معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 412911
تعداد نوشته ها : 324
تعداد نظرات : 370
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
دسته ها : زندگی
1388/10/30 13:56
میلاد عالم
دسته ها : اسمان دین من
1388/10/28 20:33
در عجبم
دسته ها : اسمان دین من
1388/10/26 20:41
دسته ها : ایران
1388/10/26 20:38
چطوری می
1388/10/26 20:30
اقا جاتو
1388/10/26 20:21
چه انتظار
دسته ها : ادبی
1388/10/25 1:29
بی تو، م
دسته ها : ادبی
1388/10/25 1:24
چون حدودا
1388/10/24 23:41
دیدار علی
دسته ها : یار مهربان
1388/10/23 21:51
کیستم من ک
دسته ها : یار مهربان
1388/10/23 21:49
پسر عزیزم:
دسته ها : من و خودم
1388/10/23 21:46
من تو رو م
دسته ها : ادبی
1388/10/23 1:4
اگر عشق
دسته ها : ادبی
1388/10/22 23:44
قطار می
دسته ها : ادبی
1388/10/19 23:25
یک رباعی
دسته ها : ادبی
1388/10/19 23:23
پول می توا
دسته ها : زندگی
1388/10/19 23:22
دختر بچه
1388/10/19 23:19
دسته ها : زندگی
1388/10/19 23:18
1388/10/19 23:11
موسی کمینه
دسته ها : یار مهربان
1388/10/18 12:11
سلام من
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/16 17:34
من فکر م
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/16 17:24
سلام چون
دسته ها :
1388/10/16 17:1
من دیگه
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/16 16:54
در زمانهای
دسته ها : اسمان دین من
1388/10/16 16:45
1388/10/13 14:47
سلام من
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/12 19:47
ما دوتا
1388/10/12 19:38
داستان از
1388/10/12 19:30
X