معرفی وبلاگ
-وقتي كه بچه بودم هر شب دعا ميكردم كه خدا يك دوچرخه به من بدهد. بعد فهميدم كه اينطوري فايده ندارد. پس يك دوچرخه دزديدم و دعا كردم كه خدا مرا ببخشد. -هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند و وضع شان آن است! ... نمی دانم ، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن. دکتر شریعتی
صفحه ها
دسته
Mahdi_witsful

آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 160741
تعداد نوشته ها : 209
تعداد نظرات : 255
Rss
طراح قالب
GraphistThem226

به کسی که می خواهد دوستار پرورش روان(روح) باشد ، بگو خشنده و وانمرد باش. 

از اندرز های اوشنر دانا

سه شنبه 1388/10/29 16:35
به کسی که می خواهد با اخلاق باشد ، بگو غمخوار دیگران باشد. از اندرز های اوشنر دانا
سه شنبه 1388/10/29 16:34

سه کس اند که بیشتر شایسته دوستی اند ، دانا ، پزشک نیک و زن (همسر)نیک خویش. 

از اندرز های اوشنر دانا

سه شنبه 1388/10/29 16:34
دو چیز را نباید از خود دور نگه داشت ، خوی نیک و خرد. از اندرز های اوشنر
سه شنبه 1388/10/29 16:33

دو کس اند که بیشتر شایسته دشمنی اند ، یکی مرد خود پسند که خود را برتر از پایه و جایگاه خویش می داند ، و دیگری مرد ستیزه جو که با هر چیز می ستیزد. 

از اندرز های اوشنر دانا

سه شنبه 1388/10/29 16:33

از این دو چیز اندیشه کردن سزاوارتر است ، یکی از گناه یکی از بدان. 

از اندرز های اوشنر دانا

سه شنبه 1388/10/29 16:32

از این دو چیز نباید شرم کرد ، یکی از بیماری و دو دیگر از خویشاوند تهی دست. 

از اندرز هاین اوشنر دانا

سه شنبه 1388/10/29 16:31
دو کس را گرامی تر باید داشتن :‌تهی دست سر بلند و توانگر فروتن. از اندرزهای اوشنر دانا
سه شنبه 1388/10/29 16:30

دو کس اند که همواره زهر به دل می افکنند : یکی تهی دستی که همه چیز را با نیاز می خواهد و دیگر توانگری که تند گفتار است. 

از اندرزهای اوشنر دانا

سه شنبه 1388/10/29 16:30

دو کس اند که آبروی خود نمی برند ، یکی آن که  با دیگران به آواز بلند و خشن سخن نمی گوید ، و دیگر آن که از بدان چیز نمی خواهد. 

از اندرزهای اوشنر دانا

سه شنبه 1388/10/29 16:26
X