چهارشنبه سیم 1 1391

 

• امام على سلام الله عليه •

با دشمنت مدارا كن و دوستيت را براى دوستانت خالص گردان

X