حدس می زنم شبی مرا جواب میکنی

و قصر کوچک دل مرا خراب میکنی

سر قرار عاشقی همیشه دیر کرده ای

ولی برای رفتنت عجب شتاب میکنی

من از کنار پنجره تو را نگاه میکنم

و تو به نامدیگری مرا خطاب می کنی

چه ساده در ازای یک نگاه پاک و ماندنی

هزار مرتبه مرا ز خجلت آب میکنی

به خاطر تو من همیشه با همه غریبه ام

تو کمتر از غریبه ای مرا حساب میکنی

و کاش گفته بودی از همان نگاه اولت

که بعد من دوباره دوست انتخاب می کنی

«مریم حیدرزاده»

سه شنبه بیست و سوم 7 1387
 

  Y        Y   Y


دیگه باورم شده که نیستی

  Y                            دیگه باورم شده که رفتی         Y

Y               دیگه باورم شده تو رو ندارم                 Y

           Y                  Y     نمی خوای بدونی که چشمام به دره

   Y           میدونم که هر چی بگم بی اثره                          Y

                   Y                    با اینکه رفتی و دیگه ازم دوری        Y

   Y              تو همونی که تو رو به دنیا نمیدم     Y

به جز تو کسی رو تو دلم راه نمیدم                                      Y   

Y                      هنوزم عزیزی تو خونه ی قلبم  Y   

Y           دوستت دارم              Y                                  Y

Y      جات همیشه تو خونه ی قلب منه

اگه حتی من به پای تو بمیرم هم کمه           Y              Y

Y                         Y                     میدونی عزیزی , واسه تو میمیرم

Y          دوستت دارم                                                Y

تقدیم به محراب دلم


 سلااااااااااااام

بچه ها جوونی... ببخشید این تایپیک خیلی زشت و عجله ای شد!

ایشالله دفعه ی بعدی جبران میکنم... عرض شود که:

با اجازتون ما کم کم داریم مرخص شیم... هق هق

باس برم... برای درس برای کنکور برای خیلی چیزای دیگه!

البته هر از گاهی یه سر میام آخه دلم براتون تنگ میشه!

گریه نکنید... من بر میگردم!! بانو اشکاتو پاک کن دختر!!

شتر جان چرا اشک میریزی!! زود میام!! فرنوش تو برو به حجی برس!!

محمد و پوریا و صادق و مینا و آتوسا و یاس کوچولو مامان جوونم! رویا جوونیم...

مونا خاتونم..گیگالو چکم!! مهشید جوونک... خاله ستاره

خلاصه همه و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم!!! نیام ببینم گیس و گیس کشی راه انداختیناااااااا

بانووو با توام!!! خوب دیگه هق هق

خدافظ!

دوشنبه اول 7 1387

 به یادش و به یاریش...

میـخوام یه قـصری بـسـازم

پنجره هـــــاش آبی بــاشه

من بـــاشم و تــو باشی و

یک شب مهتـــــابی باشه

امشب میـخوام از آســمون

یــاسـای خـوشبــو بچیـنـم

امشب میخوام عکس تو رو

تــو خــواب گلــها بـبـیـنـــم

کــاشکی بدونـی چشماتو

به صـد تــا دنیــا نمــی دم

یه مــوج گیـســوی تــو رو

به صد تـــا دریــا نمـی دم

کــاش تــو هوای عاشقی

همـیـشه پیـشـم بـمونـی

از تــو کــتــــاب زنــدگــی

حـرفــای رنـگــی بخـونـی

حـتـی اگــه دلـت نــخـواد

اســم تــو، تـــو قلب منه

چـهـره ی تـو یــادم مـیاد

وقتــی کـه بـــارون میزنه

امـشب میـخوام بـرای تو

یه فـال حـــافـظ بـگـیــرم

اگـر که خـوب در نـیـــومد

بـه احـتـرامــت بـمـیــــرم

امشب میخوام تو آسمون

عکس چشـات و بـکـشم

اگـــر نـگـــاهم نـکـنــــی

نـــاز نـــگـــاتــو بـکـشـم

می خوام تو رو قسم بدم

به جـون هر چی عـاشقه

به جون هرچی قلب صاف

رنـگ گــــــل شــقــایـقـه

یه وقـتـی که مـن نـبـودم

بـی خـبـر از اینـجـــا نـری

بـدون یــه خـــــدافـظـــی

پــر نـزنـی تـنـهـــا نــــری

وقتـی که اینـجـــا بمـونی

بـارون قـشــنگ و نم نمه

هـوای رفتـن کـه کـــنـی

مـرگ گــلای مـریـمـــــه

مریم حیدرزاده 
 

سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X