دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6559
تعداد نوشته ها : 16
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
GraphistThem248

:امام علي (عليه السلام) پس از واقعه نهروان خطبه اي مي خواند و ويژگي هاي فتنه را چنين توصيف مي كند

«داستان فتنه ها چنين است؛ هنگامي كه رو مي آورند فضا را به شبهه مي آلايند، اما چون پشت مي كنند سخت آگاهي بخشند. به هنگام روي آوردن ناشناخته اند، اما به گاهِ رفتن كامل شناخته شده اند. هجومشان گردبادي كور را مي ماند كه به شهري فرود مي آيد و شهر را ناديده مي گيرد...»

نهج البلاغه، ترجمه : محمد دشتي، خطبه 93، ص174

 


فراماسونري

نويسنده:نوروز اكبري زادگان

الف- فراماسونري جهاني

فراماسون گرفته شده از كلمه فرانسوي فرانماسون (franemason) بوده كه ترجمه لغوي آن "بنّاي آزاد" مي باشد. تاريخ تشكيل فراماسون ها به قرون وسطي برمي گردد و بدين نحو كه در آن ايام بنّاههاي آزاد روز مزد دوره گرد، با تشكيل اتحاديه اي در شهري از فرانسه گرد هم آمده و براي پيش برد منافع مشترك شان تصميماتي اتخاذ مي كردند و آن ها پس از مدتي تشكيلاتِ مخفي و زيرزميني خود را به نام فراماسون ناميدند… در قرون 18 و 19 ميلادي تشكيلات فراماسون به خدمت امپرياليسم درآمد و همانند ميسيون ها (هيأت هاي مذهبي) به عنوان جاده صاف كن استعمار به مناطق مختلف دنيا گسيل داده شدند… بزرگترين لژ آنان در انگليس تشكيل شد كه عمدتاً بعنوان عامل انگليس عمل مي كردند و اعضاي اصلي اين دستگاه از اعيان، اشراف، سرمايه داران و بازاريان متموّل بودند. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، شعب دستگاه فراماسون در كنار استعمار به كشورهاي اسلامي، بخصوص تركيه، ايران و جهان عرب راه پيدا كردند… فراماسون عضو انجمن هاي سري است كه با استعمار انگليس سيا و امريكا رابطه مستقيم داشته و مرام ادعايي-اش اخوت و برادري، ولي انگيزه اصلي وي تصاحب قدرت و زور و زَر و خدمت به امپرياليسم مي باشد.(1) بطور كلي مي توان گفت كه فراماسونر در سده 18 از هر جهت يك نهاد وابسته به بورژوازي به شمار مي رفت و از طرفي همين طبقه نوپا بود كه در برابر دو طبقه ديگر اشراف وابسته به كليسا و اشراف حاكم بر سياست دولت، بپاخاسته و به كمك عوامل و نهادهاي خود از جمله انجمن هاي فراماسون گري، خواهان آزادي، آزادي از نوع فئوداليته مذهبي و سياسي، آزادي در كار، بازرگاني و انباشتن سرمايه بود. بوژروازي فرياد برابري سر مي داد، زيرا مي خواست در زمينه حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي و قضايي …با دو طبقه ديگر برابر باشد.(2) از پيشتازان انقلابي و سياسي نيمه دوم سده هيجدهم كه به جرگه فراماسون گري پيوستند انقلابيون آمريكا بودند ولي فراماسون گري در آمريكاي شمالي به كوشش فراماسونري انگليسي، اسكاتلندي وايرلندي در دهه هاي آغازين سده هيجدهم پديد آمد …(3)
* شخصيت هاي معروف جهاني كه جزو فراماسون ها بوده اند:
- بنيامين فرانكلين كه از امضاكنندگان بيانيه استقلال امريكا و به عنوان استادبزرگ پنسيلوانيا بود.
- جرج واشنگتن اولين رييس جمهور آمريكا در سن 21 سالگي يعني در 1776 فراماسون شد.
- به گفته ويل دورانت در تاريخ تمدن، گروهي از كشيشان كليسا و حتي برادران لوئي شانزدهم شاه فرانسه فراماسونر بودند.
- انديشه گران و نويسندگاني چون مونتيسكيو، ولتر، روسونيز فراماسونر بودند.
- انقلابي نام دار فرانسه "ميرابو" خود فراماسونر بود.
- تزارپتر سوم در 1762 به عضويت فراماسونري درآمد.
- به گزارش برخي اسناد، گريبايدوف سفير روسيه در ايران به سال 1828 فراماسونر بود.
- لئون تولستوي: وي كه نويسنده نامدار روسي است در كتاب جنگ و صلح بخشي از كتاب را درمورد يكي از قهرمانان داستان بنام پي ير به ذكر آداب و رسوم فراماسونان اختصاص مي دهد كه خود نشان رشد اين مسلك در روسيه بوده است.
- ادوارد هفتم پادشاه انگليس استادبزرگ فراماسونري انگلستان بود در سال 1901.
- شاهزاده ويلز كه سپس شاه انگلستان شد، ابتدا عنوان استاد بزرگ فراماسونري را براي خود برگزيد و سپس آن را رها كرد و عنوان "نگهبان فراماسونري انگلستان" را براي خويش انتخاب نمود.
- ژنرال ولزلي (welseley) فرمانده نيروهاي انگليسي در خيزش ميهن پرستانه عرابي پاشا در مصر به سال 1882 ميلادي فراماسونر بود.(4)

ب- فراماسونري در ايران

ميرزا ملكم خان ناظم الدوله كه در سال 1274/1857 به عضويت لژ "دوستي صادقانه پاريس درآمده بود، نخستين بار در سال 1275/1858م يك انجمن پنهاني بنام فراموش خانه در تهران بنياد نهاد و گفته شده است كه ملكم خان همنوايي ناصر الدين شاه را براي اينكار نيز بدست آورده بود ولي در سه چهار سال بعد فراموش خانه توسط ناصرالدين شاه تعطيل شد. پس از كشته شدن ناصرالدين شاه سال 1314/1896 (آنان كه با فراموشخانه آشنا بودند) انجمني همانند فراموش خانه ولي به نام "جامعه آدميت" بنياد نهادند و انديشه هاي ملكم خان را تبليغ كردند سرپرست اين انجمن پنهان عباسقلي خان آدميت بود كه اعضاي آن را بسياري از سرشناسان ايران تشكيل مي دادند… لازم به تذكر است جامعه آدميت در انقلاب مشروطيت ايران كه از 1324/1906 آغاز شد سخت درگير بود و در پيش برد آرمان هاي انقلاب نيز كوشيد… در سال 1325-1907 نخستين انجمن فراماسون گري ايران كه از سوي سازمان هاي فراماسون گري ايران كه از سوي سازمان هاي فراماسون گري به رسميت شناخته شد نام گرفت و يكي از كساني كه به لژ بيداري پيوسته بوده ميرزا صادق-خان امير فراهاني مشهور به اديب الممالك شاعر نامدار بود… بسياري از كساني كه به لژ مذكور وابسته بودند، از چهره هاي سرشناس و پر تكاپوي انقلاب مشروطيت ايران به شمار مي رفتند يكي از آنان حاج عليقلي خان سردار اسعد بختياري بود كه حتي به عنوان فرمانده و رهبر مشروطه گران اصفهان در سال 1327/1909م تهران را گشود… به ديده ما كارگردانان چهره هايي مانند سردار اسعد فراماسون در انقلاب مشروطيت نقشي جز به بيراهه كشاندن انقلاب نداشتند…در سال 1957م/1336 دكتر منوچهر اقبال نخست-وزير شد، وي علاوه بر خودش كه رهبر سازمان فرماسون گري بوده سياهه اي از لژهاي فرماسون گري و آماري از اعضاوابسته بدان لژها در ايران بدست آورد. در اين سياهه نام مهندس جعفر شريف امامي رييس مجلس سنا به عنوان استاد بزرگ و نام احمد علي آبادي به عنوان دبير كل آمده… بود. پس از انقلاب اسلامي ايران به سال 1357 شمسي يكي از مراكز فراماسون گري كه به آن "ستاد عمليات استاد اعظم جعفر شريف امامي مي گفتند" كشف گرديد… و روشن شد كه نه تنها در روزگار محمدرضا شاه پهلوي سياست كلي ايران بلكه سررشته اقتصاد كشور نيز به شيوه اي بنيادي در دست فراماسونان بوده است… از پيگيري تكاپوي فراماسونان ايراني پس از انقلاب اسلامي آگاهي هاي بسنده نداريم، و تنها خبري كه در اين زمينه بدست آمده از برنامه اي ويژه سرچشمه مي گيرد كه از كانال چهار تلويزيون انگليس در 9 مه 1988/19 ارديبهشت 1367 پخش شد. در آن برنامۀ سري به آگاهي همگان رسيد كه تشكيلات فراماسونان ايراني پس از انقلاب اسلامي 1357 شمسي به ايالت كاليفرنيا در آمريكا انتقال يافته است.5

پي نوشتها:

1. نقوي، علي محمد، جامعه شناسي غربگرايي، اميركبير، تهران 1361، چاپ اول، ج اول، ص 158و 157.
2. حائري عبدالهادي، تاريخ جنبش ها و تكاپوهاي فراماسونري در كشورهاي اسلامي، آستان قدس 1368، ص 28.
3. همان منبع، ص 29.
4. حائري، همان، صص 27 تا 39.
5. حائري، همان منبع. صفحات 53-50، مراجعه شود به كيهان هوايي شماره 777.

-------------------------------------------------------------

X