خدا جون

در سخت ترین شرایط زندگیم فقط تو رو در کنارم حس کردم.

در تنها ترین لحظات زندگیم فقط با یاد تو آروم شدم.

در تلخ ترین روزهای عمرم فقط یاد تو باعث مرحم زخمهام شد.

خدایا.ای عزیز ترین مهربان جهان

تو تنها امید من در هر شرایطی هستی

تو تنها عشق و علاقه ی من برای زندگی هستی

تو زیبا ترین و عاقلانه ترین مسیر زندگی هستی برای زنده ها

تو رو به حق تمام زیباییهایت یاد میکنم که یک لحظه،حتی یک لحظه منو به حال خودم واگذار نکنی.

تو رو به نام امید بخش "قادر علی کل شئ" ات صدات میکنم که تک درخت آرزوی من رو به ثمر برسونی

خدایا قلبم رو آکنده از عشقت کن

از انتهای قلبم فریاد میزنم که تنها تو همراه من بودی و خواهی بود...

مثل همیشه دوباره از اقیانوس بی انتهای جود و کرمت جرعه ای نصیبم کن که جز تو امیدی ندارم...

*یا الله*


X