كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

دلم گرفته

اينو  ساعتي قبل  نوشتم

كاش ميتونستم حس همين لحظه رو هم بنويسم

كاش.. 

+ نوشته شده در 1391/1/27 ساعت 1:36 توسط 7415963 |  (5) نظر