اضافه كردن نمازها

امام صادق عليه السلام فرمودند:

هنگامي كه ماه رمضان فرا مي رسيد،رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم به نماز خوداضافه مي كرد.من نيز به نمازهاي خود مي افزايم، پس شما هم بيفزائيد.

تهذيب الاحكام60:3


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص) - وقت نماز
      جمعه بیست و هفتم 11 1391  7:44 صبح

نوع سجده رسول خدا صلي الله عليه وآله

امام علي عليه السلام فرمودند:

رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم هنگام سجده نمودن بركف دست هاي خود تكيه مي نمود،وبازوهاي خود را به صورت باز نگاه مي داشت،به طوري كه زير بغل حضرت از پشت سر ديده مي شد.

الجعفريات:41


برچسب‌ها: كيفيت نماز - سنت پيامبر(ص)
      پنج شنبه بیست و ششم 11 1391  6:44 صبح

فلسفه ي اوقات نماز از منظر پيامبراكرم صلي الله عليه وآله

 

عده اي يهودي ، پيش پيامبر اكرم ( صلي الله عليه و آله ) آمده و عالم ترين آنها ، مسائلي را سؤال كرد ، از جمله سؤال كرد كه : چرا خداوند عزوجل ، اين نمازها را در پنج نوبت در شبانه روز واجب نموده است ؟ رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) فرمود... اما وقت ظهر : براي آن است كه آفتاب به حلقه اي كه در وسط آسمان است وارد مي گردد ، در اين موقع فرشته اي كه در عرش خدا است به حمد الهي مشغول مي گردد و خدا بر من صلوات مي فرستد و خدا واجب كرد بر من و امتم در اين وقت نماز را همان طور كه در قرآن مي فرمايد : « نماز را از موقع ظهر تا سياهي شب به جا آورم و در اين ساعت است كه در روز قيامت عبور به جهنم مي نمايند و هر مؤمني كه در اين وقت در سجده يا ركوع يا قيام نماز باشد ، خداوند بدنش را بر آتش حرام مي كند» . اما نماز عصر : اين نماز در ساعتي است كه حضرت آدم از درخت ممنوعه خورد و خدا او را امر به خروج از بهشت نمود و دستور داد او و فرزندانش تا قيامت اين نماز را بخوانند و بر امت من نيز واجب نمود و از محبوب ترين نمازها پيش خدا است و به من امر كرد كه از ميان نمازها به نماز عصر توجهي بيشتر نمايم . اما نماز مغرب : در ساعتي است كه خدا توبه ي آدم را در حالي كه فاصله بين خوردن از درخت ممنوعه تا توبه كردن او سيصد سال بوده ، قبول نمود و در روزهاي آخرت هر روز مثل هزاران سال است و از وقت عصر تا عشاء آدم سه ركعت خواند ، يك ركعت براي خطاي خود و يك ركعت براي خطاي حواء و يك ركعت به عنوان توفيق توبه ، لذا خدا سه ركعت بر امت من در مغرب واجب نموده كه در اين ساعت ، دعا مستجاب مي شود و خدا وعده فرموده كه هر كه در اين ساعت از او بطلبد ، مستجاب نمايد . اما نماز عشاء : براي قبر يك نوع ظلمت است و روز قيامت نيز يك نوع تاريكي دارد . خدا مرا و امتم را امر كرده به نماز عشاء ، تا تاريكي قبر به روشنايي تبديل شده و به من و امتم عطا كند نورانيت در موقع عبور از پل صراط و هيچ گامي قدم بر نمي دارد به سوي نماز عشاء مگر اين كه خدا بدنش را بر آتش حرام مي كند و نماز عشاء قبل از من بر پيامبران گذشته نيز واجب بوده است . اما نماز صبح : چون خورشيد طلوع كند ، بر شيطان نيز طلوع مي كند ، پس خدا مرا امر كرد تا قبل از طلوع خورشيد ، نماز صبح را به جا آورم و قبل از اين كه كافري براي خورشيد سجده كند ، امت من براي خدا سجده كنند و هر چه زودتر از طلوع خورشيد نماز صبح گزارده شود نزد خدا محبوب تر است و نماز صبح نمازي است كه هم ملائكه شب و هم ملائكه روز بر آن شاهد هستند


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص) - وقت نماز - اسرار نماز
      چهارشنبه بیست و پنجم 11 1391  7:20 صبح

زنان درجماعت

امام باقر عليه السلام فرمودند:

سنت است كه زنان درجماعت،پس از مردان سر از سجده بردارند.

مكارم الاخلاق:95

علل الشرائع:344

قرب الاسناد:10


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص)
      جمعه بیستم 11 1391  6:28 صبح

حالت سجده پيامبر

امام علي عليه السلام فرمودند:

رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم هنگامي كه به سجده مي رفتند،دستان خودراقبل از زانوها،به طرف زمين جلو مي برد. مؤلف: دراخبار زيادي از اهلبيت عليهم السلام ذكر شده كه مستحب است هنگام رفتن به سجده،دست ها راقبل از زانوها روي زمين بگذارند وشايد منظور از «استقبال» زانوها به طرف زمين،درحديث قبل، پيش بردن آن ها هنگام خم شدن باشد.(به اين صورت كه رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم آنگاه كه مي خواست به سجده برود،اول با زانو به طرف زمين خم مي شد،ولي دست هاي خود را قبل از زانوها روي زمين مي گذاشت.)

الجعفريات:246


برچسب‌ها: كيفيت نماز - سنت پيامبر(ص)
      جمعه بیستم 11 1391  6:9 صبح

تكبيررسول الله صلي الله عليه وآله

امام صادق عليه السلام فرمودند:

رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم هنگام گفتن تكبيرةالاحرام وهمچنين هنگام گفتن تكبير براي ركوع ونيز بعداز برخاستن از ركوع،دست ها را براي گفتن تكبير تا برابر گوش ها بلند مي نمود.

دعائم الاسلام162:1

المستدرك144:4


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص) - اسرار نماز
      پنج شنبه نوزدهم 11 1391  11:21 صبح

سنت دعاكردن بعد از نماز

امام باقرعليه السلام فرمودند:

دعاكردن بعدازهرنمازواجب بافضيلت تر وثوابش بيشترازخواندن نماز مستحبي مي باشدوسنت هم برآن جاري شده است.

الفقيه328:1


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص) - اسرار نماز
      پنج شنبه نوزدهم 11 1391  7:9 صبح

آهسته خواندن نافله روز،بلندخواندن نافله شب

 

امام صادق عليه السلام فرمودند:سنت اين است كه نمازهاي نافله روز آهسته ونمازهاي نافله شب بلندترخوانده شوند.

تهذيب الاحكام289:2


برچسب‌ها: كيفيت نماز - سنت پيامبر(ص) - وقت نماز
      سه شنبه هفدهم 11 1391  7:2 صبح

آشكاروبلندگفتن بسم الله

 

امام باقرعليه السلام فرمودند: رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم«بسم الله الرحمن الرحيم»نماز را بلند قرائت مي كرد وصدايش را هنگام گفتن آن،بلند مي نمود.

رواه في المستدرك185:4

تفسيرالعياشي295:2


برچسب‌ها: كيفيت نماز - سنت پيامبر(ص)
      سه شنبه هفدهم 11 1391  6:44 صبح

سنت مؤكد

 

سيدبن طاووس گويد:پس ازتمام شدن سلام نماز،سه بارتكبير گفته وهربار دست ها را تا برابرنرمه گوش بلند كند،زيرا آن سنت مؤكدي است كه رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم به شكرانه بعضي بشارت ها كه به آن حضرت رسيده بود،آن راسنت قرار داد.

فلاح السائل:135 اسرارنماز


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص)
      دوشنبه شانزدهم 11 1391  7:33 صبح

X