كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

love

آدم ها خيلي نميتونن از هم دور بشن ٬ بالاخره يه چيزي جا ميمونه كه مجبورن برگردن
و برش دارن ٬ سعي نكن از من دور بشي ... دلت اينجاست . . .

                                

+ نوشته شده در 1391/1/19 ساعت 1:29 توسط 7415963 |  (0) نظر