معرفی وبلاگ
وبلاگ حکیم عباس بطور رایگان خدمات (طب گیاهی - سنتی ایران) را با تکنیک پیشرفته جهت مشخص کردن خلط غالب مزاجها و نسخه برای پاک کردن خلط غالب مثال دموی ( پرخونی ) و بلغمی و صفراوی و سوداوی و راه درمان اکثر بیماریها و برخی از بیماری های که امروزه در علم پزشکی داروی برایش یافت نشده یا اگر هم هست به صورت مسکن پیشنهاد می شود را در هر دو علوم یعنی شیمیایی و گیاهی ارائه می کند و معمولاً داروی گیاهی پیشنهاد میدهد. و هم وطن نان عزیزم می توانند از این فرصت بهره کافی را ببرند. در اینجا از پزشکان متخصص و متعهد در هر زمینه ای که تخصص دارند و علاقه به خدمات رایگان هستند دعوت به همکاری می شوند.
صفحه ها
دسته
فهرست مطالب
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 459763
تعداد نوشته ها : 60
تعداد نظرات : 18

Skype online

My status

Skype Add:abbasghafari

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

 

 توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

نازائى داراى علل متعددى است که مربوط به هر دو جنس (زن و مرد) مى باشد بارور نشدن یا مربوط به بارور نکردن است یا مربوط به باردارنشدن که هر یک جداگانه بررسى مى شود.

براى جستجوى بارور کننده (مرد) کار آسان تر و ساده تر است زیرا با یکآزمایش نطفه علت اصلىمعلوم مى شود بدین طریق که کمبود نطفه یا نبودن آن علت را مربوط به مرد، در غیر اینصورت بیشتر متوجه زن است آزمایشان وبررسیهاىپزشکى زنان مامائى ، علت را آشکار می سازد در هر صورت براى پیدایش ‍ جنین سلامتى هر دو لازم است .

داروهائى که مربوط به مرد و بیمار او مى باشد در صفحات قبل گذشت اکنون به علل نازائى و درمان آن مبادرت مى گردد.

بیماریهاى شایع که باعث نازائى مى گردد بیشتر از نوع عفونتهاست مثلچسبندگى لوله ها، وجود عفونت در واژن و کیسه رحم و نیز عفونى شدن خودتخمدانها، کجى رحم ، چاقى بیش از حد و عوامل بیشمار دیگرى که از بحث ماخارج است.

مرتب بودن سیکل زنانگى و تخمک گذارى ماهیانه عامل دیگرى است که بایستى به آن توجه نمودعوامل متعدد دیگرى وجود دارد که شرحآن در خور این کتاب نیست . لیکن به بعضى از داروهاى گیاهى که کمکى به باردار شدنبنماید اشاره مىشود.

1-شستشوى واژن به وسیله جوشانده شهمحنظل بطور روزانه (5 گرم شهم حنظل در یک بطر آب ) 2 - بادیان 5 گرم نرم کوبیده بایک استکان گل قند صبح و عصرمیل نمایند این دستور را به مدت 15روز بعد از پاک شدن به کار برند. سه روز بعد از پاک شدن به مدت یک هفته شب ها ازشیاف زیراستعمال نمایند (از راه واژن)

نسخه شیاف بعد از پر کردن فرممزاج سنج ارائه خواحد شد.

پس از اینکه نسخه بالا تمام شد در رگل بعدى دستورات شیافها مثل قبل سه روزبعد از پاک شدن تکرار مى شود و از روزى که حمام رفته و بهاصطلاحپاک شده اند این نسخه را ادامه مى دهند تا داروها تمام شود یعنى از روز پاک شدن تاروز قاعدگى بعدى باید داروى زیر روزانهمصرف شود.


اگر نازائى به علت تغییرات محیط داخلى رحم در اثر گرمى مزاج باشد که اسپرم( نطفه) را فاسد و به اصطلاح بسوزاند درمانزیر توصیه مى شودعلائم گرمى مزاج و تغییر محیط داخلى رحم عبارت است ازگرمى ، غلیظى و سیاهى خون حیض و زیادى رویش موى عانه و احساس گرمى و سنگینی ناحیه رحم .

درمان در مزاجهاى گرم

در این مزاج در روزهاى قاعدگى هم از دارو استفاده مى شود.

شربت بنفشه ، و نیلوفر و سیب و لیمو و صندل و سکنجبین و شیره تخم خرفه لازم به تذکر است که یکى از شربتها را با سکنجبین و شیره تخم خرفه مصرف نمایند، تا علائم بالا وجود دارد این دستور را بایستى ادامه داد (یعنى تا طبیعى شدن رنگ خون و برقرار شدن حرارت طبیعى در رحمو احساس سبکى به وسیله بیمار) اگر صفرا غالب باشد پاکسازى آن را نموده ،ماءالشعیر یا لعاب اسپرزه و آب تاجریزى به کار برنداینگونه بیماران دستورات فوق را از زمان پاک شدن تا شروع قاعدگى بایستى ادامه دهند و در زمان قاعدگى در سه روزاول روزى10 گرم تخم گشنیز را نرم کوبیده صبح ناشتا و عصر میل نمایند سهروز دوم داروئىمیل ننمائید

نازائى به علت خشکى رحم

در این محیط اسپرم( نطفه) خشک شده و اسپرماتوزوئیدها نمى توانند به پیشروى خود ادامه دهند لذا مى میرند.

علائم وجود این حالت عبارت است از:

کم بودن خون قاعدگى ، لاغرى بدن ، خشکى و یبوست واژن و هنگام نزدیکى مردمحیط واژن را خشک احساس مى کند.

درمان:

شربت بنفشه ، شربت نیلوفر، با گلاب و شیر تازه میل نمایند و محیط واژن رابا روغن بنفشه یا با روغن تخم کدو و پیه مرغ چرب نمایند و مغزسر مرغ را با لعاب بهدانه تواءم کرده و در واژن بمالند.

نازائى به علت رطوبت و ترشخات زیاد رحم

در این محیط اسپرم به علت زیادى ترشحات و لزجى آن نمى تواند پیشرفت و جذباوول (تخمک ) زن گردد و با سیلان رطوبت دائم رحمى ، خارج مى شود، مرد هنگامنزدیکى ترى زیادى از حدى را احساس مى کند اینگونه رحم هااگربارور هم شوند به سقط نزدیکند.

معتقدند که اینگونه بیماران بیشتر مبتلا به لک صورت مى شوند.

درمان:

پاکسازى و کم کردن عامل بیمارى به وسیله مصرف ایارج فیقرا و شستشوى واژن باجوشانده آویشن ،گل سرخ و مریم گلى (از هر کدام 10 گرم) 7 روز پس از جوشاندن روزى چند مرتبه شستشو نمایند و یا شحمحنظل ،آنزورت ، تخم شبت ، سماق و عود از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با 20 گرم پیه مرغممزوج کرده شیاف ساختهاستعمال نمایند. و از جوشانده سعد،سنبل ، قسط، و زنیان به صورت حمام داروئى استفاده نمایند.

اگر نازائى به علت غلبه بلغم ، صفرا، و یا سودا باشد که نشانه بلغم خروجترشحات سفید و علائم صفرا ترشحات زرد و بیانگر حالتسوداوىترشح سیاه است ، باید پس از پاکسازى خلط غالب ، درمان را شروع کرد.

یکى دیگر از علل نازائى چاقى بیش از حد و علل دیگر لاغرى مفرط است که دراولى درمان لاغر شدن و در دومى راه معالجه ، چاق شدن است .

نسخه :

داروى زیر بالخاصیت کمک به باردارى مى نماید.

خوردن فادزهر حیوانى با دوغ و خوردن تخم نارنج نرم کوبیده با شیر گاو هر یکبه مدت سه روز بعد از پاک شدن (روزى 5/2 گرم)

دستورها

این دستور بالا مخصوص زمان قاعدگى است و در سه روز آخر قاعدگى خوردن داروشروع مى شود (یعنى سه روز مانده به پاک شدن شروع کنند)روزانهبا جوشانده برنجاسف سه چهار مرتبه شستشو نمایند (بعد از پاک شدن ) و کسانى کهمبتلا به خونریزى نامرتب مى باشند روز 5 گرمبرنجاسفرا جوشانده صبح و عصر میل نمایند خوردن برنجاسف را تا زمانى که خونریزى وجود داردادامه دهند.

نسخه :

نازائى به علت ترشحات غیرچرکى

انیسون ، بومادران ، و مر را به نسبت مساوى شیاف ساخته استعمال نمایند وکندر و گلنار از هر یک 10 گرم مرمکى ومقل از هر کدام 10 گرم ، مصطکى و ریشهمرجان و ریشه انجبار و ریشه ایرسا و بسفایج ، مخلصه وگل ارمنى نیز از هر کدام 10 گرم همه را نرم کوبیده در یک شیشه مرباى بالنگ ریخته روزى سهقاشق مرباخورى.

نسخه :

براى ترشحات زنانگى و هم چنین خونریزیهاى نامرتب روزى 20 گرم ریشه انجباررا جوشانده صبح و عصرمیل نمایند، شستشوى ترشحات رحم نیز بااین جوشانده بهبودى مى یابد، در خونریزیهاى رحمى یا جاى دیگر تواءم کردن برنجاسف وریشهانجبار توصیه مى شود.
نسخه :

براى تصفیه رحم باید سبوس گندم یا جوزالسرو، برنگ کابلى ، زاج ، شحمحنظل را جوشانده رحم را بشویند سپس میوه کاج ، پوست انار، برنگ کابلى ،گل بابونه ، گل بومادران ، بادیان از هر کدام 5 گرم جوشانده یک هفته صبح وعصرمیل نمایند. یا ابهل ، ریشه ایرسا، بسفایج ، تخم شوید،تخم هویج ، بهمن پیچگل بابونه ، بومادران ، بادیان از هرکدام 15 گرم 10 روز صبح و عصر جوشاندهمیل نمایند.

نسخه براى باردار شدن

خارش واژن در حاملگى

گل سرشوى را نرم کوبیده در لعاب دانه خطمى حل کرده بمالند و یا گل سرشوىرا در دوغ و شیره تاجریزى و آب کاسنىحل کردهدر آب بنشینند و خود را شستشوى نمایند گل بنفشه ، گل نیلوفر،آویشنشیرازى را جوشانده براى شستشوى بکار برند. یا با آب کاهو وآب گشنیزخام چرخ کرده ، خود را بشویند.

براى کمک به زایمان

اگر زایمان سخت باشد ولگن بیمار کوچک نباشد داروهاى زیر در تسریع زایمانکمک خوبى مى نمایند.

مشک طرامشیع ، پرسیاوشان ، از هر کدام 5 گرم جوشانده سه مرتبه در روزبدهند از جوشانده بابونه ، شبت ، مرزنجوش ، مغزناخنک و برگ چغندربصورت حمام داروئى استفاده کنند.

آنچه زایمان را سخت تر مى کند.

خوردن آب زیاد و خوردن غذاهاى شور و نشستن در جاى خیلى سرد در زمان آبستنى.
براى برطرف شدن رنگ زرد و پریده زائو از دستور زیر استفاده شود.

انیسون را نرم کوبیده با شکر روزى سه قاشق مرباخورى .

مجددا براى تسهیل زایمان از دستور زیر استفاده مى گردد.

گشنیز را با ریشه کنده خورد کرده به ران بیمار ببندند. این دستور از طریقجذب پوستى شاید مؤثر باشد.

باز نسخه اى براى تسهیل در کار زایمان

جوشانده برگ خطمى میل کنند و ضماد برگ خطمى زیر شکم بندند یا آب شنبلیله یاکتان براى شستشوى واژن بکار برند یا آنغوزه یک گرمصبح یکگرم عصر یا 3 گرم سداب و یا 2 گرم مر تجویز نمایند و در تعقیب آن آبابهل نوشند یا با جوشانده سداب و یا افسنطین و یا ابهل یا گل شب بو واژن راشستشو دهند یا جوشانده 10 گرم برگ ریحان با کمى شکرنوشند یادو نخود زعفران را نرم کوبیده با دو عدد زرده تخم مرغ بدهند یا 5 گرم مرزنجوش رادر یک لیوان آب جوشاندهمیل نمایند یا 5 گرم تخم کتان راجوشانده با 5 گرم مقل نرم کوبیده یا 5 گرمگل زوفایا 5 گرم برگ کلم یا 5 گرم سداب را جوشانده میل کنند یا جوشانده 5 گرم مشگطرالمشیع دهند. همه ى این دستورات درتسهیل کار زایمان مؤثرند.

کمک براى خروج جنین

پودینه 5 گرم

باقلا 10 گرم

مشگ طرامشیع 10 گرم

جوشانده دو روز صبح و ظهر و شب میل نمایند و سیاهدانه یا کندش را کوبیدهانفیه کنند تا در اثر عطسه کمک بیشترى به زایمان شود.

براى تسکین دردهاى بعد از زایمان جوشانده اذخرمکى و جوشانده گل پنیرک ازهر کدام 5 گرم و یا مقدارى شبت را جوشانده بیمار در آب آن بنشیند ویا زنیان ، تخم شوید از هر کدام 5/2 گرم در 2 لیوان آب جوشانده هر مرتبه یک استکانمیل کنند و یا از جوشانده تخم کتان خود را بشویند.

زیادى خون قاعدگى

نسخه :

خونریزى به علت چرکین شدن رحم (عفونت)

در عفونتهاى رحمى چه مربوط به جسم رحم و چه خود واژن و چه ابتلاء تخمدانهاباشد ممکن است باعث نامرتبى قاعدگى شود، در هر صورتداروهاى گیاهى خوراکى روى آنها مؤثر است لیکن داروهاى شستشو دهنده و شیافها اثرات بیشترى روى واژن دارند.


 خارش واژن در غیر آبستنى

این حالت بیشتر در اثر وجود صفرا (کبدى ) وبلغم (تغذیه اى ) و کمتر در اثر سوداى (عصبى ) به وجود مى آید. اما شایع ترین علتخارشواژینال ، قارچها مى باشند، عفونت ها نیز در این باره بى تاءثیر نیستند.

درمان :

پائین آمدن رحم

این بیمارى بیشتر در تعقیب زایمانهاى زیاد وفشار و زور زدن براى خروججنین پیش مى آید و لاغرى و ضعف عمومىمى تواند یکى ازعوامل آن بوده باشد، به هر علت کهپائین افتادگى وجود داشته باشد باید ازنفخ زیاد روده ها و جمع شدن ادرارزیاد در مثانه و یبوست مزاج ،جلوگیرى به عمل آورد. اگر مزاج بیمار رطوبتى و سرد باشد با ایارجفیقراپاکسازى نماید، بیمار مبتلا به هنگام نشستن بایستى تمامسرینخود را روى زمین قرار دهد و سعى کند که از عطسه و سرفه وزور زدن و بلندکردن اشیاى سنگین خوددارى نماید.

و یا گل سرخ ، آقاقیا، پوست انار، موردجوشانده شستشو نمایند و یا همه را کوبیده خمیر کرده به صورت شیافاستعمال کنند.

سرطان رحم

قبل از اینکه باعث گرفتارى اعضاء دیگر شودبایستى تحت عمل جراحى قرار گیردقبل از عمل مى توان براى کم شدن ورم وقدرت پیشروى و کم شدن حجم آن از داروهاى گیاهى استفاده نمود.

درمان :

آبسه پستان

تمام داروهاى ضد ورم را در اینجا مى توانبکار برد و همه را بهتر استموضعا بکار برندمثل آرد باقلا و سکنجبین و روغن گاو به صورت ضماد یا اسپرزه در سکنجبینپخته به مدت سه روز و یا ضمادهائیکه براى ورم و انجماد شیر مفیداست بکار برند.

اگر ورم در مزاج سرد باشد زیره ، کرفس ، سداب ، سائیدهیا بابونه و بادیان سائیده با آب ضماد کنند اگر مزاج گرم است شیره خرفه ، وسرکه و یا روغن بنفشه بمالند اگر ورم زیاد باشد آرد باقلا آرد جو و آبگشنیز و نبات را کوبیده در سفیده تخم مرغحل کردهضماد نمایند و یا برگ تاجریزى و برگ کالنج را کوبیده ضماد کنند یا کنجد، تخم کتان، بابونه واکلیل را کوبیده خمیر کرده بکار برند.

اگر در اثر خارج نشدن شیر به علت نخوردننوزاد و یا علل دیگر باشد، از جوشانده تخم کتان ، بابونه ،گل بنفشهو گل خطمى و تخم شنبلیله به صورت ضماد استفاده شود.

اگر شیر در پستان عفونت کرده و خارج نشودپیاز را پخته له کرده با مغز نانیا خمیر ترش و آرد باقلا و روغن کنجدآمیخته ضماد کنند یا آردکنجد، روغن خوراکى و آرد باقلا راآمیخته تجویز نمایند یا تخم کتان ، تخمشنبلیله یا مرو، تخم خطمى ، و برگخطمى ، برابر کوبیده خمیرکرده به کار برند.

نسخه براى زخم نوک پستان یا ترک خوردگى آن

در هنگام شیر دادن متاءسفانه نوک پستانها زخمشده ناراحتى براى مادر ایجادمى شود یک داروى خیلى مؤثر زخم رابهبودى خواهد داد

دستورات زیر براى سفت شدن و کوچک ماندنپستانها

نسخه  و دستورات بعد از پر کردن فرم مزاج سنج ارائه خواحد شد.

 

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

                           


دسته ها :
X