصوص تربیت بدنی رایگان مقوله فراموش شده سالیان دراز بوده است. هیچگاه برای سلامت و نشاط فراگیر مردم، در حوزه ورزش همگانی، اقدام اساسی نشده است. در این دولت، در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی روستاها، ورزشگاه‌های عمومی برای استفاده زنان و مردان ساخته شد. و این اقدام یعنی بستر اجرای بند(3) اصل سوم قانون اساسی.
7. افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی
از اقدامات اساسی دولت رفتار بر اساس اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور است. همانطور که دولت حق ندارد از چارچوب‌های قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارا در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نباید اختیار و اقتدار قانونی قوه مجریه و رییس جمهور را رها کرد و فرصت‌های ملی را به بهانه های مختلف هدر داد.
اصلاح ساختار اداری کشور و مبارزه با بوروکراسی زاید که در مقدمه قانون اساسی بشدت مورد مخالفت قرار گرفته اساسی ترین اقدام دولت‌ها باید باشد. به این عبارت از مقدمه قانون اساسی دقت کنیم: « قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه اصول و هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.»
در طی سالیان، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم سازی‌های خارج از دولت منتقل گردیده بود.
احمدی‌نژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های(کمیسیونهای) دولت نظام تصمیم گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم گیری، مسئول و پاسخگو ساخت.البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.
مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده ، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند.یادآوری می نماید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها با سه اشکال اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه بود:
1. بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
2. بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین نامه است که شأن دولت است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
3. بخشی دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس جمهور و وزیران دانسته است.
انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل 3 اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون گریزی؟
این اقدام نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اینکه چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسئولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرا مصوبه مجمع اقدام کرده ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی کند.
دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسئولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین نماید.
8. برنامه ریزی و نظارت کلان
در مورد مبانی راجع به این سازمان قبلا در مقاله ای با عنوان "ماجرا چیست؟" در تاریخ 28 بهمن 1386توضیح داده ام. ولی فقط یادآور می شوم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد مبنای قانونی بوده است. آنچه منشا قانونی داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بوده اند که این دو سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اداری در زمان آقای خاتمی در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقای خاتمی اختیار انحلال دو سازمان قانونی را داشته است و این اقدام او همچنان از نظر برخی رسمیت دارد ولی دولت احمدی نژاد با همان شیوه حق بازنگری و اصلاح آن را ندارد؟ البته مبانی نظری و ضرورت و آثار این امر، باید جداگانه پرداخته شده و مورد بررسی قرار گیرد.
در یک جمله می توان گفت که حوزه نظارت کلان و برنامه ریزی بر اساس اصل126قانون اساسی در معاونت رئیس جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رئیس جمهور، "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" است که می تواند با توانمندی کارشناسی قوی تر به برنامه ریزی و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ریزی منتفی شده است و نه نظارت. بلکه آنچه منحل شده است مداخله غیرمسئولانه در اموراجرایی و دیوان سالاری مخّل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توأم با مسئولیت وزیران بوده است.
مواردی که به آنها اشاره کردم این روزها مستمسک اتهام زنی های سیاسی و انتخاباتی به دولت و قانون گریز نامیدن آن شده است در حالی که همه این اقدامات مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده است. آیا اجرای قانون اساسی و میثاق ملی ایرانیان ، قانون گریزی است یا ایستادگی بر قانونگرایی؟

پایگاه اطلاع رسانی دولت

سه شنبه نوزدهم 3 1388

همسر سخنگوی دولت نهم مدعی شد: در تما‌م‌ تخریب‌ها علیه احمدی‌نژاد هاشمی رفسنجانی نقش دارد‌. 

به گزارش فارس، فاطمه رجبی همسر غلامحسین الهام و نماد رسانه‌ای حامیان دولت نهم دیشب (شامگاه یک شنبه) در همایش بانوان حامی احمدی‌نژاد در قزوین که در سالن کوثر برگزار شد، اظهار داشت: اگر عنایت امام زمان (عج) نبود با همه توطئه‌ها، تخریب‌ها، تهمت‌ها و ترفندها که از زمان معاویه و عمروعاص نیز بدتر و کشنده‌تر بود، به طور قطع احمدی نژاد دوام نمی‌آورد. 

وی ادامه داد: احمدی نژاد ثمره انقلاب 30 ساله و فکر شیعی ماست و او به ملت ایران عزت داد و مقام معظم رهبری نیز از این عزت بارها تجلیل کرد. 

نماد رسانه‌های حامیان آقای احمدی‌نژاد اضافه کرد: امروز دشمنان امام زمان از آمریکا و اسرائیل و مافیای قدرت و ثروت به صحنه آمدند تا شکست چهار سال گذشته خود را جبران کنند و از این ملت رأی داده به احمدی نژاد، انتقام بگیرند و برای قدرت از دست رفته و کوتاه شدن دستشان از منابع مالی مملکت تلاش کنند و بازگردند. 

نویسنده کتاب «احمدی‌نژاد؛ معجزه هزاره سوم» افزود: انتخاب احمدی نژاد انتخابی اسلامی و انتخابی فاطمی است و در چهار سال گذشته این رأی فاطمی باعث شد تا رقیب قدرتمند احمدی نژاد با تمام توان و پشتوانه داخلی و خارجی از حیث نظر خود، ناباورانه شکست خورد و کسی مانند احمدی نژاد با آراء 17 میلیونی به قدرت اجرایی کشور راه یافت. 

فاطمه رجبی عنوان داشت: پشتوانه احمدی نژاد، خدا، عنایت امام زمان و مردمی است که به درستکاری و راستگویی او اطمینان دارند، مردم سال‌ها بود که راستگویی و درستکاری از دولتمردان ندیده بودند، البته تا قبل دولت احمدی نژاد مافیای فرهنگی مطبوعات را در اختیار داشتند و رسانه ملی برای دولت‌ها کار می‌کرد و حتی مجلس هفتم در یک سالی که با دولت اصلاحات زندگی کرد، کمترین اشاره‌ای به تخلفات آنان نکرد. 

وی تصریح کرد: من دفاع از عملکرد احمدی نژاد را به مردم وا‌گذار می‌کنم ولی این تخریب‌ها و تهمت‌هایی که به دولت نهم از سوی نامزدها و جناح‌های مخالف روا داشته می‌شود از رقابت فراتر رفته و دشمنی است، هیچ نامزدی برنامه ارائه نداده و فقط احمدی نژاد را تخریب کرده و ناسزا و دروغ می‌گوید. 

همسر سخنگوی دولت توضیح داد: با توجه به شدت تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد، تصور نمی‌کردیم که تاریخ اسلام در نظام جمهوری اسلامی تکرار شود، آن هم توسط کسانی که برخی لباس دین بر تن دارند و اگر 1400 سال قبل نبودیم تا ببینیم چه اتفاقی روی داده، امروز این موضوع را مشاهده می‌کنیم. 

نماد رسانه‌ای حامیان احمدی‌نژاد و مشهورترین فرد حامی دولت دولت اعلام کرد: برخی قانون‌گرایی احمدی نژاد را تخریب کرده و می‌گویند ما احساس خطر کردیم و بیان می‌کنند رئیس جمهور در این چهار سال قانون‌گرایی نداشته است اما این مدعیان، خود اقدامات غیرقانونی داشتند. برای نمونه در زمان امام استعفا دادند و در نامه‌ای بیان کردند احتمال می‌دادیم مجلس به پنج وزیر رأی ندهد، در مجلس ششم تحصن کردند، لایحه‌ای از سوی رئیس جمهور برای افزایش اختیارات به مجلس دادند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بودجه بر خلاف قانون ایجاد شد. 

فاطمه رجبی گفت: قانون‌گریزی بالاتر از اینکه چند ماه قبل از آغاز زمان قانونی، تبلیغات انتخابات را آغاز کردند و یکی از کاندیداها نیز برای سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر در روز چهارشنبه مجوز داشت ولی روز شنبه به این دانشگاه رفت. 

وی یادآور شد: برخی بحث دانشجوی ستاره‌دار را در دولت احمدی نژاد مطرح می‌کنند و می‌گویند این امر به این دوره اختصاص دارد در حالی که خود من دانشجوی ستاره‌دار و محکوم دوره موسوی هستم.
 
این فعال سیاسی تندرو خاطر نشان سخت: اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس قبل که از اصلاح طلبان است در اطلاعیه‌ای علیه اصلاح طلبان بیان کرده نگذارید بگویم فساد، سوءاستفاده و قانون شکنی از نفت جلوتر رفته بود. 

وی عنوان داشت: می‌گویند سود سهام عدالت تبلیغات است در صورتی که قرار بوده سود سهام هر سه ماه پرداخت شود و این ایام نیز زمان تعیین شده برای پرداخت سود سهام است. 

فاطمه رجبی تأکید کرد: امام گفت تلاش کنید بر قلب‌ها نفوذ کنید و با زور سرنیزه نمی‌شود بر مردم حکومت کرد، احمدی نژاد را خدا بر قلب‌ها حاکم کرده است، احمدی نژاد را به خاطر شعارهای عدالت محورانه و ساده‌زیستی چهار سال بمباران کردند و من خشونت اینها و مردم ستیزی آنها را در حکومت دیدم. 

وی بیان داشت: در دوره توسعه و سازندگی تورم تا 49 درصد بالا رفت و کسی اعتراض نکرد، در دولت اصلاحات تورم از 25 درصد گذشت و حتی عکس این موضوع را بیان کردند در حالی که اعتیاد، بیکاری و بی‌بندوباری و ایدز ثمره کدام دولت بود و آیا احمدی نژاد جامعه را سالم تحویل گرفت و در این چهار سال اینگونه شد، اشتباه احمدی نژاد این بود که به مردم نگفت چه دولتی را تحویل گرفته است. 

این حامی احمدی نژاد تصریح کرد: احمدی نژاد پول نفت را کجا هزینه کرد، بیمارستانی در آمل در سال 61 کلنگ خورده بود و تا سال 84 پنج درصد پیشرفت داشت و در دولت نهم این بیمارستان و سایر پروژه‌های نیمه کاره به اتمام رسید، مردم این مسائل را می‌بینند ولی می‌شود مانند دوران امیرالمومنین مسائل را وارونه جلوه داد به طوری که زمانی که حضرت علی (ع) به شهادت رسید، برخی پرسیدند حضرت علی (ع) کجا به شهادت رسید، گفتند محراب و آنها بیان کردند مگر حضرت علی نماز می‌خواند و امروز چنین دورانی را شاهد هستیم. 

وی اعلام کرد: در دور نخست سفر رئیس جمهور به کرمان 40 هزار نفر کپرنشین در اطراف شهر کرمان بود و احمدی نژاد تا سفر دور دوم 60 درصد اینها را به خانه تبدیل کرد، ایشان کسی است که وعده ناهار خود را از خانه آورده و از بیت‌المال مصرف نمی‌کند. 

رجبی گفت: احمدی نژاد نشان داد زمامدار اسلامی حق ندارد اشرافیت داشته باشد. 

وی ادامه داد: در بحث هسته‌‌ای و قرارداد سعد‌آباد بیان می‌کنند در آن شرایط کشورهای اروپایی و آمریکایی ما را از سه جبهه در خطر گذاشتند، شما که می‌گویید تمام دنیا با ما خوب بود، این احمدی نژاد بود که پلمب هسته‌ای را شکست و دانشمندان هسته‌ای امروز از احمدی نژاد حمایت می‌کنند. 

همسر سخنگوی دولت اظهار داشت: آنها چهار سال در خطبه‌های نماز جمعه بیان کردند خطر جدی حمله آمریکا وجود دارد ولی احمدی نژاد بیان کرد قطعنامه‌ها کاغذ پاره است و امام فرمود اگر به دشمن هجمه نکنید به شما هجمه خواهد داشت و با این قدرت اسلامی، در دوره احمدی نژاد برای نخستین بار روزی با عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شد و خلیج همیشه فارس در تاریخ ثبت شد. 

مشهورترین فعال سیاسی حامی دولت نهم در پایان گفت: هاشمی رفسنجانی می‌گوید انتخابات ناسالم، تا رأی‌ها را به سوی خود آورد و در همه تخریب‌ها علیه احمدی نژاد، هاشمی نقش دارد. 

سخنان فاطمه رجبی در همایش بانوان حامی احمدی نژاد

پایگاه خبری شهاب نیوز

سه شنبه نوزدهم 3 1388

این روزها زیاد شاهد تخریب رئیس جمهور محترم توسط دیگر نامزدها و طرفدارانشان هستیم . دروغ ها و تهمت های زیادی که فقط خدا میدونه چه خبره .به  یه سری از این تخریب ها با پاسخ های واضحشون توجه کنید :

عده ای میگویند احمدی نژاد از متخصصین استفاده نکرده

اما نمیگویند پس این همه عمران و پسشرفت های فضایی ، هسته ای و پزشکی توسط چه کسانی صورت گرفته . آیا یک عده آدم غیر متخصص این کارها را کرده اند ؟

میگویند گشت ارشاد مشکل اصلی جوانان است .

اما نمیگویند اولا رئیس جمهور سیاستگذار و متولی گشت ارشاد نیست ثانیا عملکرد گشت ارشاد که مخاطب آن بعضی از افراد جامعه است نه تنها دغدغه اصلی جوانان فهیم این مرز و بوم نیست بلکه تنها دستاویزی برای تحریک جوانان بر علیه دولت نهم است که طبق معمول در ایام انتخابات میخواهند به نام جوان سالاری موج سواری کنند ( که البته جوانان هوشیارند )

میگویند در کشور آزادی نیست

اما نمیگویند اگر آزادی نیست پس چگونه بی مهابا به بیان دیدگاه میپردازند و خروارها دروغ بزرگ را با کمترین زحمت در جامعه پراکنده میکنند . در کشوری که حتی جاسوسان و محکومان دادگاه ها هم در ستادهای انتخاباتی حرف اول را میزنند چگونه میتوان مدعی عدم آزادی بود ؟

میگویند وضع اقتصادی کشور خراب است.

اما نمیگویند  فقط ما با چالش اقتصادی روبرو هستیم یا تمامی دنیا حتی ابرقدرتها ، پس باید گفت همه رئیس جمهورهای دنیا کم کار و نالایقند و آیا مشکلات اقتصادی به سیاستهای دولت های قبلی و فضای عمومی جهان برمیگردد یا نه هرچند وضع اقتصاد ما از رشد جهانی معقولی برخوردار است.

میگویند نبض بانک مرکزی در دست دولت است

اما نمیگویند در دست دولت باشد بهتر است یا در احاطه دزدان د اختلاس گران که دستشان از واه های میلیاردی قطع شده

میگویند احمدی نژاد در انتخاب مدیران شایسته سازی را رعایت نکرده

اما نمیگویند منظور از شایستگان همان هزار فامیل اند یا شایستگان گمنامی که عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند .

میگویند احمدی نژاد در این4 سال هیچ کاری نکرد

اما نمیگویند اگر او کاری نکرد پس چرا تمامی اعضای باند قدرت و ثروت کشور بر علیه او صف آرایی کرده اند . یقینا او کارهایی کرده که منافعشان را به خطر انداخته و آنان را در ردیف سایر مردم قرار داده و این برای کسانی که در مدار قدرت و مال اندوزی بوده اند سخت است ( حق هم دارند خداییش سخته !!! )

ضمنا نمیگویند که :

طرح سهمیه بندی بنزین و صرفه جویی میلیادردی آن که منجر به عمران بیشتر شده کاری جسورانه و حکیمانه بوده یا نه؟

آیا توزیع سهام عدالت در حمایت از مستضعفین بوده یا ثروتمندان ؟

آیا یکسان سازی چک پول های بانکی و مدیریت صحیح آن برای جلوگیری از سودجویی های میلیاردی در بانکها و قطع دست دزدان بانکی مورد پسند مردم هست یا خیر؟

مهار قیمت مسکن و سیر نزولی آن با مدیریت دولت خوب بوده یا خیر ؟ و آیا کاهش قیمت مسکن را ناشی از عملکرد دولت میدانند یا نه؟

پرداخت مطالبات سا ساله معلمان در دولت نهم جای تحسین دارد یا نه؟

افزایش بی سابقه حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته کار بزرگی بوده است یا خیر؟

حذف محدودیت ها ، ممنوعیت ها و در نهایت هسته ای شدن کشور ایران اسلامی کار شجاعانه ای بوده یا خیر؟

کسب موفقیت های فضایی در جهان کار ارزنده ای بوده یا خیر؟

پی ریزی طرح حذف کنکور و افزایش قابل توجه ظرفیت در دانشگاه ها مورد ستایش دانش آموزان قرار گرفته یا خیر؟

کاهش سود بانکی به نفع مردم مستضغف بوده یا خیر؟

تاسیس بانک قرض الحسنه و رفتن به سمت حذف ربا از بانکها کاری است اسلامی و خداپسندانه یا ضد اسلامی؟

تبدیل کارگزاران دولت به خدمتگزاران ، مورد رضایت اکثریت مردم بوده است یا خیر؟

انتقال مدیریت از نسل اول انقلاب به نسل دوم کاری لازم و مفید بوده است یا خیر؟

ترویج فرهنگ زندگی کوثری در مقابل زندگی تکاثری کاری مورد رضایت خداوند و امام زمان عج هست یا خیر؟

حضور پرتلاش و بی وقفه در  شهرستانهای کشور کار خوبی است یا نشستن در تهران و تصمیم گیری در پشت درهای بسته؟

طرح مسکن مهر و صاحب مسکن شدن جمع کثیری از افراد بی خانمان اقدامی خداپسندانه یوده یا خیر؟

اجرای طرح عظیم نظام هماهنگ مدیریت خدمات کشوری که باعث افزایش حقوق عده زیادی از کارکنان دولت گردید جهش بزرگی بوده یا نه؟

واگذاری سهام باشگاه های بزرگ استقلال و پیروزی به هوادارن آن به جای افراد معدود، کاری جوان پسند هست یا خیر؟

خدا وکیلی شما که خود را متخصص و مدیر لایق میدانید آیا انجام این کارهای بزرگ در چهار سال خدمت دولت کم است؟

در اینکه برای رفاه مردم هنوز کارهای دیگری را باید انجام داد حرفی نیست اما کتمان حقایق ودروغ پردازیهای آشکار خسارت دنیا و آخرت را برای عاملان آن به دنبال خواهد داشت.

همین که خداوند متعال بوسیله مردی گمنام ولی از جنس مردم ، صاحبان قدرت و ثروت را کنار زد کار بزرگی است که هرگز از ذهن جوانا نسل سومی پاک نخواهد شد.......

والعاقبه للمتقین

سه شنبه نوزدهم 3 1388

احمدی‌نژاد در ادامه صحبت هایش پیرامون 24 سال گذشته ادامه داد: در 8 سال بعد از آن نیز دولت علیه یک روزنامه منتقد مدام فعالیت می‌کرد و حتی رئیس دولت از تریبون‌های مختلف آن یک روزنامه را تحت فشار قرار می‌داد. در 8 سال سوم نیز کوچکترین نقد، با هجوم سنگین مواجه می‌شد و حتی یادم هست که در دانشگاه خودمان یک استاد یک نقد کوچک منتشر ‌کرد اما آنچنان به او حمله کردند و گفتند تو ضد دوم خرداد و ضد دولت و ضد رئیس جمهور هستی و پیام را دریافت نکرده‌ای.

رئیس جمهور تصریح کرد: اما در این 4 سال در مقابل هجمه بسیار سنگین، عکس‌العمل نشان ندادیم و 4 سال است که بیش از 20 روزنامه و صدها سایت و تریبون حرف‌های ناروا و تهمت و دروغ منتشر می‌کنند. اما ما آنها را در راستای پیشرفت کشور تحمل کردیم و جالب است آن کسانی که آن سه دوره 8 ساله را اداره کردند حالا می‌گویند این دولت از مسیر منحرف شده است درحالی که ما در هر شاخص چند برابر آنها کار کردیم.

وی تصریح کرد: به حول قوه الهی و به مدد امام زمان و ایستادگی رهبری عزیز و ملت ایران ما در سیاست خارجی اکنون در اوج هستیم اما آنها می‌گویند باید به گذشته برگردیم و با آنکه 24 سال کارها در دست آنها بود و اکنون مردم فرد دیگری را انتخاب کردند، باز هم می‌خواهند با تهمت و فحش کارها را به گذشته برگردانند و حتی وقتی می‌گوئیم نقد خود را ارائه دهید، حرفی برای گفتن ندارند و فقط دیگران را متهم می‌کنند و این به معنای سوء استفاده از نقد و آزادی است؛ البته تحمل من بالاست و قبل از این هم گفتم که آنها را بخشیده‌‌ام اما اگر لازم شود بخاطر دفاع از حقوق ملت مجبور خواهم شد که بگویم در این سه دوره 8 ساله چه اتفاقاتی افتاده است و پرونده آنها را باز کنم که امیدوارم این کار لازم نشود.

وی تصریح کرد: ما درباره حرف‌هایی که می‌زنیم سند داریم و هرچه که می‌گوئیم با آدرس روی زمین نشان می‌دهیم و آنها هم باید برای حرف‌هایشان سند ارائه دهند؛ ما که دعوا نداریم ما می‌گوئیم باید منطقی گفتگو کرد و به ملت هم که ایمان داریم و همه باید در برابر انتخاب ملت تسلیم شویم؛ یک بار بعد از 24 سال مردم فردی غیر از آنها را انتخاب کردند اما آنها می‌گویند ملت منحرف شده است درحالی که باید بگذارند عده‌ای غیر از آنها هم کشور را اداره کنند.

احمدی‌نژاد پیشرفت کشور را نیازمند همدلی دانست و خاطرنشان کرد: من خدمتگذار ملت هستم و برای کار در جهت خدمت به مردم خدا شاهد است که حتی یک روز را هم از دست نداده‌ایم.
عصر ایران
دوشنبه یازدهم 3 1388

رئیس جمهور به برخی از دستاورد‌های دولت نهم در زمینه زنان و جوانان اشاره کرد و گفت: ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دولت نهم 70 درصد افزایش یافت و امکانات ورزشی نیز دو برابر شد و فرصت‌هایی از جمله صندوق مهر امام رضا(ع) و مسکن مهر راه‌اندازی شد که در زمینه مسکن مهر از تابستان امسال منابع سرازیر خواهد شد و به صورت یکجا ظرف 10 یا 12 ماه یک میلیون مسکن تولید خواهد شد.

وی با اشاره به بیمه زنان خانه‌دار و یکسان کردن دیه بیمه زن و مرد خاطرنشان کرد: امروز در بالاترین مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی شاهد حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف هستیم.

عصر ایران

مجری این برنامه نظر احمدی‌نژاد را درباره نوع اطلاع از نظرات مردم و میزان آزادی رسانه‌ها برای نقد دولت جویا شد که وی پاسخ داد: نقد لازمه زندگی و پیشرفت است اما نباید انحصاری باشد بلکه نظارت عمومی سلامت و پیشرفت را تضمین خواهد کرد و مرز آزادی و نقد باید منافع ملی و حقوق مردم باشد.

وی افزود: ما از نقد استقبال می‌کنیم اما معتقدم واژه نقد هم مثل واژه آزادی قربانی شد؛ 24 سال دولت در دست یک گروه بود و علاوه بر آن زمان، اکنون هم آنها با هم هستند؛ در آن زمان‌ها دریچه نقد به طور کامل بسته بود؛ در زمان جنگ یک روزنامه منتقد بود و فقط هفته‌ای یکی دو بار با استفاده از همان آماری که خود دولت ارائه می‌داد، نقد اقتصادی می‌نوشت، اما همان را هم تحمل نمی‌کردند و شعار مرگ بر آن روزنامه می‌گفتند و حتی نخست‌وزیر وقت هشدار می‌داد که اگر تعطیل نکنید برخورد می‌کنم.

دوشنبه یازدهم 3 1388

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری عصر یکشنبه با حضور در برنامه کارشناسی شبکه خبر در پاسخ به سوالی درباره اشتغال و کنترل تورم گفت: تورم به معنای رشد قیمت‌ها بدون رشد درآمد جامعه به همان نسبت است و درواقع آن رشد قیمتی منفی است که قدرت خرید را کاهش دهد و منجر به فاصله طبقاتی شود و نارضایتی اجتماعی و بی‌عدالتی ایجاد کند.

وی یکی از علل تورم را معیوب بودن برخی ساختارها دانست و افزود: وقتی ساختارها معیوب باشند مصرف انرژی و استفاده از نیروی کار درست انجام نمی‌شود و این مشکل ساختاری اقتصاد ملی را دچار مشکل می‌کند.

احمدی‌نژاد بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی را نیز یکی از علل ایجاد تورم دانست و اظهار داشت: از سال 58 تا آخر دولت هشتم همواره استقراض دولت از بانک مرکزی وجود داشته و این به معنای ریختن پول در جامعه و بالا رفتن قیمت‌ها بود. و در همین راستا میزان بدهی دولت تا پایان دولت هشتم به بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان بود و در همه دولت‌ها نیز افزایش داشت و تنها در این دولت این بدهی‌ها کاهش یافت و تازه ما 7 تومان سال 60 را همان 7 تومان حساب کردیم درحالی که الان آن رقم باید چند برابر محاسبه شود اما در عین حال بدهی این دولت به بانک مرکزی نسبت به دولت‌های قبل کاهش داشته است.

وی عملکرد بانک‌ها در تزریق منابع به جامعه را یکی دیگر از عوامل تورم دانست و با اشاره به اصلاحات ساختاری دولت نهم در زمینه‌های اقتصادی اظهار داشت: دولت نهم اصلاحات ساختاری را در 7 بخش از جمله بانک‌ها، بیمه، بهره‌وری، نظام توزیع و مالیات‌ها آغاز کرد و لوایح ‌آن نیز آماده ارائه است و ضوابط بانک‌ها نیز منظم شده و لایحه‌ای نیز در این زمینه به مجلس می‌رود.

احمدی‌نژاد با اشاره به روند رو به کاهش تورم در دولت نهم نسبت به سال‌های گذشته اظهار داشت: از سال 60 در یک دوره 4 ساله متوسط نرخ تورم 18.9 درصد بوده و از سال 63 تا 67 نیز متوسط نرخ تورم به 20 درصد رسید؛ از سال 68 تا 72، نرخ تورم 17.6 و از سال 72 تا 76 نرخ تورم 32.9 درصد بود ضمن اینکه در یک سال نرخ تورم به 49.5 رسید.

وی افزود: در دولت بعد نیز متوسط نرخ تورم 17 درصد و در 4 سال دوم دولت قبل نیز متوسط نرخ تورم 17.5 بود که در 4 سال دولت نهم به 16.6 رسید درحالی که در این دولت علاوه بر بالا رفتن قیمت جهانی، مسئله بنزین نیز بوجود آمده بود که پیش‌بینی تورم بالایی برای آن می‌کردند.

احمدی‌نژاد با تاکید بر فعالیت همه جانبه برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، نرخ سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بزرگ را در دولت نهم روزافزون دانست و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ تا پیش از این دولت 11 هزار میلیارد بود که در دولت نهم به 50 هزار میلیارد رسید یعنی بیش از 4.6 برابر رشد داشت و در ابتدای دولت نهم 3 میلیون نفر بیکار بودند که یک فاجعه بود که اکنون تعداد آنها به 2میلیون و 200 هزار نفر رسیده است.

رئیس جمهور با اشاره به فعال شدن بنگاه‌های کوچک در دولت نهم گفت: در صنایع بزرگ برای اشتغالزایی برای یک نفر حداقل 300 میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است که این سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک به 15 تا 25 میلیون تومان می‌رسد و در حقیقت بنگاه‌‌های زودبازده حلقه‌های کوچک بنگاه‌های بزرگ هستند که زودتر به نتیجه می‌رسند که نشان داده شد که در دو سال و نیم با این روش و البته در کنار بنگاه‌های بزرگ 800 هزار شغل جدید ایجاد شد و نرخ بیکاری دو درصد کاهش یافت و البته با موانعی هم مواجه شد چرا که دیدیم هرکار خوب با هجوم و اطلاعات غلط مواجه می‌شود.

احمدی‌نژاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم را به نسبت مدت مشابه در دولت قبل سه برابر دانست و گفت: اگر این سرمایه‌ها در صنایع مختلف وارد تولید و بهره‌برداری شود، در فضای اشتغال جهشی ایجاد خواهد شد؛ در کشاورزی نیز ظرفیت بالایی داریم و علی‌رغم آنکه می‌گفتند ارقام پیش‌بینی شده در قانون برنامه درباره کشاورزی غیرواقعی است اما در این دولت بیشتر از ارقام پیش‌بینی شده در زمینه کشاورزی کار انجام شده است.

عصر ایران

دوشنبه یازدهم 3 1388

یکی از سایت های وابسته به احمدی نژاد بعد از تکذیب ادعای حامیان احمدی نژاد مبنی بر حمایت مرحوم آیت الله بهجت از احمدی نژاد از سوی دفتر آن مرجع گرانقدر فقید می نویسد: یقینا در هر انتخاباتی مقلدین مراجع عظام بعد از بیانات رهبری گوش به سخنان مراجع خود دارند و سعی می کنند کاندیدای مورد نظر خود را طوری انتخاب کنند که بیشترین تطابق را با صفات و شرایطی که رهبری و مراجع اعلام کرده اند داشته باشد. تمام سعیم بر این بود که ببینم کدام کاندیدا با صفاتی که رهبرم و مرجعم معین کرده اند همخوانی بیشتری دارد تا در پیشگاه الهی سربلند باشم. در این دوره هم علاوه بر توجه و دقت به سخنان مقام معظم رهبری برای چندمین بار به بیانیه های انتخاباتی مرجعم آیت الله بهجت رجوع کردم. در این بررسی مجدد به نکات جالبی برخورد کردم که هدفم از این متن بیان این نکات است برای شما دوستان. آیت الله بهجت در قسمتی از بیانیه (1) می فرمایند:« ملاحظه کنید: کدامیک ... با ولایت علی(ع) موافق یا موافق تر است؛ و کدام، اعتقاد او عملاً انتظار مهدی(ع) را دارد یا متأکدتر است؛ ... کدام، معتدل در فکر، یا متلوّن است در اعتقاد یا عمل ... »
«رسانه» می افزاید:آیا بنظر شما برای این شرط توضیحی نیاز هست ؟ آقای احمدی نژاد که نام امام زمان را از مهم ترین تریبون های جهانی بارها به گوش جهانیان رسانده به این شرط نزدیک تر است یا جنابان موسوی و کروبی و رضایی که این کارهای او را نسنجیده و تشنج زا می دانند و در سخنرانی هایشان از همه چیز صحبت می شود الا امام زمان (عج) ؟!
بنظر شما کدامیک از کاندیداهای کنونی معتدل در فکر است و کدامیک متلون ؟! ما از روزی که احمدی نژاد را شناخته ایم معتقد به اصول و مبانی نظام بوده و کماکان با همان قوت و قدرت در همان مسیر حرکت می کند اما آقایان دیگر چه ؟ آیا آقایان کروبی و موسوی معتدلند یا متلون ؟ آقایان که یک روز انقلابی داغند و یک روز روشن فکر و اهل تساهل و تسامح ؛ یک روز معتقد به اقتصاد دولتی هستند و یک روز اقتصاد آزاد و بازاری ؛ یک روز با آمریکا دشمنند و یک روز رفیق گرمابه و گلستان ؛ یک روز دم از امام (ره) می زنند و یک روز با دشمنان قسم خورده اش مثل نهضت آزادی نرد عشق می بازند ! و ....
خلاصه اینکه : اگر کسی در بیانات رهبری و آیت الله بهجت خوب دقت کند تکلیفش روشن است اما امان از وقتی که هوا و هوس چیز دیگری بگویند.

سایت انتخابات ریاست جمهوری

دوشنبه یازدهم 3 1388

چهار سال پیش، وقتی برای ورود به عرصه مدیریت اجرایی کشور آماده می شدم، می دانستم که در چه مسیر ناهمواری قدم می گذارم. از صف آرایی های تاریخی زر و زور و تزویر در برابر عدالت خواهی به خوبی آگاه بودم و خبر داشتم که با چه ناملایماتی مواجه خواهم شد و می دانستم که قدرت مداران خودکامه و حریصی که اجرای عدالت را بر نمی تابند، برای خاموش کردن ندای عدالت طلبی، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و نمی کنند.

اما تحمل فقر و فساد و تبعیضی که عده ای اندک می خواستند بر مردم ما تحمیل کنند حقیقتا برایم دشوار بود. از خدا خواستم تا توفیق قدم نهادن در مسیر اجرای عدالت و تلاش برای احقاق حقوق مظلومان و مستضعفان و ایستادن در برابر مستکبران و متکبران را روزی ام کند.

آری، تاریخ بشریت مشحون است از صحنه های بدیع و افتخار آمیزی که رادمردان و نیک اندیشان برای احقاق حقوق مردم و اقامه قسط و عدل آفریده اند و در این راه از بذل مال و جان و آبروی خود نیز دریغ نکرده اند.

مهم ترین فرازهای تاریخ را، صحنه های مجاهدت و دلیری، زندان و اسیری، محنت و مرارت و صد البته عزت و عظمت این انسان های والا مقام رقم زده است.

عدالت همان رسالت خطیری است که همه انبیا و اولیای الهی مامور به اقامه آن بوده اند و بسیاری از آنان نیز جان پاک خود را بر سر این میثاق نهادند. به خاطر پافشاری بر همین مفهوم قدسی و مبارک بود که مولای متقیان و امیر مومنان علی علیه السلام در محراب عبادت به شهادت رسید.

وقتی به رنج ها و محنت های فراوانی که معصومین علیهم السلام برای مبارزه با سرکشان و زورگویان و برپایی قسط و عدل متحمل شده اند می اندیشم، با خود می گویم که آنچه ما تاکنون برای تحقق عدالت، از صبر بر اهانت و دروغ  و تخریب  مدعیان گرفته تا طعن و لعن و شماتت سهم خواهان، پرداخته ایم هزینه چندانی نبوده است.

امروز نیز به وضوح ویژه خواران و زیاده خواهان را در پس انبوه شایعات و اتهاماتی که روانه این فرزند ملت و خادم کوچک و همکاران نجیب و صبورم می شود مشاهده می کنم. اما ما تصمیم خود را گرفته ایم و به عهدی که با ملت بسته ایم پایبندیم. در کنار مردمی که عدالت را برای کشور برگزیده اند می مانیم و تا آخرین نفس به این نبرد مقدس ادامه می دهیم ...

محمود احمدی نژاد

منبع : یادداشت های شخصی دکتر احمدی نژاد

دوشنبه یازدهم 3 1388
یک شخصیت بسیار معروف که اخیراً موفق به ساخت یک سریال شده گفت: «به همه دنیا اعلام کنید من به عنوان سازنده سریال‌های اصحاب کهف، ایوب پیامبر و حضرت یوسف(ع) به احمدی‌نژاد، حامی مستضعفان رای می‌دهم و به این کار افتخار می‌کنم».

فرج الله سلحشور در گفت و گو با ایرنا با بیان این مطلب اظهار کرد: «احمدی نژاد مورد تایید رهبر معظم انقلاب و همه مستضعفین است. وی اسطوره صبر و عدالت و بردباری است از این رو من به این بنده راستین ملت رای می‌دهم».

وی با اشاره به آنچه آن را "عدم رعایت اخلاق در نزد برخی از هنرمندان در انتخابات" نامید، تصریح کرد: «از کوزه همان برون تراود که در اوست. ماهیت کنونی تلویزیون و سینما برای مردم ما مشخص است اما برخی مسئولان در تلاشند تا برای حفظ آبرو این شرایط را به گونه‌ای دیگر نشان دهند».

این تهیه کننده سیما تاکید کرد: «مردم خوب می‌دانند از برخی از هنرمندان بیش از این توقع نمی‌رود. اگر روزی چنین افرادی به احمدی نژاد اقبال نشان دهند و از وی حمایت کنند باید در چنین موقعیتی به احمدی نژاد شک کرد».

کارگردان سریال حضرت یوسف (ع) با بیان اینکه از برخی هنرمندان باید به اندازه ظرفیتشان توقع داشت، افزود: «عدم رعایت اخلاق انتخاباتی از چنین افرادی عجیب نیست. از هر شخصی باید به اندازه توان و قدرتش توقع داشت».
خبرگزاری انتخاب
شنبه نهم 3 1388


جامعه اسلامی مهندسین استان تهران در بیانیه‌ای خطاب به ملت بزرگ و قهرمان ایران بیان داشت: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران فرصتی است تا دیگر بار ملت قهرمان ایران با حضور حماسی خویش دشمنان این مرز و بوم را مأیوس و دوستان انقلاب اسلامی را امیدوار و جهانیان را مقهور عزت خویش نمایند. انقلاب که معمار بزرگ آن رهبر بی بدیل جهان اسلام و حامی مظلومان و رنج کشیدگان جهان حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) است و افتخار بزرگ آن همراهی ملتی به نام "ایرانیان "با تاریخی کهن و معرفتی عمیق و قلوبی لبریز از عشق به اسلام و میهن است.
در ادامه این بیانیه آمده است: اکنون در دهه چهارم انقلاب که به فرموده رهبر فرزانه مان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، دهه پیشرفت و عدالت است، ملت سرافراز ایران در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته اند. احزاب، گروه ها و شخصیت های برجسته هر یک به تبیین مواضع خویش پرداخته اند و جامعه اسلامی مهندسین استان تهران به عنوان تشکلی اصولگرا و پیرو امام(ره) و رهبری گرانقدر و خادم ملت شریف ایران، با در نظر گرفتن اولویت حضور حداکثری ملت شریف ایران در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بررسی اوضاع و شرایط کنونی جامعه، مقایسه عملکرد دولت خدمتگزار و دولت های قبلی و ویژگی های شخص رئیس جمهور محبوب جناب آقای دکتر احمدی نژاد همچون اخلاص و پاکدامنی و اعتقاد و التزام قلبی و عملی به اسلام و آرمان های والای انقلاب اسلامی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ملاک های اعلام شده از طرف ایشان در انتخاب فرد اصلح، ضمن احترام به سایر نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ‌جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد را به عنوان نامزد اصلح تشخیص داده و حمایت خود را از ایشان اعلام می نماید.
جامعه اسلامی مهندسین استان تهران که پذیرای جمع کثیری از مهندسین متدین و متعهد در پایتخت کشور اسلامی مان است با دعوت از همه اقشار ملت بزرگ و ولایتمدار ایران اسلامی در خلق حماسه ای ماندگار در پای صندوق های رأی از علاقمندان به جناب آقای دکتر احمدی نژاد دعوت می نماید تا با حضور در ستاد خود جوش "جام استان تهران "در پیروزی گفتمان اصولگرایی، عدالت طلبی و خدمتگزاری تلاش نمایند که انشاءالله مرضی رضای حضرت حق قرار گیرد.
در پایان این بیانیه آمده است: حامیان دکتر احمدی نژاد در ستاد "جام استان تهران "هماهنگی خویش را با "ستاد هماهنگی حمایت های مردمی دکتر احمدی نژاد "اعلام نموده و امیداور است که تمامی حامیان گفتمان اصولگرایی با وحدت یکپارچه برگ زرین دیگری به تاریخ افتخارات جمهوری اسلامی اضافه نمایند.

خبرگزاری فارس

يکشنبه سوم 3 1388
X