اگرتلخی،اگرشیرین،اگرشور

 

  تویی درکشوردل امپراتور

  مرا بالاببرتا اوج چشمت

  عصایم شدسفیدو دیده ام کور

  سلیمانی،سلیمانی،سلیمان

  منم موری،‌منم موری،منم مور

   ترامن خوشه خوشه دوست دارم

   گذرکن از گلویم آب انگور

 

   مهدی مرتضوی   

--------------------

 

نامربوط ولی بانمک==»

دوشنبه 21 11 1387
X