♥اگر دنیای ما دنیای سنگ است بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است اگر دنیای ما دنیای درد است بدان عاشق شدن از بهر رنج است اگر عاشق شدن یک گناه است دل عاشق شکستن صد گناه است.

♥تو میروی و من فقط نگاهت میکنم ، تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم ، بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقی است... 

♥نگاه کن به ظرافت نگاه اشکبارم که چگونه از پشت صفحه ای لغزان و تار به چشمان تو می نگرد و به نگاهی خیره می شود که گویای عشق دروغین است. ببین، چه ساده می شکند حرمت سنگین غرورم. 

♥نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است ، هرگز نشنیدیم ز پروانه صدائی 

♥شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی!
اما حال که به آن دعوت شده ای،
تا می توانی زیبا برقص!

♥از من که گذشت...
اما اگر باز در سرت هوای خداحافظی داشتی از همان ابتدا سلامی نکن!
 

♥تو "یک" هستی و من "صفر". من باشم یا نباشم تو یک هستی... ولی اگر تو نباشی من هیچم!

♥غروب عاشقان رنگش طلائیست               اگر چه آخرش مرگ و جدائیست.

دسته ها : sms های عاشقانه
جمعه بیست و هشتم 4 1387
X