متقاضیان ثبت اختراع در کشور جمهوری اسلامی ایران باید به اداره مالکیت صنعتی واقع در تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از خیابان شهید مطهری-پلاک 222 مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که مدعی ابداع محصول صنعتی جدید باشد و یا وسیله جدیدی کشف نماید یا راه و روشی را برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی کشف نماید، می تواند مورد اختراع خود را به ثبت رسانده و گواهی ثبت اختراع دریافت نماید.
در ایران ثبت اختراع به صورت اعلامی صورت می پذیرد. اعلامی بودن ثبت بدین معناست که اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی می تواند بدون بررسی طرح ارائه شده در خصوص جدید بودن اختراع آن را به ثبت برساند و تنها شرط آن این است که شخصی یا شرکتی قبلاً این مورد اختراع را در ایران به ثبت نرسانده باشد.
البته باید خاطر نشان کرد که گواهی ثبت اختراع در ایران به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد.
مواردیکه را که در ایران نمی توان به ثبت رساند عبارتند از:
1-نقشه های مالی 2 - اختراعاتی که مخالف نظام عمومی و برخلاف عفت عمومی باشد 3- فرمول و ترکیبات دارویی
در کلیه مراحل ثبت اختراع در ایران حضور خود شخص متقاضی الزامی نمی باشد، بلکه وکیل قانونی او نیز می تواند مدارک لازم را تهیه و تکمیل نماید. در این صورت باید تقاضانامه همراه با اصل وکالتنامه با رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه اظهار نامه گردد.

متقاضی ثبت اختراع در ایران باید مدارک ذیل را جهت تشکیل پرونده ارایه کند:
1) فرم های مربوط به ثبت اختراع (اظهارنامه): این فرمها که در اصطلاح ثبت اظهارنامه خوانده می شوند جزو اوراق بهادار کشور می باشند. متقاضی ثبت اختراع این فرمها را از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در سه نسخه تهیه و آن را تکمیل و امضا می نماید. این فرمها باید به زبان فارسی تهیه و تنظیم شوند در شرایطی که متقاضی نتواند فرمها را به زبان فارسی برگرداند باید متن کامل آن را به زبان انگیسی یا فرانسه تهیه و خلاصه ای از طرح را به زبان فارسی تهیه نماید. از آنجاییکه فرمهای اظهارنامه محل کافی برای درج کلیه موارد خواسته شده را ندارد لذا مراتب بصورت ضمیمه به اظهارنامه الصاق می گردد.

2) شرح فنی اختراع - توصیف اختراع: متقاضی ثبت در ایران باید مورد اختراع خود را در برگه های A4بطور کامل و با ذکر تمامی جوانب شرح دهد و سپس آن را در سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهارنامه نماید.

3) نقشه های اختراع: هدف از تهیه این نقشه ها این است که شرح فنی اختراع یا توصیف اختراع بیشتر قابل فهم باشد. از نقشه، سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهارنامه می گردد. در ترسیم نقشه ها باید نکات ذیل رعایت شود:
• نقشه ها باید با مرکب و از روی مقایس متری کشیده شود.
• متقاضی ثبت اختراع یا وکیل قانونی او باید ذیل نقشه ها را امضا نماید.
• نقشه ها باید در کاغذهای 34 سانتیمتر طول و 22 سانتیمتر عرض تهیه شود.
• در کشیدن نقشه ها باید فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.

4. ادعای مخترع: در این قسمت متقاضی ثبت اختراع توضیحاتی در رابطه با چگونگی اختراع خود بیان می نماید. یعنی اینکه اختراع انجام شده چه مشکلی را حل می نماید و چه را ه حل جدیدی را ارائه می نماید. در این قسمت متقاضی باید سه شرط ثبت اختراع یعنی جدید بودن، ابتکاری بودن و صنعتی بودن مورد اختراع خود را بطور کامل توضیح دهد و همچنین میزان حمایت ناشی از حق ثبت اخترا ع را مشخص نماید. ادعای مخترع باید در سه نسخه تهیه و به امضای خود شخص یا وکیل قانونی او برسد و ضمیمه اظهارنامه شود

5) فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

6) قبض صندوق اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی حاکی از پرداخت وجوه لازم


اما در مورد حمایت از مخترعین، سازمان صنایع و معادن به منظور حمایت از مخترعین ، ساز و کارهای خوبی را فراهم تموده است که با مراجعه به سازمان یا ادارات مرتبط، می‌توانید از کم و کیف آن مطلع شوید .


دسته ها : اموزش
پنج شنبه 8 12 1387 13:41
X