حتماً می دونید که بوتر چیه و چه کار می کنه ؟

اگر نمی دونید بوتر ها نرم افزار هایی هستند که باعث بیرون انداختن  آی دی و خروج آن از یاهو مسنجر است.

بوتر جدید OneBotDC که با یک آیدی لوگین میکنه و دیگه نیازی به تعداد زیادی آیدی بوت نیست

در تصویر آزمایش این نرم افزار را نیز مشاهده می کنید.

 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

جمعه سیزدهم 10 1387
X