شبکه پایگاه های قرآنی
Quran.tebyan.net
  • تعداد بازديد :
  • 8735
  • شنبه 1390/11/29
  • تاريخ :

زیباترین بلوتوث‌های قرآنی 2

محمود شحات

این شماره: محمود شحات انور

 

چنانکه دانشمندان علوم قرآنی گفته‌اند: فروزان‌ترین بعد اعجاز بیانی قرآن، هم‌سازی با نغمه‌های دلنشین، و آهنگ‌های وزین صوتی است، آنگاه كه با صدایی گرم و زیبا، و آوایی نرم و فریبا، دمساز گردد، آتشی بر خرمن دل‌ها افكند. كه شعله‌های تابناكش جهانیان را به سوز و گداز گذارد.

در حدیث درربار نبوی می‌خوانیم که:

اقراوا القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاكم و لحون اهل الفسوق و اهل الكبائر[ اصول كافی، ج 2]:

قرآن را، با الحان و صوت عربیتلاوت كنید. و از آهنگهای اهل فسق و فجور پرهیز کنید.

در روایتی دیگر حضرتش می فرماید:

زیباترین زیبایی‌ها، موی زیبا و نعمت آواز خوش است. هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن، آواز خوش است.» (اصول كافی، ج 2)

این سفارش‌ها همه بر اساس حکمتی است و آن اینکه جمال‌گرایی و زیبا‌پسندی، میل مشترکیست که ریشه در نهاد آدمیان دارد و قهرا از این میل فطری می‌توان راهی به سوی جمال مطلق ِ خالق هستی‌بخش گشود.

در این میان، آواز خوش و صدای دلپذیر، نعمتی است که سرآمد همه زیباییهاست و شکر این نعمت آنگاه گزارده می‌شود که آدمی، آن را در راه تلاوت قرآن که آهنگ‌پذیر ترین کلام هستی است به کار گیرد.

از طرفی دیگر باید دانست که بر هر نعمتی زکاتی مترتب است؛ زکات صوت زیبا نیز بخشش سخاوتمندانه آن به گوش‌های زیباشناس است و اینک این نغمه‌های زیبا و روح‌بخش با صدای خلف صالح استاد مرحوم، شیخ شحات محمد انور،  ارزانی گوش‌های زیباپسند شما:

 

ردیف

سوره/آیه

Play

1

(آل عمران/66)

Play

2

(آل عمران/64)

Play

3

(شمس/5-1)

Play

4

(شمس2/5-1)

Play

5

(یوسف/64)

Play

6

(یوسف/65-64)

Play

7

(ق-44-40)

Play

 

حیاتتان قرآنی و جانتان جرعوش‌نوش این کوثر همیشه جاری

شکوری- شبکه تخصصـی قرآن تبـــــــیان

 

 

UserName