دسته
اتصال کوتاه
برترین پست ها
تبادل لینک
دوستان
لینکستان
موتورهای جستجو
معرفی وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 205888
تعداد نوشته ها : 137
تعداد نظرات : 180
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
-براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز دوره روزانه‌ مندرج‌ در دفترچه راهنمای‌ انتخاب‌ رشته‌‌های‌ تحصیلی ‌آزمون‌ سال‌جاری‌ (دفترچه‌ راهنمای‌ شماره ‌2) و همچنین‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره شبانه دانشگاهها و مؤسسات ‌‌آموزش ‌‌عالی ، مراکز آموزش دانشگاه‌ پیام ‌نور ، مؤسسات‌ آموزش ‌‌عالی‌ غیرانتفاعی‌‌‌ و‌ غیردولتی‌ و واحدهای بین‌المللی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، معرفی‌ شدگان‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ نیمه‌‌ متمرکز تا چند برابر ظرفیت‌ هر رشته‌ باتوجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ (نحوه‌ محاسبه ‌نمره‌ کل‌ در دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ 2 درج‌ گردیده‌ است‌) از بین‌ داوطلبانی‌ که‌ کد رشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند ، استخراج‌ و فهرست‌ اسامی‌ آنان‌ در هر کد رشته‌ درج‌ گردیده‌ است.
تبصره‌: داوطلبانی‌ که‌ در هریک‌ از کد رشته‌های‌ متمرکز انتخابی‌ قبل‌ از کد رشته‌های‌ نیمه‌ متمرکز انتخابی‌ پذیرفته‌ شده‌‌اند ، برابر ضوابط مندرج‌ در دفترچه ‌راهنمای‌ شماره‌ 2 در ردیف‌ واجدین‌ شرایط رشته‌ و یا رشته‌های‌ نیمه‌‌ متمرکز قرار نگرفته‌‌اند ، به‌ عبارت‌ دیگر داوطلبانی‌ در ردیف‌ معرفی‌‌‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ هریک‌ از کد رشته‌‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز قرار گرفته‌اند که‌ در کد رشته‌ متمرکز انتخابی‌ بعداز کد رشته‌ نیمه‌‌‌متمرکز پذیرفته‌ شده‌ باشند و یا بطور کلی‌ در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ رشته‌ متمرکز قرار نگرفته‌ باشند.
2- داوطلبانی‌ که‌ در ردیف ‌معرفی ‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌‌های‌ نیمه ‌‌متمرکز قرار گرفته‌اند، چنانچه‌ جزو پذیرفته‌شدگان‌ رشته‌ متمرکز ‌‌آزمون‌ سال‌ جاری‌ نیز باشند ، در صورت‌ تمایل‌ به‌ شرکت‌ در مراحل‌ گزینش‌ رشته‌ یا رشته‌های‌ نیمه‌‌ متمرکز می‌توانند با توجه‌‌ به‌ تبصره‌های 1،2 و3 ذیل‌ اقدام‌ نمایند.
تبصره1- این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ در تاریخ‌ مقرر در رشته‌ تحصیلی‌ قبولی‌ متمرکز ثبت‌ نام‌ و تحصیل‌ نمایند .
تبصره2- فرم‌ تعهد نامه‌ انجام‌ مصاحبه و معاینه را تکمیل‌ و به همراه‌ داشته‌ باشند و در زمان مصاحبه ، معاینه و آزمون علمی و یا عملی رشته نیمه‌متمرکز به محل مربوط تحویل نمایند.
تبصره3- در صورتی ‌که‌ معرفی ‌شدگان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ رشته‌ یا رشته‌‌های‌ نیمه‌‌ متمرکز معرفی‌ شده ‌، مراجعه ‌نمایند و در مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ رشته‌ مربوط پذیرفته‌ شوند و فهرست‌ اسامی‌ آنان‌ جزو پذیرفته شدگان ‌نهایی‌ رشته‌ نیمه‌ متمرکز اعلام‌ گردد ، قبولی‌ قبلی‌ آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو اعلام می‌گردد و با آنان ‌همانند دانشجویان‌ انتقالی‌ رفتار خواهد شد و پس از آن هیچ‌گونه تقاضای بازگشت به رشته قبولی قبلی متمرکز امکان پذیر نمی‌باشد.
3- کلیه‌ معرفی ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخهای‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد و این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد.
4- برابر مصوبه هیأت محترم وزیران و به منظور اخذ هزینه از معرفی‌شدگان در زمان اعلام چند برابر ظرفیت داوطلبان معرفی شده در رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (کدهای 2743 ، 2754 ، 3727 ، 8076 ، 9253) ، نقاشی ، ارتباط تصویری و هنرهای تجسمی (کدهای 2341 ، 2351 ، 2354 ، 3475 ، 3482 ، 3484 ، 8914 ، 8917 و 8920) ، طراحی پارچه و لباس (کدهای 2343 ، 3476 ، 6552 و 8916) ، طراحی صنعتی (کدهای 2344 و 3477) ، مجسمه سازی (کدهای 2349 و 3480) ، نوازندگی موسیقی ایرانی ، جهانی و نظامی (کدهای 2348 ، 2350 ، 2353 ، 3479 و 3481) ، کتابت و نگارگری (کدهای 2346 ، 2347 ، 3478 ، 8919) و نمایش (کدهای 2352 ، 3483 ، 8918 و 8921) بایست نسبت به واریز مبلغ 000/30‌ ریال (سی هزار ریال) بابت هزینه آزمون عملی به حساب شماره 748 خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) اقدام و سپس شماره و تاریخ فیش واریزی را حداکثر تا تاریخ مقرر اعلام شده به سازمان اعلام تا نسبت به برنامه‌ریزی حوزه‌های آزمون عملی اقدام مقتضی بعمل آید. در فیش واریزی لازم است عبارت «بابت آزمون عملی» و نام رشته نیمه‌متمرکز قید گردد و اصل فیش واریزی را در روز توزیع کارت آزمون عملی تحویل نماینده توزیع کارت سازمان سنجش نمایند.
تبصره1: این داوطلبان موظف هستند مبلغ مربوط به آزمون عملی هر رشته دارای آزمون عملی را به حساب فوق الذکر واریز و شماره فیش واریزی را از تاریخ 11/7/87 لغایت 18/7/87 در سایت سازمان به آدرس www.Sanjesh.org درج تا نسبت به برنامه ریزی انجام آزمون عملی برای آنان اقدام مقتضی بعمل آید . بدیهی است از داوطلبانی که موارد فوق را رعایت نکرده و در روز توزیع کارت فیش را به همراه نداشته باشند ، آزمون عملی از آنان بعمل نخواهد آمد.
تبصره2: در هر آزمون عملی داوطلب می‌بایست مبلغ فوق را به صورت جداگانه واریز نماید ، به عنوان مثال داوطلبی که برای رشته‌های نیمه‌متمرکز نقاشی و مجسمه سازی معرفی شده است ، به ازای هر رشته‌ای که معرفی گردیده ، باید مبلغ جداگانه را واریز نماید و در یک رشته با چند کد مثل رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دوره‌های روزانه ، شبانه و یا پیام نور ، فقط یکبار واریز کافی است.
5- انتخاب رشته‌های تحصیلی نیمه ‌متمرکز مجدد معرفی شدگان در این مرحله نیز به ‌صورت اینترنتی بوده و داوطلبان می‌بایست در نیمه اول آذرماه با مراجعه به سایت ‌اینترنتی سازمان به نشانی www.Sanjesh.org نسبت به تکمیل و ارسال فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند و چنانچه هر یک از معرفی شدگان در مراحل مصاحبه ، معاینه و آزمون عملی و یا سایر مراحل گزینش شرکت نمایند اما در انتخاب رشته مجدد اینترنتی یاد شده ، اقدام ننمایند ، به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد و هیچ گونه تقاضایی بعد از آن از طریق پست و یا مؤسسه ذیربط قابل قبول نمی‌باشد.
6- به کلیه معرفی‌شدگان چند ‌برابر ‌ظرفیت هر یک ‌از رشته‌های ‌تحصیلی نیمه‌ متمرکز آزمون ‌سراسری سال 1387، در زمان آزمون عملی و یا سایر مراحل گزینش ، یک جلد دفترچه راهنمای انتخاب محل رشته‌های نیمه متمرکز داده می‌شود که لازم است ابتدا نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی خود در فرم پیش نویس موجود در آن دفترچه اقدام نمایند و سپس نسبت به درج کد رشته‌ محلهای انتخابی در نیمه اول آذرماه در سایت ‌اینترنتی سازمان به نشانی www.Sanjesh.org اقدام نمایند. لازم به توضیح است این دفترچه از طریق سایت مذکور نیز قابل دریافت خواهد بود. تأکید می‌گردد تکمیل فرم انتخاب رشته در تاریخ فوق برای کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی شده یک یا چند رشته نیمه متمرکز اعلام شده و این داوطلبان در آزمون عملی و سایر مراحل گزینش رشته مذکور شرکت کرده‌اند ، ضروری است. بدیهی است در غیر اینصورت به منزلة انصراف از گزینش نهایی تلقی خواهد شد .
7- اسامی پذیرفته شدگان نهائی رشته‌های مختلف نیمه متمرکز پس از انجام مراحل مصاحبه ، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینش علمی نهایی توسط این سازمان حداکثر تا پایان دیماه سال جاری از طریق سایت اطلاع رسانی و پیک سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسید ، لذا خواهشمند است معرفی شدگان گرامی تا قبل از این تاریخ پیگیری نتایج را ننمایند.
ضمناً ستاد پاسخگویی‌ و ارتباطات مردمی در رابطه‌ با اعلام‌ فهرست اسامی رشته‌های‌ مختلف تحصیلی‌ نیمه‌ متمرکز از این‌ تاریخ‌ لغایت‌ روز سه‌شنبه مورخ‌ 30/7/87 همه‌ روزه‌ ازساعت‌ 8:30 الی‌ 14 به جز ایام‌ تعطیل ، ‌آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌ شما می‌باشد. لذا داوطلبان‌ گرامی‌ می‌توانند در صورت‌ نیاز فقط با شماره‌ تلفنهای‌ 9-88923595 (کد 021) تماس‌ حاصل‌ نمایند و از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایند.

 

«برنامه زمانی و مکان مراجعه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌های‌مختلف تحصیلی‌دانشگاهها»

 
معرفی شدگان رشته‌های مختلف لازم است مطابق با برنامه زمانی هر رشته به محل تعیین شده مراجعه نمایند . ضمناً داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان رشته‌های متمرکز اعلام شده‌اند لازم است فرم ذیل را تکمیل و به هنگام مراجعه به مؤسسه نیمه متمرکز تحویل نمایند و تکمیل و تحویل این فرم و اجرای کلیه مفاد آن برای داوطلبان دارای قبولی متمرکز الزامی می‌باشد.

باسمه‌ تعالی‌

« فرم ‌تعهد نامه‌ شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه ‌، معاینه‌ و آزمون‌ عملی‌ و یا علمی‌ مربوط به‌ معرفی‌‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت ‌
رشته‌های‌ نیمه ‌متمرکز که‌ در یکی‌ از کد رشته‌های‌ متمرکز آزمون‌ سراسری سال‌ 1387 پذیرفته‌ شده‌‌اند »

 

محل‌ درج‌ شماره‌ داوطلبی


« تکمیل و تحویل این فرم برای پذیرفته شدگان رشته‌های متمرکز الزامی است »

اینجانب‌ با مشخصات‌ نام‌ خانوادگی‌ :----------------------- نام‌ :------------------ شماره‌ شناسنامه‌ :-----------------
نام‌ پدر:--------------- تاریخ‌ تولد:---------------- که‌ در ردیف‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ رشته‌ متمرکز----------------- (کد -------)دانشگاه‌/مؤسسه آموزشی ---------------------در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387 قرارگرفته‌ام‌ و ازطرفی‌ باتوجه‌ به‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامی‌ معرفی‌‌شدگان‌ چندبرابر ظرفیت‌ رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ نیمه‌‌ متمرکز، در ردیف‌ معرفی‌ شدگان‌ رشته‌ نیمه ‌‌متمرکز-------------------------- (کد----- ) دانشگاه‌/مؤسسه‌آموزشی‌---------------- نیز قرارگرفته‌ام ‌، با آگاهی‌ کامل‌ از ضوابط مندرج‌ در دفترچه راهنمای‌ انتخاب رشته‌های ‌تحصیلی‌ (دفترچه‌ شماره‌2) و با اطلاع از اینکه‌ درصورت‌ قبولی‌ نهائی در رشته‌ نیمه‌ متمرکز اعلام‌ شده‌‌ ، قبولی قبلی‌ اینجانب‌ در رشته‌ متمرکز لغو اعلام می‌گردد و حق بازگشت به رشته قبولی قبلی (متمرکز) را ندارم ، در مراحل‌ مختلف ‌گزینش‌ کد رشته‌ نیمه متمرکز فوق‌ شرکت‌ می‌‌نمایم‌ و متعهد به ‌تحصیل رشته نیمه ‌متمرکز در صورت قبولی می‌باشم.


آدرس‌ محل‌ سکونت : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
شماره‌ تلفن‌ :------------------------------ کد شهرستان‌ :---------- تاریخ‌ تکمیل‌: -----------------امضاء:------------------- 


1- معرفی‌شدگان‌ رشته‌ تربیت ‌بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ دوره‌های‌ روزانه‌ و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی (کدهای 2743 و 3727) ‌، رشته‌ کاردانی‌ تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین (کد 2754) ، رشته تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شمال- آمل (کد 9253) و رشته تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی مراکز آموزش دانشگاه ‌پیام ‌‌نور (کد 8076)
خواهران‌ و برادرانی‌ که‌ اسامی ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفی‌‌شدگان‌ هر یک ‌از کدهای رشته‌ تربیت ‌بدنی‌ و علوم ‌ورزشی‌ به شرح فوق اعلام‌ گردیده ‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند 4 این اطلاعیه (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی) برای‌ شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه ، معاینه‌ و آزمون‌ عملی‌ با دردست‌ داشتن‌ شناسنامه‌ عکسدار و یک قطعه‌ عکس‌ 4×3 جدید و همراه‌ داشتن‌ لباس‌ و کفش‌ ورزشی‌ منحصراً در روز تعیین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت ‌فعلی‌ ‌خود ‌به‌ آدرسهای ‌‌تعیین ‌‌شده‌ بشرح‌ جدول شماره1 مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه‌‌ و یا کارت ملی ، عکس و فیش هزینه آزمون عملی ‌، از داوطلب‌ آزمون ‌عملی ‌، مصاحبه‌ و معاینه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
تذکرات‌ مهم:
1) نمره‌ آزمون‌ عملی ‌نیز به عنوان ‌یک‌‌ درس‌ با ضریب 2 در گزینش‌ نهایی‌ اعمال‌ خواهد شد.
2) معرفی ‌‌شدگان‌ باید از سلامت‌ کامل‌ جسم‌ و روان‌ برخوردار باشند و ارائه گواهی تندرستی برای داوطلبان الزامی است.
3) کلیه معرفی ‌‌شدگان‌ منحصراً براساس برنامه زمانی می‌بایست در آزمون عملی یک حوزه شرکت نمایند.
4) آزمون عملی غیر قابل تکرار و تمدید است.
5) معرفی‌‌ شدگان رشته‌ تربیت ‌بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ لازم‌ است‌ با توجه‌ به‌ دفترچه انتخاب ‌‌محل رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز که‌ به‌‌ هنگام‌ آزمون‌ عملی‌ به‌ آنان‌ داده ‌می‌‌شود ، نسبت‌‌ به‌ انتخاب‌ کد رشته‌ محل‌ یا رشته‌ محلهای‌ مورد ‌علاقه خود‌ اقدام‌ نمایند.
6) کلیه‌ معرفی‌ شدگان‌ خواهر که محل آزمون عملی آنان واقع در مراکز استانهای‌ تهران- تبریز- اصفهان- شیراز- مشهد- رشت- بابلسر- کرمانشاه و اهواز می‌باشد ، لازم است در روز پنجشنبه مورخ 2/8/87 مراجعه نمایند.
7) کلیه‌ معرفی‌ شدگان‌ برادر که محل آزمون عملی آنان واقع در مراکز استانهای‌ تهران- تبریز- اصفهان- شیراز- مشهد- رشت- بابلسر- کرمانشاه و اهواز می‌باشد ، لازم است در روز جمعه مورخ 3/8/87 مراجعه نمایند.
8) منحصراً کلیه‌ معرفی‌‌شدگان‌ حوزه تهران در روزهای 1،2و3/8/87 به مدت 3 روز به‌شرح ذیل به دانشگاه تربیت معلم تهران مراجعه ‌نمایند:
الف- خواهران (استان تهران) در روز چهارشنبه مورخ 1/8/87
ب- خواهران (استانهای سمنان - قم - مرکزی) در روز پنجشنبه مورخ 2/8/87 (تا ساعت 12 ظهر)
ج- برادران (استانهای سمنان - قم - مرکزی) در روز پنجشنبه مورخ 2/8/87 (از ساعت 14 بعدازظهر)
د- برادران (استان تهران) در روز جمعه مورخ 3/8/87
 

جدول ‌‌شماره 1- برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان رشته تربیت‌‌ بدنی ‌و علوم‌‌ ورزشی‌ دانشگاهها‌ و مؤسسات‌‌ آموزش ‌‌عالی‌ و مراکز آموزش دانشگاه‌ پیام‌ نور

برنامه زمانی و روز مراجعه خواهران و برادران

براساس استان محل اقامت

‌حوزه امتحانی و محل‌ مراجعه

تهران ، سمنان ، قم و مرکزی‌
خواهران: ‌‌روزهای چهارشنبه‌ 1/8/87 و پنجشنبه‌ 2/8/87 (تا ساعت12)
برادران: ‌‌روزهای پنجشنبه‌ 2/8/87 (از ساعت 14) و جمعه 3/8/87

‌تهران‌- خیابان ‌‌میرداماد- خیابان‌‌‌ رازان‌‌ ‌جنوبی‌- ورزشگاه ‌‌شهید کشوری (داودیه‌ سابق‌)- دانشکده‌ تربیت‌‌ بدنی‌ دانشگاه ‌تربیت‌ معلم‌ تهران

آذربایجان‌ شرقی‌ ، آذربایجان‌ غربی ‌و اردبیل
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

‌تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- گروه‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

اصفهان ‌، چهارمحال‌ و بختیاری‌ ، کرمان و یزد
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

اصفهان- دانشگاه‌ اصفهان- دانشکده‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

فارس ‌، کهگیلویه‌ و بویراحمد و هرمزگان
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

شیراز- دانشگاه ‌شیراز- گروه تربیت‌ بدنی

خراسان ‌(شمالی ، جنوبی ، رضوی) و سیستان ‌و بلوچستان‌
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

مشهد- دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد- دانشکده‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

گیلان‌ ، زنجان و قزوین
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

رشت- کیلومتر 10 جاده تهران- دانشکده‌ تربیت‌ بدنی دانشگاه گیلان

مازندران ، گلستان‌ و کلیه ‌معرفی ‌‌شدگان مؤسسه ‌شمال-آمل
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده‌‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی
تلفنهای تماس: 5-32091 (کد 011252)

کرمانشاه ، همدان و کردستان
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

کرمانشاه- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

خوزستان ، لرستان ، ایلام و بوشهر
خواهران روز پنجشنبه 2/8/87- برادران روز جمعه 3/8/87

اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی


2 - معرفی ‌شدگان ‌رشته‌های ‌‌‌‌تحصیلی ‌‌‌دکتری ‌‌‌پیوسته (PH.D) ‌‌‌ بیوتکنولوژی (کد 2759) پردیس علوم ‌دانشگاه ‌‌تهران ‌و دکتری ‌پیوسته (PH.D) ‌ ریاضی ‌ ‌ (کد 1799)‌ دانشگاه شهید باهنر کرمان‌
داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌ شدگان‌ هر یک‌ از رشته‌های‌ ‌‌‌‌تحصیلی ‌‌‌دکتری ‌‌‌پیوسته (PH.D) ‌‌‌ بیوتکنولوژی (کد 2759) پردیس علوم ‌دانشگاه ‌‌تهران ‌و دکتری ‌پیوسته (PH.D) ‌ ریاضی ‌ ‌ (کد 1799)‌ دانشگاه شهید باهنر کرمان‌ اعلام‌ گردیده‌ ، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ با در دست ‌داشتن‌ دو قطعه عکس 4×3 جدید- اصل‌ شناسنامه‌ عکسدار و یک‌ برگ‌ روگرفت از آن‌- پرینت کارنامه‌ آزمون‌ سراسری- معرفی ‌نامه (برای احراز کنندگان رتبه‌های علمی المپیادهای‌ کشوری و جهانی‌) و ارائه فعالیتهای علمی (مقاله ، کتاب و...) در صورت داشتن با توجه‌ به‌ موارد مشروحه‌ زیر مراجعه نمایند:
الف- معرفی‌ شدگان‌ رشته‌ دکترای‌ پیوسته ‌ (PH.D) ‌ بیوتکنولوژی‌ (کد 2759) در روز سه ‌شنبه مورخ 16/7/87 از ساعت‌ 9 صبح به‌ محل گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم‌ دانشگاه‌ تهران ‌مراجعه‌ نمایند.
ب‌- معرفی ‌‌شدگان‌ رشته‌‌ دکترای‌ پیوسته ‌ (PH.D) ‌ ‌ ریاضی‌ ‌ ‌ (کد 1799)‌ در روز‌ چهار‌شنبه مورخ 17/7/87 از ساعت‌ 8 صبح‌ به‌ آدرس کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده ریاضی و کامپیوتر- بخش ریاضی مراجعه‌ نمایند.
3- معرفی‌ شدگان‌ رشته‌ تحصیلی کاردانی مراقبت پرواز (کد 1797) مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور
داوطلبانی‌ که ‌اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌ شدگان‌ رشته‌های‌ تحصیلی کاردانی مراقبت پرواز (کد 1797) مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور اعلام‌ گردیده ، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره 2) آزمون سراسری سال 87 به همراه مدارک لازم شامل دو قطعه‌ عکس‌ 4×3 جدید پشت نویسی شده – اصل شناسنامه و روگرفت از تمام‌ صفحات‌- اصل کارت ملی و روگرفت از دو طرف آن- اصل و روگرفت ریز نمرات (سه سال آخر تحصیل) و گواهی فراغت از تحصیل دیپلم و پیش‌دانشگاهی به شرح جدول زیر و به‌ آدرس‌ تهران- بلوار فرودگاه بین المللی مهرآباد- خیابان معراج- دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری مراجعه‌ نمایند. شماره تلفنهای تماس 66025120-66025125 (کد 021) می‌باشد.

جدول ‌شماره 2- برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

روز و تاریخ مراجعه

ترتیب حروف الفبا

روز و تاریخ مراجعه

ترتیب حروف الفبا

شنبه

27/7/87

الف تا ث

سه‌شنبه

30/7/87

ط تا ل

یکشنبه

28/7/87

ج تا ذ

چهارشنبه

1/8/87

م تا ی

دو‌شنبه

29/7/87

ر تا ض

ساعت مراجعه از 8 صبح لغایت 12 ظهر


4- معرفی ‌شدگان‌ رشته‌های تحصیلی مهندسی دریا- ‌کشتی سازی‌ (کد 1809) و مهندسی‌ دریا- دریانوردی (کد 1805) بورسیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، رشته‌های تحصیلی مهندسی ‌دریا- دریانوردی (کد 1806) و مهندسی دریا- کشتی سازی‌ (کد 1808) بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران و رشته‌های تحصیلی مهندسی دریا- ‌کشتی‌ سازی (کد 1810) و مهندسی ‌دریا- دریانوردی (کد 1807) بورسیه مؤسسه بین المللی دریانوردی آفرین قشم در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
الف- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی مهندسی دریا- ‌کشتی سازی (کد 1809) و مهندسی‌ دریا- دریانوردی (کد 1805) بورسیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار لازم است برای انجام مصاحبه با در دست داشتن اصل‌ شناسنامه و 3سری روگرفت کامل از تمام صفحات- اصل کارت ملی و روگرفت آن- 16 قطعه ‌عکس 4×3‌ جدید پشت نویسی شده با مشخصات کامل‌ – اصل و روگرفت مدارک پیش دانشگاهی و پایان سوم متوسطه با قید معدل (حداقل معدل کل نهایی 14) – پرینت کارنامه‌ آزمون‌ سراسری‌ رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 20/7/87 به آدرس تهران – خیابان پاسداران – میدان شهید صیاد شیرازی (فرمانیه سابق)- برج آسمان- شماره 37- کوچه نارنجستان هشتم- آمفی تئاتر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
نکته : در روز مصاحبه نمایش فیلم و جلسه پرسش و پاسخ به منظور آشنایی با صنعت کشتیرانی و شغل دریانوردی ، ارائه جدول زمانبندی انجام مراحل معاینات ، تست روانشناسی ، مصاحبه و پذیرش به داوطلبین حاضر در جلسه مزبور انجام خواهد شد.
تذکرات ‌مهم: 1- دوران تحصیل بصورت شبانه‌روزی بوده و محل تحصیل دانشگاه دریانوردی و علوم‌دریایی‌چابهار به‌مدت 4 سال (دروس تئوری و انجام دوره کارورزی بر روی کشتی) می‌باشد. 2-فارغ‌التحصیلان پس از موفقیت در دوره مزبور به منظور شرکت در آزمونهای شایستگی به سازمان بنادر و کشتیرانی جهت اخذ گواهینامه شایستگی بین المللی (افسر دوم ، مهندس سوم) معرفی می‌گردند. 3-پذیرفته شدگانی که خدمت وظیفه را انجام نداده‌اند ، پس از اخذ گواهینامه شایستگی دریانوردی جهت طی دوره آموزشی مقدماتی و تخصصی نظام وظیفه به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعزام و مابقی دوره خدمت را بر روی کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا شرکتهای تابعه انجام خواهند داد و در پایان 10 سال خدمت مفید ، کارت معافیت دوره ضرورت دریافت می‌دارند. (تبصره: حداکثر سن برای مشمولین 20 سال تمام و برای دارندگان کارت معافیت غیرپزشکی و یا پایان خدمت 22 سال تمام) 4-از پذیرفته شدگان قبل از شروع تحصیل 10 سال تعهد خدمت و مبلغ 000/000/350 (سیصد‌ و ‌پنجاه ‌میلیون ریال) تضمین (حداقل 210 میلیون ‌ریال به صورت وثیقه ملکی و مابقی به صورت سفته با دو نفر ضامن معتبر) اخذ خواهد شد. 5-پذیرفته‌شدگان در طول تحصیل از کمک هزینه‌ تحصیلی و سایر مزایا برخوردار خواهند بود. کلیه هزینه‌های آموزشی با تسهیلات ویژه به صورت وام از طرف کشتیرانی اعطا می‌گردد که طی 10 سال تعهد خدمت (به صورت قراردادی) مستهلک خواهد شد. ب- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی مهندسی ‌دریا- دریانوردی (کد 1806) و مهندسی دریا- کشتی‌ سازی (کد 1808) بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه 3 سری روگرفت از آنها – 12 قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسی شده – اصل و روگرفت مدرک دیپلم و پیش ‌دانشگاهی (معدل ارائه شده به سازمان سنجش در آن مشخص باشد) – 2 سری پرینت کارنامه آزمون سراسری- نام و نشانی دقیق و شماره تلفن 8 نفر معتمد از محلهای سکونت ، کار و تحصیل که از اقوام نبوده و بیش از 10 سال متقاضی را بشناسند رأس ساعت 7:30 صبح روز شنبه مورخ 20/7/87 به آدرس تهران – بزرگراه آفریقا – بالاتر از ‌پمپ‌ بنزین ‌ظفر‌ – خیابان‌ شهید عاطفی ‌شرقی‌ – پلاک 67 – ساختمان مرکزی شرکت ملی نفتکش ایران مراجعه نمایند. شماره تلفن تماس 23802242 (کد 021) می‌باشد. ضمناً داوطلب‌ می‌بایست مبلغ 000/900‌ریال وجه ‌‌نقد که جهت هزینه‌های انجام معاینات پزشکی و غیره بوده و مورد نیاز داوطلب خواهد بود ، همراه داشته باشد (این وجه بازپرداخت نخواهد شد) و شرکت

هیچ‌گونه تعهدی نسبت به اسکان و غذای داوطلبان در مدت زمان مصاحبه و معاینات به عهده نمی‌گیرد و لازم است پیش‌بینی‌های ضروری صورت پذیرد.
شرایط اختصاصی: 1- داوطلبان در رشته ریاضی و فیزیک و با حداقل معدل کل دیپلم 15 برگزیده می‌شوند. 2- داوطلبان با توجه به نمره قبولی در آزمون سراسری پس از معرفی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور در مراحل مصاحبه حضوری ، گزینش و طب کار که توسط شرکت صورت می‌پذیرد ، شرکت نموده و ضمن گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه به ترتیب اولویت انتخاب و به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد. 3- عدم داشتن ضعف بینائی ، عدم استفاده از عینک طبی با هر شماره ، عدم داشتن کور رنگی چشم برای داوطلبان الزامی است. ضمناً حداقل قد داوطلبان رشته عرشه 170 سانتیمتر و رشته‌های موتور و برق و الکترونیک 165 سانتیمتر می‌باشد. همچنین هزینه انجام کلیه مراحل معاینات پزشکی بعهده داوطلب خواهد بود. 4- دانشجویان منتخب پس از جذب از تسهیلات اقامتی ، رفاهی و غذایی آن دانشگاه به صورت شبانه روزی و رایگان استفاده خواهند نمود. 5- متقاضیان باید قادر باشند قبل از ورود به دانشگاه با سپردن وثیقه ملکی و همچنین تعهد خدمت دو برابر مدت آموزش از مزایای معافیت از خدمت سربازی استفاده نمایند. 6- دانشجویان در مدت آموزش در دانشگاه از مزایای دانشجویان بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران استفاده نموده و علاوه بردریافت کمک هزینه تحصیلی ماهانه ، از سایر مزایای مندرج در آئین نامه شرکت استفاده خواهند نمود. 7- دانشجویان پس از فارغ التحصیل شدن در مدت مقرر و دریافت مدرک شایستگی دریانوردی از سازمان بنادر و دریانوردی مراحل استخدامی را در شرکت طی خواهند نمود. 8- کارآموزی دانشجویان با استفاده از فوق العاده ارزی ، در آبهای داخل و بین‌المللی بر روی ناوگان نفتکشهای این شرکت انجام خواهد شد.
ج- معرفی شدگان رشته‌های تحصیلی مهندسی دریا- ‌کشتی‌ سازی (کد 1810) و مهندسی ‌دریا- دریانوردی (کد 1807) بورسیه مؤسسه بین المللی دریانوردی آفرین قشم در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بایستی رأس ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 13/7/87 برای انجام مراحل گزینش با همراه داشتن اصل و دو سری روگرفت شناسنامه و کارت ملی- روگرفت کارنامه دیپلم و یا پیش دانشگاهی که معدل ارائه شده به سازمان سنجش در آن مشخص باشد (حداقل معدل دیپلم 14)- ده قطعه عکس 4×6 جدید- کارت ‌پایان خدمت ‌و‌ یا ‌معافیت ‌دائم ‌از خدمت (معافیتهای پزشکی ، تحصیلی و موقت قابل قبول نمی‌باشند) و ‌پرینت کارنامه آزمون ‌سراسری ‌سال 87 به‌ آدرس چابهار- خیابان دانشگاه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشکده مهندسی دریا مراجعه ‌نمایند. شماره تلفنهای تماس 3-2220020 (کد 0545) می‌باشد. ضمنا ً معرفی ‌شدگان (کدهای 1807 و 1810) بورسیه مؤسسه ‌بین‌المللی دریانوردی آفرین قشم بایستی شرایط ذیل را دارا باشند:
1- متولدین ذکور سال 1364 به بعد 2- برخورداری کامل از سلامت جسم و روان 3- عدم کور رنگی چشم و قابلیت اخذ کارت سلامت دریانوردان پس از قبولی در مصاحبه و قبل از ثبت نام در دانشگاه 4- اخذ نمره مطلوب از مصاحبه شفاهی 5- قابلیت ارائه سند وثیقه ملکی به حداقل ارزش 000/000/350 ریال (سیصد و پنجاه ‌میلیون ریال) در اسرع وقت پس از قبولی در مصاحبه و قبل از ثبت نام 6- قبول شدگان در مصاحبه ملزم به دریافت کارت سلامت از پزشک معتمد سازمان بنادر و کشتیرانی خواهند بود.
5- معرفی ‌شدگان رشته‌های ‌تحصیلی مهندسی دریا- کشتی سازی (کد 1801) ، مهندسی دریا- دریانوردی (کد 1802) و مخابرات و الکترونیک دریایی (کد 1803) بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران در دانشگاه علوم ‌دریایی امام ‌خمینی(ره)- نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- نوشهر
معرفی ‌شدگان‌ رشته‌های ‌تحصیلی مهندسی دریا- کشتی سازی (کد 1801) ، مهندسی دریا-دریانوردی (کد 1802) و مخابرات و الکترونیک دریایی (کد 1803) بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران در دانشگاه ‌علوم ‌دریایی امام‌خمینی(ره)- نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- نوشهر ، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه 3 سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی - 12 قطعه عکس 4×3 جدید پشت نویسی شده - اصل و 2 سری روگرفت کارنامه دیپلم و پیش ‌دانشگاهی (معدل ارائه شده به سازمان سنجش در آن مشخص باشد)- 3 سری پرینت کارنامه آزمون سراسری – همراه داشتن آدرس کامل و تلفن 8 نفر معرف آشنا از محل تحصیل و محل سکونت که ترجیحاً از فامیل نباشند رأس ساعت 7:45‌ صبح روز جمعه مورخ 19/7/87 به آدرس تهران – بزرگراه آفریقا – بالاتر از ‌پمپ‌‌بنزین ‌ظفر‌ – خیابان‌ شهید عاطفی ‌شرقی‌ – پلاک 67 – ساختمان مرکزی شرکت ملی نفتکش ایران مراجعه نمایند. شماره تلفنهای تماس 23802211-23802228 (کد 021) می‌باشد. ضمناً داوطلب‌ می‌بایست مبلغ 000/900 ریال وجه‌ نقد برای انجام هزینه معاینات طب صنعتی شرکت ملی‌ نفتکش به‌ همراه داشته باشد.
تذکرات مهم : 1- معرفی شدگان کد رشته‌های (1801 الی 1803) ، بایستی حائز شرایط اختصاصی مندرج در بند 4 قسمت ب (همین اطلاعیه) باشند. 2- شرکت ملی نفتکش هیچ گونه تعهدی نسبت به اسکان و تغذیه داوطلبان در مدت زمان مصاحبه و جذب نخواهد داشت.
6- معرفی شدگان رشته تحصیلی مهندسی کشتی – موتور (کد 1811) دانشگاه صنعت نفت بورسیه مؤسسه بین المللی دریانوردی آفرین قشم (محل تحصیل محمود آباد) و (کد 1812) دانشگاه صنعت نفت
الف- معرفی شدگان رشته تحصیلی مهندسی کشتی – موتور (کد 1811) دانشگاه صنعت نفت بورسیه مؤسسه بین المللی دریانوردی آفرین قشم (محل تحصیل محمود آباد مازندران) ، لازم است برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه یک سری روگرفت از آنها – 2 قطعه عکس 4×3 جدید پشت نویسی شده – اصل مدرک یا کارنامه دیپلم و پیش ‌دانشگاهی و دو سری روگرفت از آنها (معدل ارائه شده به سازمان سنجش در آن مشخص باشد) – پرینت کارنامه آزمون سراسری- اصل و روگرفت کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیرپزشکی- اصل و روگرفت سند وثیقه به مبلغ 000/000/300 ریال (سیصد میلیون ریال) از ساعت 9 الی 14 یکی از روزهای شنبه مورخ 13/7/87 و یکشنبه مورخ 14/7/87 به آدرس مازندران- محمودآباد- خیابان آزادی- دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت مراجعه نمایند.
ب- معرفی شدگان رشته تحصیلی مهندسی کشتی – موتور (کد 1812) دانشگاه صنعت نفت ، لازم است برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ اصل شناسنامه و کارت ملی و سایر مدارک مندرج در قسمت الف از ساعت 9 الی 14 یکی از روزهای شنبه مورخ 13/7/87 و یکشنبه مورخ 14/7/87 به آدرس مازندران- محمودآباد- خیابان آزادی- دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت مراجعه نمایند.
7- معرفی شدگان رشته‌های تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات (کد 1800) ، علوم اقتصادی (کد 2785) و علوم سیاسی (کد 1340) دانشگاه امام حسین(ع)
معرفی شدگان رشته‌های تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات (کد 1800) ، علوم اقتصادی (کد 2785) و علوم سیاسی (کد 1340) دانشگاه امام حسین(ع) لازم است برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست داشتن مدارک لازم شامل 4 قطعه عکس 4×3 تمام‌رخ جدید با زمینه روشن و پشت نویسی شده- اصل شناسنامه عکسدار به‌ همراه یک سری روگرفت کامل از تمام صفحات آن- اصل و روگرفت کارت ملی- ارائه آخرین مدرک تحصیلی با درج معدل و تصویر آن- ارائه وضعیت نظام وظیفه- ارائه گواهی مربوط (عضویت در بسیج، ایثارگری و سایر مدارک مثبته) و ارائه گواهی عضویت برای اعضای رسمی سپاه در روزهای ‌تعیین‌ شده (براساس جدول زیر) به واحدهای گزینش سپاه در مراکز استانها از ساعت 8 صبح یکی از روزهای دوشنبه مورخ 15/7/87 لغایت پنجشنبه مورخ 25/7/87 مراجعه نمایند.

جدول شماره 3- نشانی واحدهای گزینش و استخدام سپاه در مراکز استانها

نام استان

آدرس واحدهای گزینش

آذربایجان شرقی

تبریز- چهارراه ابوریحان- کوی منظریه- جنب سپاه عاشورا

آذربایجان غربی

ارومیه- جنب منطقه مقاومت بسیج

اردبیل

اردبیل- بزرگراه شهداء- آخر خیابان سعدی- طبقه فوقانی درمانگاه امام سجاد(ع)

اصفهان

اصفهان- خیابان کاوه- خیابان ابوریحان بیرونی- جنب وادی شاهپسند- کوی 44 سپاه

ایلام

ایلام- میدان 22 بهمن- صندوق مهر بسیجیان- طبقه فوقانی

بوشهر

بوشهر- خیابان شهید مطهری- اول خیابان شهید مدرس- درب دوم

شهر تهران

اتوبان بسیج- سه راه تختی- بلوار هجرت- میدان شهید مطهری- گزینش واحد شرق

بلوار کشاورز- تقاطع جمالزاده- نرسیده به بیمارستان امام خمینی(ره)- پلاک 1/155

خیابان انقلاب- بین ولیعصر(عج) و فلسطین- خیابان مظفر شمالی- بن بست اول سمت چپ- پلاک12

اتوبان شهید بابایی- بعد از پل لشکرک- دانشگاه امام حسین(ع)

استان تهران

کرج- میدان سپاه- ستاد فرماندهی منطقه مقاومت بسیج

چهارمحال بختیاری

شهرکرد- فلکه چهارمحال- فروشگاه اتکا- طبقه دوم

خراسان جنوبی

بیرجند- خیابان پاسداران 12- سپاه انصار الرضا(ع)

خراسان رضوی

مشهد- بلوار وکیل آباد72- جنب سپاه استان

خراسان شمالی

بجنورد- تیپ دوم جواد الائمه(ع)

خوزستان

اهواز- بلوار پاسداران- نبش خیابان زیبا

زنجان

زنجان- خیابان سعدی- ساختمان مؤسسه مالی و اعتباری مهر- طبقه سوم

سمنان

سمنان- بلوار بسیج مستضعفین- روبروی دانشگاه علوم پزشکی- منطقه مقاومت

سیستان و بلوچستان

زاهدان- خیابان خیام- خیام 4- جنب مؤسسه مالی و اعتباری مهر

فارس

شیراز- بلوار پاسداران- خیابان طباطبایی- خیابان کمیل

قزوین

قزوین- خیابان سعدی- بالاتر از منبع آب- خیابان شهید فکوری- پادگان شهید حسن پور

قم

قم- بلوار امین- ابتدای صدوق- جنب فروشگاه زائر

کردستان

سنندج- چهارراه گلشن- خیابان ارشاد- جنب زندان مرکزی

کرمان

کرمان- بلوار جمهوری اسلامی ایران- چهارراه امام جمعه- ساختمان بسیج متخصصین

کرمانشاه

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- روبروی دانشکده علوم قرآنی

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- گلستان 6

گلستان

گرگان- فلکه شهرداری- پارک شهر- داخل کوچه بوعلی 4- روبروی مدرسه فارابی

گیلان

رشت- خیابان نامجو- روبروی ورزشگاه شهید عضدی- ساختمان بهداری- طبقه 5

لرستان

خرم آباد- قاضی آباد- بالاتر از بیمارستان توحید

مازندران

ساری- بلوار پاسداران- کوچه شهید بهرامی

مرکزی

اراک- خانه سازی قنات- جنب مسجد الاقصی

هرمزگان

بندرعباس- بلوار شهید ناصر- جنب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

همدان

همدان- میدان سپاه- موقعیت سید الشهداء(ع)

یزد

یزد- بلوار شهید بهشتی- روبروی بنیاد شهید


8- معرفی ‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصیلی کتابت و نگارگری (کدهای 2346 ، 2347 ، 3478 و 8919) دانشگاههای شاهد تهران ، هنر اصفهان و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره
داوطلبانی ‌‌که ‌اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصیلی کتابت‌ و نگارگری دانشگاههای شاهد تهران (کد 2346) ، هنر اصفهان (کدهای 2347 و 3478) و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره (کد 8919) اعلام‌‌گردیده ، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند 4 این اطلاعیه (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی) برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با دردست‌ داشتن‌ 2 قطعه‌ عکس‌ 4×3 جدید- اصل شناسنامه عکسدار یا اصل کارت ملی و روگرفت آنها- مدرکی مبنی بر وضعیت نظام وظیفه برای برادران مشمول- پرینت کارنامه آزمون سراسری- اصل ریز نمرات دیپلم و پیش ‌دانشگاهی و روگرفت آنها- خودکار ، مداد و پاک کن نرم - تخته شستی به ابعاد A3 - مدادهای طراحی B2 ، B4 و B6 و فیش هزینه آزمون عملی در روز جمعه مورخ 19/7/87 از ساعت 8:30 تا 9 صبح (برای توزیع کارت) و 9 صبح الی 11 (برای آزمون عملی) و از ساعت 11 صبح تا 13 ظهر آزمون صلاحیت عمومی (مختص داوطلبان دانشگاه شاهد) به‌ آدرس‌ تهران- خیابان جمهوری اسلامی- خیابان بابی ساندز-پلاک 38- ساختمان شماره1 دانشکده‌هنر دانشگاه شاهد مراجعه‌ نمایند. شماره تلفن تماس 66701447 (کد 021) می‌باشد. آزمون رأس ساعت اعلام شده ، آغاز می‌شود ، لذا داوطلبان بایستی قبل از شروع آزمون در محل حضور داشته باشند.
9- معرفی‌ شدگان‌ رشته‌ تحصیلی علوم قضایی ‌‌(کد 2793) دوره روزانه و ‌‌(کد 3753) دوره شبانه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری)- تهران
داوطلبانی‌ که ‌اسامی‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفی ‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصیلی علوم قضایی ‌‌(کد 2793) دوره روزانه و ‌‌(کد 3753) دوره شبانه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) تهران اعلام‌ گردیده ، لازم‌ است‌ جهت تحویل مدارک و اخذ کارت ورود به جلسه مصاحبه ، به شرح جدول زیر به آدرس تهران- خیابان انقلاب اسلامی- خیابان خارک- دانشکده علوم قضایی- طبقه سوم- هسته گزینش مراجعه نمایند. تلفنهای تماس 4-66707021 و 66714505 (کد 021) می‌باشد. ساعت مراجعه از 8 صبح لغایت 17 عصر می‌باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام: 1- شش قطعه‌ عکس‌ 4×3 پرسنلی (جدید) پشت‌ نویسی شده 2- اصل شناسنامه و روگرفت از تمامی‌ صفحات‌ (هر صفحه در یک کاغذ A4 باشد) 3- اصل و روگرفت کارت ملی (در یک کاغذ A4 باشد) 4- اصل و روگرفت گواهی دیپلم و پیش‌‌دانشگاهی که در آن معدل قید شده باشد (کارنامه فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی). 5- کارنامه آزمون سراسری 6- روگرفت مدارک ایثارگری (خانواده درجه یک شهید ، جانباز و یا بسیج فعال) در صورت دارا بودن.

جدول ‌شماره 4- برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری(دادگستری) - دوره‌های روزانه و شبانه

روز و تاریخ مراجعه

کد رشته

دوره تحصیلی

جنس پذیرش

ترتیب حروف الفبا

سه‌شنبه

16/7/87

3753

شبانه

مرد

همه حروف

چهار‌شنبه

17/7/87

3753

شبانه

زن

همه حروف

شنبه

20/7/87

2793

روزانه

مرد

الف تا ش

یکشنبه

21/7/87

2793

روزانه

مرد

ص تا ی


نکات مهم : 1-برنامه زمانی و شیوه انجام مراحل و نوع مصاحبه‌ها در روز ثبت نام به داوطلبان اعلام می‌گردد. 2-حضور داوطلب در روز ثبت ‌نام الزامی است. 3-داوطلبان به سایر شرایط و ضوابط اختصاصی دانشکده علوم قضائی مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1387 (شماره 2) دقت نمایند.
10- معرفی ‌شدگان رشته‌ تحصیلی کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای 2035 الی 2072) دانشگاهها و دانشکده‌های ‌علوم ‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی‌
داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی ‌شدگان رشته تحصیلی کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای 2035 الی 2072) دانشگاهها و دانشکده‌های ‌علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی‌ اعلام گردیده ، لازم است با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار و 2 سری روگرفت آن- اصل ‌و روگرفت کارت ‌ملی- اصل ‌و روگرفت ‌گواهینامه ‌رانندگی (درصورت ‌وجود)- 6 قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده- اصل یا گواهی موقت دیپلم و پیش دانشگاهی- ریز نمرات 3 ساله متوسطه- کارت ‌پایان ‌خدمت (در صورت ‌وجود)- گواهی هر نوع فعالیت امدادگری و یا ورزشی و سایر مدارک لازم و همچنین همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب به شرح جدول زیر مراجعه نمایند:

جدول ‌شماره 5 - برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان رشته تحصیلی کاردانی فوریت‌های پزشکی دانشگاهها و دانشکده‌های ‌علوم ‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی‌


نام دانشگاه/دانشکده

تاریخ

مراجعه

ساعت

مراجعه

آدرس کامل دانشگاه / دانشکده

تلفن تماس

علوم پزشکی اراک

(کدهای 2035 و 2036)

از 6/8/87

لغایت 8/8/87

از 9 صبح

لغایت 14

اراک- سردشت (میدان بسیج)- مجتمع ‌آموزشی پردیس دانشگاه‌ علوم پزشکی اراک- دانشکده پرستاری و مامایی

4173524 (کد 0871)

علوم پزشکی اردبیل

(کد 2037)

از 20/7/87

لغایت 30/7/87

8 صبح

اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- گروه فوریتهای پزشکی

50-3367543

(کد 0611)

علوم پزشکی ارومیه

(کد 2038)

از 11/8/87

لغایت 15/8/87

8 صبح

ارومیه- فلکه جهاد-‌ جنب‌ فوریتهای ‌اورژانس 115- ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2240662 (کد 0441)

2237399

علوم پزشکی ایلام

(کد 2039)

از 20/7/87

لغایت 24/7/87

8 صبح

ایلام- بلوار پژوهش (بانگنجاب)- مجتمع آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه (آدرس وب سایت: www.medilam.ac.ir )

یکهفته قبل از تاریخ مصاحبه به آدرس وب‌سایت مراجعه گردد

علوم پزشکی هرمزگان-بندرعباس (کد 2040)

الف تا ژ 5/8/87

س تا ق 6/8/87

ک تا ی 7/8/87

8 صبح

بندرعباس- بلوار شهید ناصر- جنب بیمارستان شریعتی- دانشکده پزشکی- سالن تربیت بدنی

1-3347190

(کد 0761)

علوم پزشکی بوشهر

(کد 2041)

8/8/87

و 9/8/87

8 صبح

بوشهر- خیابان معلم- روبروی ستاد نمازجمعه- دانشگاه علوم پزشکی- آموزشکده پیراپزشکی

75-2522070

(کد 0771)

علوم پزشکی بیرجند

(کد 2042)

از 20/8/87

لغایت 22/8/87

8 صبح

بیرجند- خیابان ‌غفاری-سازمان ‌مرکزی ‌دانشگاه علوم‌‌پزشکی بیرجند- امور آموزش

9-4443041

(کد 0561)

علوم پزشکی تبریز

(کد 2043)

از 24/7/87

لغایت 25/7/87

8 صبح

تبریز- انتهای خیابان شریعتی جنوبی- دانشکده پرستاری و مامایی

4777379 (کد 0411)

4799946

علوم‌پزشکی‌‌جندی‌‌شاپور‌‌اهواز (کدهای 2044 و 2074)

از 5/8/87

لغایت 8/8/87

از 8 صبح

لغایت 13

اهواز- جاده ‌گلستان- دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ جندی‌ شاپور- سالن تربیت بدنی

50-3367543

(کد 0611)

علوم پزشکی جهرم

(کد 2045)

از 7/8/87

لغایت 9/8/87

8 صبح

جهرم- خیابان استاد مطهری- دانشگاه علوم پزشکی جهرم

(12 قطعه عکس ضروری است)

--

علوم پزشکی رفسنجان

(کد 2046)

از 5/8/87

لغایت 15/8/87

8 صبح

رفسنجان- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-‌ دانشکده‌ پرستاری‌و مامایی

--

علوم پزشکی زابل

(کد 2047)

الف تا ج 11/8/87

چ تا د 12/8/87

ذ تا ش 13/8/87

ص تا ع 14/8/87

غ تا ی 15/8/87

8 صبح

مکان مصاحبه: زابل- خیابان فردوسی شرقی- جنب میراث فرهنگی- دانشکده پرستاری و مامایی

 

مکان تحصیل: زابل- شهرجدید رامشار- کیلومتر40جاده زابل همدان -

آموزشکده فوریتهای پزشکی

2223943

(کد 0542)

علوم پزشکی زاهدان

(کد 2048)

27/7/87 الف تاس

28/7/87 ش تا ی

8 صبح

زاهدان-بلوار مطهری-جنب بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س)-مرکز اورژانس زاهدان

2441804

(کد 0541)

علوم پزشکی زنجان

(کد 2049)

الف تا ژ 6/8/87

س تا ق 7/8/87

ک تا ی 8/8/87

از 8 صبح

لغایت 12

زنجان - خیابان ‌پروین ‌اعتصامی - جنب‌کارخانه شیر پاستوریزه-دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

4156364

(کد 0241)

علوم پزشکی سبزوار

(کد 2050)

22/7/87 الف‌تا س

23/7/87 ش تا ی

8 صبح

سبزوار- جاده تهران- بعد از پلیس‌راه- ساختمان ‌شماره2 ‌دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی سبزوار

4446030

(کد 0571)

علوم پزشکی سمنان

(کد 2051)

از 5/8/87

لغایت 7/8/87

8 صبح

تا 4 عصر

سمنان- بلوار بسیج-بالاتر از استانداری- معاونت ‌آموزشی دانشگاه علوم ‌پزشکی

4442467

(کد 0231)

علوم پزشکی شاهرود

(کد 2052)

الف تا ژ 20/7/87

س تا ق 21/7/87

ک تا ی 22/7/87

8 صبح

شاهرود- میدان هفت تیر- دانشگاه علوم پزشکی

3235054

(کد 0273)

علوم پزشکی شهرکرد

(کدهای 2053 و 2054)

الف تا ژ 27/7/87

س تا ق 28/7/87

ک تا ی 29/7/87

8 صبح تا

15بعدازظهر

شهرکرد- رحمتیه- مجموعه ‌دانشکده‌های ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی-

سالن ‌ورزشی ‌شهید علم ‌الهدی

ترتیب مراحل گزینش: معاینه جسمی-آزمونهای عملی(تستهای ورزشی)- مصاحبه

3332907

5-3330061

(کد 0381)

علوم پزشکی شیراز

(کدهای 2055 الی2057)

از 11/8/87

لغایت 13/8/87

8 صبح

تا 14 عصر

شیراز- میدان‌ جمهوری ‌اسلامی (نمازی ‌سابق)- ورودی ‌بیمارستان نمازی- دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)

6267101 (کد 0711)

6280135

علوم پزشکی فسا

(کد 2058)

الف تا خ 12/8/87

د تا ض 13/8/87

ط تا ل 14/8/87

م تا ی 15/8/87

8 صبح الی 14

فسا- بلوار رضوانیه- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

(12 قطعه عکس ضروری است)

6-2220994

(کد 0731)

علوم پزشکی قزوین

(کد 2059)

11/8/87 الف‌تا ش

12/8/87 ص تا ی

از 9 صبح

لغایت 30/15

قزوین- بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

2237969 (کد 0281)

3338127

علوم پزشکی قم

(کد 2060)

برنامه زمان مصاحبه از تاریخ 20/7/87 در سایت دانشگاه موجود می‌باشد

قم- خیابان شهید لواسانی (ساحلی)- دانشگاه علوم پزشکی قم

(آدرس وب سایت: www.muq.ac.ir )

7726030

(کد 0251)

علوم پزشکی کردستان- سنندج (کد 2061)

از 20/7/87

لغایت 22/7/87

8 صبح

سنندج- بلوار پاسداران-‌ پایین‌تر از بیمارستان قدس- دانشگاه علوم پزشکی کردستان- معاونت آموزش و تحقیقات- آموزش کل

7-6664640 (کد 0871)

(داخلی 221)

علوم پزشکی کرمان

(کد 2062)

از 4/8/87

لغایت 6/8/87

8 صبح لغایت 18 عصر

کرمان- جاده هفت‌باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی (آدرس وب سایت: www.kmu.ac.ir )

09132406022

علوم پزشکی کرمانشاه

(کد 2063)

25/8/87 الف‌تا ش

26/8/87 ص تا ی

8 صبح

کرمانشاه- میدان ایثار- جاده دولت آباد- دانشکده پرستاری ‌و مامایی‌

8262043

(کد 0831)

علوم پزشکی گیلان- رشت (کد 2064)

از 28/7/87

لغایت 30/7/87

8 صبح

رشت- خیابان نامجو- خیابان شهید سیادتی- دانشکده بهداشت- (ساختمان سابق بیمارستان 17 شهریور)- سالن آمفی تئاتر

3228845

(کد 0131)

علوم پزشکی لرستان- خرم‌آباد (کد 2065)

الف تا خ 6/8/87

د تا غ 7/8/87

ف تا ی 8/8/87

8 صبح لغایت 14 بعدازظهر

خرم‌آباد- خیابان انقلاب- انتهای خیابان رازی (شفا)- حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

7-6200146

(کد 0661)

علوم پزشکی مازندران- ساری (کد 2066)

الف تا ذ 6/8/87

ر تا غ 7/8/87

ف تا ی 8/8/87

8 صبح

ساری- میدان خزر- کیلومتر 17جاده خزرآباد- مجتمع‌دانشگاهی‌پیامبر اعظم(ص) - دانشکده ‌پیراپزشکی (کلیه داوطلبان باید گواهی سلامت جسمی از متخصص داخلی-گوش- چشم- حلق- بینی و روانپزشک در زمان گزینش ارائه نمایند)

2262587

(کد 0151)

علوم پزشکی مشهد

(کد 2067)

5/8/87 الف‌تا ش

6/8/87 ص تا ی

8 صبح

مشهد- خیابان ابن سینا- چهارراه دکتری- دانشکده پرستاری و مامایی

3-8791511

(کد 0511)

دسته ها : اخبار
يکشنبه 7 7 1387 1:55
X