دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1958
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي
اگه دوست ها و دشمنات رو نمی تونی طبقه بندی کنه بهت کمک می کنم . دوستان : 1- دوستت  2- دوست دوستت 3- دشمن دشمنتدشمنان : 1- دشمنت 2- دشمن دوستت 3- دوست دشمنت ولی من خودم از یه کسی کمک گرفتم .حتما می خوای بدونی اون کیه                                     امام علی (ع)
پنج شنبه هفتم 9 1387
رو قبر یه مرحوم نوشته بود :وقتی کوچک بودم فکر می کردم می توانم دنیا را تغییر بدهموقتی نوجوان شدم فهمیدم ناتوانم تصمیم گرفتم کشورم را تغییر دهموقتی جوان شدم فهمیدم باز هم ناتوانم تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم وقتی پیر شدم فهمیدم باز هم ناتوانم حال که در آستانه ی مر گم فهمیدم :اگر در کودکی خودم را  تغییر می دادم می توانستم دنیا را تغییر دهم.

پس بیایید ما هم خود را در کودکی تغییر دهیم تا بتوانیم ایران را تغییر دهیم .

پنج شنبه هفتم 9 1387
X